Галина Михайлова & Антон Иванов

Как да отговаряме на CQ

Приемаме, че W1ZZZ повиква CQ и искате да направите QSO с него. Как правите това?

Не предавайте с по-голяма скорост от станцията, която повиквате.

Не предавайте инициала на станцията, която повиквате, повече от веднъж; много често инициалът дори не се предава, очевидно е кого повиквате.

Можете да предадете “К” или “AR” в края на повикването (виж по-горе): “W1ZZZ DE LZ2ZZZ LZ2ZZZ К”, “LZ2ZZZ LZ2ZZZ К”, “W1ZZZ DE LZ2ZZZ LZ2ZZZ AR” или “LZ2ZZZ LZ2ZZZ AR”.

В много случаи се предава само повиквателният знак, без никакъв заключителен код (“AR” или “К”) накрая. В контести това е обща практика.

Не завършвайте повикването си с “..PSE AR” или “PSE К” (виж по-горе).

Някой предава погрешно вашия повиквателен знак

Нека приемем, че W1ZZZ не е приел вярно всички букви от вашия инициал. Неговият отговор ще бъде нещо като: “LZ2ZZY DE W1ZZZ TKS FOR CALL UR RST 479 479 NAME JACK JACK QTH NR BOSTON BOSTON LZ2ZZY DE W1ZZZ K”.

Сега вие му отговаряте, както следва: “W1ZZZ DE LZ2ZZZ ZZZ LZ2ZZZ TKS FER RPRT…”. Повтаряйки част от вашия инициал няколко пъти, наблягате на сгрешената част от него, за да насочите вниманието на кореспондента си, така че да коригира грешката си.

Повикване на станция, която завършва QSO

Две станции са в QSO и QSO-то върви към края си. Ако и двамата завършат с “CL” (изключвам станцията), значи, че честотата вече е свободна, защото и двамата са приключили работата. Ако един или двамата приключат със “SK” (край на връзката), много вероятно е един от двамата да остане на честотата за още QSO-та (по принцип това е станцията, която е повикала CQ на тази честота, но не е задължително – по време на връзката двамата кореспонденти могат да се разберат друго).

В този случай най-добре е да изчакате малко, за да видите дали някой отново ще повика CQ.

Пример: W1ZZZ е приключил QSO С F1AA: “..73 CUL F1AA DE W1ZZZ SK”.

Ако никой не повика CQ след QSO-то, може да повикате който и да е от двамата.

Приемаме, че вие (LZ2ZZZ) желаете да повикате F1AA. Как ще го направите? Просто предайте

“F1AA DE LZ2ZZZ LZ2ZZZ AR”.

В този случай, да повикате без да предадете инициала на станцията, с която искате да работите, е неприемливо. Предайте веднъж инициала на станцията, с която искате да работите, последван от вашия инициал веднъж или два пъти.

Публикуване на коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *