Галина Михайлова & Антон Иванов

„Видове“ радиолюбители

Съгласно „Правила за използване на радиочестотния спектър за радиосъоръжения от любителска радиослужба” радиолюбител е лице, притежаващо разрешително за правоспособност на радиолюбител или хармонизирано радиолюбителско свидетелство (HAREC), което без материален интерес и за собствени нужди осъществява електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителската радиослужба.

Самите радиолюбители разбират понятието „радиолюбител” в малко по-широк смисъл от нормативната база. Радиолюбители са и радиолюбителите-слушатели, радиоконструкторите, състезателте по радиозасичане, скоростна телеграфия или други радиолюбителски спортове, дори и да нямат правоспособност/HAREC и регистриран инициал.

Радиолюбителите могат да бъдат лицензирани и нелицензирани. Лицензиран е този радиолюбител, който е издържал изпит за правоспособност за радиолюбител и е придобил радиолюбителски клас и инициал (опознавателен знак, позивна). Може да бъде радиолюбител и без да е придобил тези атрибути, ако се занимава с радиоконструкторска дейност или е състезател по някой от радиолюбителските спортове.

Лицензираните радиолюбители имат повече права, но имат и задължения. Подробна информация за това има в „Правилата”. Желателно е нелицензираните радиолюбители също да ги спазват, доколкото ги касаят.

Радиолюбителите могат да бъдат организирани и самостоятелни. Организираните са тези, които членуват в определен радиолюбителски клуб или организация. Предимствата на организираните радиолюбители са основно в правото им на глас при вземане на решения, касаещи радиолюбителството в България, обработката на QSL-пощата им и др.

Радиолюбителите могат да бъдат радиолюбители-оператори и радиолюбители-слушатели. Оператори са тези, които са издържали изпит за правоспособност за радиолюбител и могат да работят и на предаване. Радиолюбителите-слушатели са тези, които имат издаден радиолюбителски слушателски знак и могат да наблюдават какво се случва в ефира, но също и да участват в състезания и да се борят за дипломи.

Живеем в условията на демокрация и се допуска съществуване на „неорганизирани” радиолюбители. Не се толерират по никакъв начин конфликти с тях. С времето те сами решават дали да станат членове на клуб, организация или и двете.

Радиолюбителите могат да се делят и в зависимост от предпочитания режим на работа: телефонисти, телеграфисти, конструктори, лисичари, пакетари и други. Това деление не води до разделяне в радиолюбителския живот, дори напротив. Води единствено до шеги и разнообразие, без да вреди на радиолюбителския дух.

Публикуване на коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *