Галина Михайлова & Антон Иванов

Употреба на съкратени цифри в контести и RST оценки


По време на състезания (контести) често се предават поредици от цифри, например трите цифри за RST, последвани от трицифрен пореден номер.

За да се пести време на CW често се съкращава кодът на някои цифри (обикновено 1,5,8 и 0, но 5 се съкращава по-рядко – кратък е и без да се съкращава).

Съкратени форми на цифровите морзови знаци:

1 А (ТИ ТАА, вместо ТИ ТАА ТАА ТАА ТАА)
2 не се съкращава
3 не се съкращава
4 не се съкращава
5 Е (ТИ, вместо ТИ ТИ ТИ ТИ ТИ, но често не се съкращава)
6 не се съкращава
7 не се съкращава
8 не се съкращава
9 N (ТАА ТИ, вместо ТАА ТАА ТАА ТАА ТИ)
0 Т (ТАА, вместо ТАА ТАА ТАА ТАА ТАА)

Пример: вместо да се предаде “599009” може да се предаде “ENNTTN”. По-често се чува “5NNTTN”. Когато очакваме да чуем цифри, но въпреки това чуваме букви, записваме цифри. Добрите компютърни програми дават възможност да въвеждате букви, програмата автоматично ги превръща в цифри.

A4, вместо 14 (или А5, вместо 15, А6 вместо 16): В някои контести (например CQ WW) трябва да предавате номера на вашата CQ зона като част от обмена. Европейските страни са разположени в зоните 14, 15, 16 и 20. Вместо да предаваме “59914”, често предаваме “5NNA4” или даже “ENNA4”.

При предаване на RST рапорт (оценка), дори и да не е в състезание, цифрите често се съкращават, например вместо RST 599 се предава RST 5NN.

Публикуване на коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *