Галина Михайлова & Антон Иванов

PACKET (Пакет-радио)

Какво е ПАКЕТ?

PACKET или PACKET-RADIO е радио режим за предаване на данни между радиостанции, оборудвани с компютри и вече наречени PACKET станции, при който предаваните данни се разделят на пакети. Накратко: предаване на данни по радио чрез комутация на пакети.

Корените му са на Хавайските острови от 1970 г., където местният университет започва да използва този режим за комуникация между островите. Той навлиза в радиолюбителското хоби за първи път през 1978 г. в Канада.

Основното му предимство е липсата на грешки.

Скоростта на данни е най-често 300 bit/s на HF и 1200 bit/s или понякога 9600 bit/s на VHF. Използва се телефонният режим на радиостанцията – FM или SSB.

Честоти за PACKET:

80 m 3.590 – 3.600 kHz
20 m 14.089 – 14.099 kHz
  14.101 – 14.112 kHz
15 m 21.100 – 21.120 kHz
10 m 29.200 – 29.300 kHz

Особености за PACKET

На PACKET операторите е забранено да предават:

  • реклама за продажба, покупка и търговия със стоки, включително радиолюбителска техника;
  • всякакви мнения по въпросите на политиката, пропагандата или религията;
  • неуместни изрази и думи, цинизми, псувни, клевети и други подобни;
  • всички защитени с авторски права материали;
  • материали, които по някакъв начин нарушават неприкосновеността на личния живот на лицето, независимо дали са лични или корпоративни.

Избягвайте дългите съобщения, за да не претоварвате мрежата.

Не позволявайте СПАМ.

Същите правила важат за информацията на BBS.

BBS са възли, предназначени основно за обмен на пощенски съобщения, но в зависимост от техния софтуер могат да предоставят и редица други услуги – споделяне на файлове, шлюзове към други мрежи и т.н.

Администраторите на BBS са длъжни да конфигурират системата така, че текстът на всяко съобщение да съдържа инициалите на BBS с цел идентифициране и проследяване на пътя на съобщението.

Администраторите на BBS са длъжни да предоставят надеждна услуга на ясно дефинирана зона с ясно дефинирана цел.

Администраторите на BBS са отговорни за съдържанието и функционирането на BBS, което поддържат.

Късовълнова BBS се изгражда само в райони, където VHF не е възможно.

BBS администраторите имат право след предупреждение да блокират определени потребители, които не спазват необходимите етични норми на поведение и горните правила.

Администраторите на BBS и PACKET възли не позволяват използването на мрежата от нелицензирани радиолюбители. Лицензираните радиолюбители имат достъп до PACKET мрежата по всякакъв възможен начин, включително чрез Dial-Up и шлюзове от други мрежи. Същевременно не трябва да допускат преминаването на информация, която е нелегитимна за радиолюбителските мрежи от други места в ПАКЕТНАТА мрежа.

Други специализирани възли могат да изпълняват функциите на повторители. Най-често това се случва на същата честота. Поради използването им в цифровите мрежи е прието да ги наричаме дигипитери.

Не се препоръчва работа с ПАКЕТ с къси вълни при скорости, различни от 300 бода, отклонение от 200 Hz и протокол AX.25.

Върху пакетни мрежи могат да бъдат изградени пълноценни TCP/IP мрежи с всички услуги, предоставяни от този протоколен пакет.

Публикуване на коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *