Галина Михайлова & Антон Иванов

RS, RST, RSV, RSQ рапорт (оценка)

RS рапорт

На телефония двамата кореспонденти си разменят RS рапорт – рапорт за Разбираемост (Readability) и Сила на сигнала (Signal Strength).

Вече споменахме, че при контакти на телефония, не трябва да се прекалява с Q-кода, но ако го ползвате, правете го коректно. QRK означава разбираемост на сигнала, което е същото като „R“ в RS рапорта. QSA означава сила на сигнала, както „S“ от RS рапорта.

Внимание! Едно нещо, е различно и съществено: S в RS рапорта варира между 1 и 9, докато QSA кодът може да е само между 1 и 5. Така че не казвайте: “Вашето QSA е 5 и QRK – 9 (както понякога можем да чуем)”, а ако все пак искате да си послужите с Q кода, кажете: “Вашето QRK е 5 и QSA 5”. Разбира се, много по-просто е да кажем “RS 59”. На CW ползването на QRK и QSA е почти отпаднало. Вместо това на CW се ползва само RST рапортът (виж по-долу CW).

Силата при съвременните апаратури може да се измерва и със S-метър, останалите оценки по принцип са субективни. Ако няма S-метър, силата също се оценява субективно.

Оценка за разбираемост и сила в RS рапорт:

Разбираемост Сила на сигнала
R1 Неразбираемо S1 Никакъв, изчезващ сигнал
R2 Почти неразбираемо S2 Много слаб сигнал
R3 Разбираемо с трудности S3 Слаб сигнал
R4 Разбираемо без трудност S4 Умерен сигнал
R5 Перфектно разбираемо S5 Приемливо добър сигнал
S6 Добър сигнал
S7 Доста добър сигнал
S8 Силен сигнал
S9 Много силен сигнал

 

Използването на думата “овър” в края на вашата реплика е препоръчително, но не е задължително. QSO-то се състои от поредица предавания (реплики) или поредица “овър”. “овър” замества “прехвърлям на тебе”.

Ако силата на сигнала не е много добра, а разбираемостта не е перфектна, може да спелвате вашето име, например: “Името ми е Tony, спелувам танго оскар новембър янки”. НЕ го спелувайте удвоено: “…танго танго оскар оскар новембър новембър янки янки”. Това не е начинът за спелуване на името Tony.

RST рапорт

Вече стана въпрос, че R и S произлизат от „Разбираемост“ (1 до 5) и „Сила“ на сигнала (1 до 9), както се използват и на телефония. Т (1 до 9) в рапорта за сигнала произлиза от „Тон“. Цифрата е показател на чистотата на звука в CW сигнала, който трябва да е чисто синусоидален без изкривявания.

Официална оценка за тон в RST оценка:

Т1 Брум 60 Hz (или 50 Hz), изключително груб и широк
Т2 Твърде груб брум, много дрезгав сигнал
ТЗ Брум от изправен променлив ток, но не филтриран
Т4 Брум, някои признаци на филтриране
Т5 Филтриран променлив ток, но силно премодулиран тон
Т6 Филтриран тон, явни следи от премодулация
Т7 Почти чист тон, следи от премодулация
Т8 Почти перфектен тон, леки следи от премодулация
Т9 Перфектен тон, никакви следи от премодулация

Оригиналните описания, оценяващи различните случаи на Т, датират от ранните години на радиолюбителството, когато чистият CW тон е бил по-скоро изключение, отколкото правило. Таблицата по-горе описва модерните оценки на CW тона, както е публикувана през 1995 г. (източник: W4NRL).

На практика не използваме всички официални нива на тона (Т). Това отговаря и на общото състояние на технологиите днес.

Съвременна практическа употреба на оценка за тон в RST оценка:

Т1 дълбоко модулирана CW, елементи на диви осцилации или изключително груб променлив ток (означава: махай се от ефира с толкова лош сигнал!)
Т5 много забележима променливотокова компонента (често поради лошо регулирано захранване на предавателя или усилвателя)
Т7

T6

T7

Т8

лека, едва забележима променливотокова компонента
Т9 перфектен тон, неизкривена синусоидална вълна

В днешно време най-честите недостатъци на CW сигнала са чуруликане (chirp) и даже по-често срещаното прищракване (притропване) или още наречено кликване (click) на ключа (виж по-нататък).

Някога чуруликането и прищракването бяха много често срещани проблеми със CW сигнала: всеки оператор знаеше, че 579C е рапорт, който означаваше чуруликащ сигнал, a 589К означаваше прищракване на ключа. Малко хамове знаят днес какво означават “С” и “К” в края на RST рапорта, така че, по-добре предавайте “CHIRP” или “BAD CHIRP” и “CLICKS” или “BAD CLICKS” с цели думи като част от вашия рапорт.

RSV рапорт – използва се за SSTV

При работа на SSTV не размняме RS рапорт (телефония), нито RST рапорт (CW), a RSV рапорт, където V произлиза от видео и е оценка на качеството на картината.

R (1 до 5) и S (1 до 9) имат същите значения, както се използват на телефония и CW.

Оценка на видео сигнала в RCV рапорт:

V1 Силни QRM и деформация на образа, част от него неразгадаем
V2 Тежко смущаван образ, трудно четлива част от инициала
V3 Средно качество на образа
V4 Добър образ, малки деформации, малки смущения
V5 Перфектен образ

RSQ рапорт

Традиционният рапорт RST е неподходящ за ползване в оригиналния си смисъл при цифрови класове на излъчване, например при PSK31 и лесно води до това много оператори да ползват популярното при контести 599, независимо от истинските достойнства на приемания сигнал. RSQ (Разбираемост, Сила, Качество) е адаптирано от RST, за да представи по-стойностен рапорт при KB цифрови класове на излъчване.

RSQ Разбираемост: подробната таблица (по-долу) изразява съответния процент разбираем текст. Това е в съответствие с общоприетата практика този процент да се обменя по време на всяко QSO.

RSQ Сила: повечето компютърни програми, използвани при цифровите класове на излъчване на KB, осигуряват наблюдение на целия спектър на сигнала. Оттук видимата величина на сигнала, отнесена към шума, има по-голяма стойност отколкото, отчетът на S-метъра, който осреднява силата на сигналите в цялата пропускана лента.

RSQ Качество: присъствието на допълнителни нежелани следи от модулация в спектъра на сигнала са индикация за възможни лъжливи излъчвания (основно причинени от премодулация) и представляват база за оценка на качеството на цифровите сигнали.

RSQ рапорт.

Разбираемост  
R5 > 95% перфектно четливо
R4 80% практически без трудности, случайно липсващи знаци
R3 40% значителни трудности, много липсващи знаци
R2 20% случайно разбираеми думи
R1 0% нечетливо
Сила  
S9 Много силен сигнал
S7 Силен сигнал
S5 Умерен сигнал
S3 Слаб сигнал
S1 Почти невъзприеман сигнал
Качество  
Q5 Чист сигнал – липса на нежелани странични излъчвания
Q4 Една трудно забележима двойка нежелани излъчвания
Q3 Една лесно забележима двойка нежелани излъчвания
Q2 Многобройни двойки
Q1 Разпръснати по целия спектър

В повечето къси, рутинни QSO-та описвате и своята станция и антена. Информация за времето навън (което е свързано с прохождението, особено на УКВ и нагоре) също може да бъде обменена. Като правило станцията, която е била първа на честотата (примерно тази, която е повикала CQ), определя как да протече разговорът. Може би нейно желание е съвсем кратка връзка от типа здрасти и довиждане.

Даже и по време на стереотипно QSO, често могат да се подхванат технически дискусии или обмен на резултати от експерименти, точно както би било при присъствен разговор. Струва си да се отбележи, че много приятелства са изковани в резултат от радиоконтактите между хамовете. Хобито действително изгражда мостове между обществата, културите и цивилизациите!

Публикуване на коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *