Галина Михайлова & Антон Иванов

QSO на CW

Приемаме, че W1ZZZ отговаря на вашето CQ:

LZ2ZZZ DE W1ZZZ W1ZZZ AR”,

или

LZ2ZZZ DE W1ZZZ W1ZZZ K”,

или даже:

W1ZZZ W1ZZZ К”,

или

W1ZZZ W1ZZZ AR”.

Когато отговаряте на CQ, не предавайте повече от веднъж инициала на станцията, която викате, дори по-добре е да не го предавете нито веднъж (трябва да се доверите, че операторът знае инициала си…).

С какво би трябвало викащата станция да завърши повикването си -”AR” или “К”?

И двете са еднакво приемливи. “AR” означава “Край на предаването”, докато “К” означава “Прехвърлям на тебе”. Последното звучи малко по-оптимистично, тъй като станцията, която повиквате може би ще отговори не на вас, а на друга станция…

Има обаче добра причина да се използва по-скоро “AR”, отколкото “KN”. “AR” е слят знак (виж по-горе), което означава, че буквите А и R се предават без интервал между тях. Ако, обаче, бъде предадено “К” и ако буквата “К” е сравнително близо до повиквателния знак, буквата “К” може да се сметне като последна буква на инициала. Това се случва непрекъснато. С “AR” това е абсолютно невъзможно, защото “AR” не е буква. Често не се използва никой от кодовете (нито “AR”, нито “К”), което увеличава риска от допускане на грешки.

Приемаме, че желаете да отговорите на W1ZZZ, който ви вика. Трябва да направите това, както следва:

“W1ZZZ DE LZ2ZZZ GE (добър вечер) TKS (благодаря) FER (за) UR (вашето) CALL (повикване) UR RST 589 589 NAME BOB BOB QTH LEEDS LEEDS HW CPY (как приехте?) W1ZZZ DE LZ2ZZZ K”.

Този път е моментът да използвате “К” в края на вашето предаване. “К” означава “прехвърлям на тебе” и ти си W1ZZZ.

Не завършвайте предаването с “AR К”: то означава “Край на предаването, прехвърлям на тебе”. Ясно е, че когато прехвърляте на другата станция, сте свършили с предаването, няма нужда да го казвате. Завършвайте всяко ваше предаване по време на QSO с “К” (или “KN”, когато е необходимо – виж по-горе). Вярно е, често чуваме “AR К”, но това не е правилно.

Причината за неправилната употреба на “AR”, “К”, “KN”, “AR К” или “AR KN” е в това, че много оператори в действителност не знаят какво точно означава всяко от тези съкращения. Нека да ги използваме вярно!

Обяснихме, че не е необходимо да се използва термина “PSE” (моля) в края на CQ; не го ползвайте също така и в края на вашето предаване. Така че, без “PSE К” или “PSE KN”. Нека поддържаме нещата прости и изоставим “PSE”, моля…

На УКВ обхватите (или по-нагоре) е нормално да разменяме QTH-локатор. Това е код, който съобщава географското местоположение на вашата станция (например: KN12PQ).

RST рапорт: R и S произлизат от Разбираемост (1 до 5) и Сила на сигнала (1 до 9), както се използват и на телефония (виж по-горе), а Т (1 до 9) в рапорта за сигнала произлиза от Тон. Цифрата индикира чистотата на звука в CW сигнала, който трябва да е чисто синусоидален без изкривявания.

Официална оценка за тон в RST оценка

Т1 Брум 60 Hz (или 50 Hz), изключително груб и широк
Т2 Твърде груб брум, много дрезгав сигнал
ТЗ Брум от изправен променлив ток, но не филтриран
Т4 Брум, някои признаци на филтриране
Т5 Филтриран променлив ток, но силно премодулиран тон
Т6 Филтриран тон, явни следи от премодулация
Т7 Почти чист тон, следи от премодулация
Т8 Почти перфектен тон, леки следи от премодулация
Т9 Перфектен тон, никакви следи от премодулация

Оригиналните описания, оценяващи различните случаи на Т, датират от ранните години на радиолюбителството, когато чистият CW тон е бил по-скоро изключение, отколкото правило. Таблицата по-горе описва модерните оценки на CW тона, както е публикувана през 1995 г. (източник: W4NRL).

На практика използваме основно само няколко нива на Т, чиято дефиниция отговаря на общото състояние на технологиите днес:

Съвременна практическа употреба на оценка за тон в RST оценка

Т1 дълбоко модулирана CW, елементи на диви осцилации или изключително груб променлив ток (означава: махай се от ефира с толкова лош сигнал!)
Т5 много забележима променливотокова компонента (често поради лошо регулирано захранване на предавателя или усилвателя)
Т7

T6

T7

Т8

лека, едва забележима променливотокова компонента
Т9 перфектен тон, неизкривена синусоидална вълна

В днешно време най-честите недостатъци на CW сигнала са чуруликане (chirp) и даже по-често срещаното прищракване (притропване) или още наречено кликване (click) на ключа (виж по-нататък).

Някога чуруликането и прищракването бяха много често срещани проблеми със CW сигнала: всеки оператор знаеше, че 579C е рапорт, който означаваше чуруликащ сигнал, a 589К означаваше прищракване на ключа. Малко хамове знаят днес какво означават “С” и “К” в края на RST рапорта, така че, по-добре предавайте “CHIRP” или “BAD CHIRP” и “CLICKS” или “BAD CLICKS” с цели думи като част от вашия рапорт.

Типичен начин на учтив край на връзката би било: “…TKS (благодаря) FER QSO 73 ES (и) CUL (да се чуем отново) W1ZZZ DE LZ2ZZZ SK”. “SK” е слят знак, означаващ “край на връзката”.

“ТИ ТИ ТИ ТАА ТИ ТАА” е слетият знак “SК”, а не “VA”, както е публикувано на някои места (SK, предаден без интервал между двете букви, звучи по същия начин като VA, предаден без интервал между буквите).

Не предавайте “AR SK”. То е безсмислица. Казвате “Край на предаването” плюс “Край на връзката”. Съвсем очевидно е, че краят на връзката е и край на вашето предаване. Често може да чуете “AR SK”, но “AR” е излишно, така че, избягвайте го.

Ако в края на QSO-то смятате да изключите станцията си, трябва да предадете: “W1ZZZ DE LZ2ZZZ SK CL” (“CL” е слят знак, означаващ “изключвам” или “спирам да работя”).

Един преглед на кодовете, предавани в края:

Кодове, предавани в края на сесия

КОД ЗНАЧЕНИЕ УПОТРЕБА
AR край на предаването в края на CQ и в края на вашето предаване, когато вие викате станция(1)
К прехвърлям на тебе в края на “овър” (2) и в края на вашето предаване, когато повиквате някаква станция
KN прехвърлям само на тебе в края на “овър”
ARK край на предаването + прехвърлям на тебе НЕ го използвайте
ARKN край на предаването + прехвърлям само на тебе НЕ го използвайте
SK край на връзката (QSO-то) в края на QSO
ARSK край на предаването + край на връзката НЕ го използвайте
SKCL край на QSO, изключвам станцията когато изключвате

(1) когато отговаряте на станция, повикала CQ или QRZ.

(2) предаване или овър не е едно и също с QSO (връзка). Едно QSO обикновено се състои от поредица овър-и.

Типично CW QSO за начинаещи

QRL?

QRL?

CQ CQ G4ZZZ G4ZZZ CQ CQ G4ZZZ G4ZZZ AR

G4ZZZ DE ON6YYY ON6YYY AR

ON6YYY DE G4ZZZ GE TKS FER CALL UR RST 579 579 MY NAME BOB BOB QTH HARLOW HARLOW HW CPY? ON6YYY DE G4ZZZ K

G4ZZZ DE ON6YYY FB BOB TKS FER RPRT UR RST 599 599 NAME JOHN JOHN QTH NR GENT GENT G4ZZZ DE ON6YYY K

ON6YYY DE G4ZZZ MNI TKS FER RPRT TX 100 W ANT DIPOLE AT 12M WILL QSL VIA BURO PSE UR QSL TKS QSO 73 ES GE JOHN ON6YYY DE G4ZZZ K

G4ZZZ DE ON6YYY ALL OK BOB HERE TX 10 W ANT INV V AT 8M MY QSL OK VIA BURO 73 ES TKS QSO CUL BOB G4ZZZ DE ON6YYY SK

73 JOHN CUL DE G4ZZZ SK

Използване на BK

“ВК” (брек) се използва за бързо превключване между двете станции без да се разменят повиквателните знаци в края на предаването. По начина, по който се използва в CW, той е еквивалентен на “овър” на телефония.

Пример: W1ZZZ желае да научи името на LZ2ZZZ, с когото е във връзка, и предава: “..UR NAME PSE BK”. LZ2ZZZ отговаря незабавно: “ВК NAME JOHN JOHN BK”.

Брекът се обявява с “ВК” и предаването на кореспондента започва също с “ВК”. Това второ ВК, обаче, не се практикува винаги.

Още по-бързо

Често дори кодът “ВК” не се използва. Моментно спиране на предаването (в готовност за брек, което означава, че слушате между думите или буквите) дава възможност на другата станция да започне да предава, точно както в обикновен разговор, лице срещу лице, където всеки от двамата поема думата без никакви формалности.

Използване на слетия знак AS (ТИ ТАА ТИ ТИ ТИ)

Ако по време на QSO някой се намеси (предавайки инициала си едновременно със станцията, с която работите, или в момента, когато прехвърляте предаването на тази станция) и искате да му съобщите, че първо желаете да завършите текущото QSO, просто предайте “AS”, което означава “изчакай” или “задръж”.

Използване на KN

“К” = “овър”. Предавайки само “К” в края на предаването си, оставяте отворена вратата за други станции да се намесят. Ако не искате да ви прекъснат, предавайте “KN”.

“KN” означава, че искате да чуете САМО станцията, чиито повиквателен знак току що сте предали (= “давай ти, останалите чакайте” или “овър само за тебе”). С други думи: никакъв брек през това време, моля.

“KN” се ползва главно, когато наоколо е хаос. Възможен сценарий: различни станции отговарят на вашето CQ. Приемате частично някой от инициалите и предавате: “ON4AB? DE LZ2ZZZ PSE UR CALL AGN (отново) К”. Станцията ON4AB? отговаря, но и други станции ви викат едновременно, правейки невъзможно приемането на неговия инициал. Процедурата е да повикате ON4AB? отново и да завършите повикването си с “KN”, вместо с “К”, продчертавайки по този начин, че искате да чуете отговора на ON4AB?. Пример: “ON4AB? DE LZ2ZZZ KN” или даже “ONLY ON4AB? DE LZ2ZZZ KN N N” (c допълнителни паузи между буквите N). Вече сте наистина нервни…

Публикуване на коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *