Галина Михайлова & Антон Иванов

Ретранслатори (репитри, диджипитри)

Ретранслаторите (репитрите) служат преди всичко да разширят зоната на покритие на носимите и мобилни УКВ/СВЧ радиостанции.

Диджипитрите и другите форми на ретранслация при цифровите режими на работа няма да разглеждаме, тъй като там малко или много нещата стават автоматично. За да сме „на ти“ с терминологията, ще споменем кое какво е:

  • D, Digi – обикновен ретранслатор, диджипитър, DIGI;
  • N, Node – интелигентен ретранслатор, NODE;
  • B, BBS – BBS, пощенската кутия;
  • P, PMS – PMS, персонална система за съобщения;

Да се върнем на гласовите ретранслатори. Аналоговите – за цифровите гласови ретранслатори нямам достатъчно опит, може да желаещите да ги опишат в коментари – ще съм им много благодарен, а може би и всички останали радиолюбители. Предполагам, че някои от следващите етични правила при тях са „насилствено“ наложени, но също трябва да се спазват.

Базови правила за работа през ретранслатор

Използвайте симплекс, когато е възможен. Използването на рипитър за контакт между две стационарни станции би трябвало да е изключение.

Ако искате да говорите чрез репитъра, когато той се ползва, изчакайте пауза между две предавания и обявете повиквателния си знак.

Използвайте термина “брек” или още по-добре “брек, брек, брек” само в аварийни или застрашаващи живота ситуации. По-добре е да се каже “брек, брек, брек, авариен трафик”.

Станциите, ползващи репитър, трябва да правят паузи докато “опашката“ на репитъра се изключи, или прозвучи тонален “бийп“ сигнал за край на репликата, за да избегнат неумишлено дублиране (едновременно предаване) и да остане време за нови станции да се идентифицират. Съблюдаването на пауза обикновено позволява и таймерът на репитъра да се рестартира и по този начин да се избегне прекъсване на по-дълга реплика.

Не монополизирайте репитъра. Репитрите не са само за вас и вашите приятели. Бъдете наясно, че и други може да искат да използват репитъра; чувствайте се задължени към тях. При възможност преминавайте веднага след установяването на връзката на директна честота.

Правете кратки и конкретни контакти чрез репитъра.

Репитрите не би трябвало да се използват, за да информирате вашата XYL, че сте на път към къщи и може вече да сервира обяда… Радиолюбителските контакти имат отношение преди всичко към техниката на радиокомуникациите.

Не се включвайте в контакт, освен ако имате да добавите нещо съществено. Прекъсването е не по-малко неучтиво по радиото, отколкото персонално.

Прекъсването на разговор без идентификация не е коректно и по принцип е неправомерно смущаване.

Ако ползвате често даден репитър, помислете за някаква подкрепа на тези, които го поддържат в ефира, използвайки собствени сили и средства.

Публикуване на коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *