Галина Михайлова & Антон Иванов

Свидетелства CEPT и HAREC

Радиолюбителите Клас 1, притежаващи опознавателен знак (инициал, позивна) могат да поискат да им бъде издадено от КРС свидетелство за правоспособност CEPT и/или HAREC.

Свидетелството CEPT позволява на радиолюбители да осъществяват радиовръзки при временен престой в чужди страни, присъединили се към Препоръка T/R 61-01 на Европейската конференция по пощи и далекосъобщения (СЕРТ).

Хармонизираното свидетелство HAREC позволява на притежаващите го радиолюбители да осъществяват радиовръзки, докато са в чужбина, без значение от периода на пребиваване, съобразно с Препоръка T/R 61-02 на CEPT.

Публикуване на коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *