Галина Михайлова & Антон Иванов

Клетва на българския радиолюбител

Аз, българският радиолюбител, се заклевам:

Да бъда патриот. При необходимост да използвам или предоставям станцията си, знанията си и уменията си в помощ на страната и обществото. Да бъда достоен гражданин на Отечеството си. Да обичам Родината  си, да се подчинявам и спазвам нейните закони, да уважавам представителите на властта и да им съдействам при необходимост.

Да признавам равноправието между хората и не допускам дискриминация от какъвто и да е род – религия, пол, раса, знания и способности, любим режим на работа или какъвто и да е друг признак. Да уважавам мненията и вярванията на другите. Да се стремя към толерантно разбирателство и плодотворна хармония между хората. Да сътруднича и разсъждавам за интересите на другите. Да развивам изкуството да запазвам спокойствие и равновесие при всякакви обстоятелства.

Да бъда честен и с висок морал. Да спазвам общочовешките етични норми на поведение. Да бъда горд, че съм радиолюбител, да помагам на другите, да ги защитавам според възможностите си, особено при бедствия и аварии, ако се наложи дори с риск за собствения живот.

Да бъда учтив. Да не допускам никакви политически, религиозни или личностни спорове и противопоставяния в радиолюбителски връзки, срещи или форуми. Никога да не работя на обхвата или в Интернет по начин, по който да разваля удоволствието на другите радиолюбители или на съседите си. Никога да не предизвиквам на срещи и форуми спорове, които не са от техническо естество и/или биха имали негативен ефект върху клуба, организацията или страната ни.

Да спазвам радиолюбителските традиции и поддържам радиолюбителския дух и морални принципи. Да се стремя към непрекъснато самоусъвършенстване, усвояване на нови и непознати технологии, знания и умения. Да поддържам и усъвършенствам апаратурата си и операторската си практика. Да спазвам утвърдените технически изисквания и регламентиращите радиолюбителството документи.

Да работя непрекъснато за издигане на авторитета на клуба и организациите, в които членувам. Да проявявам лоялност и да помагам според възможностите си на другите радиолюбители, на другите клубове и радиолюбителски организации. Да окуражавам начинаещите, да бъда търпелив и да им предлагам приятелски съвети, без да им се натрапвам.

Да поддържам устойчив баланс между радиото като хоби и другите задължения в семейството, работата, училището, обществото. Да обичам работата и учението като свои основни задължения и да ги уважавам във всичките им форми. Заклех се!

Публикуване на коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *