Галина Михайлова & Антон Иванов

QSL картички

Традицията за размяната на QSL картички е стара толкова, колкото и самите радиолюбителски връзки.

Повечето радиолюбители отпечатват свои QSL картички. Има клубове, които разпечатват за своите членове типови, в които операторът добавя и своето име.

Най-разпространени размери са 9×14 cm.

Няма утвърден стандарт за тях, но има атрибути, които са задължителни. Като минимум QSL картичката трябва да съдържа:

  • Вашия инициал;
  • Адрес за кореспонденция;
  • Инициалът на вашия кореспондент;
  • Датата и времето на установената радиовръзка;
  • Режима на работа;
  • Рапорта за сигнала в зависимост от режима на работа;
  • Честотния диапазон или точната честота;
  • При радиовръзка на УКВ/СВЧ – QTH локатор (например KN12PQ).

Дори когато не планирате работа на УКВ/СВЧ, добра практика е QTH локаторът да присъства на  QSL картичката или да се нанася допълнително при мобилни радиовръзки.

Много радиолюбители добавят и друга информация, която би била интересна или полезна на кореспондентите – QSL менажер (ако има такъв), апаратура, мощност, антени и т.н.

Хубаво е да има написано и нещо лично от изпращащия картичката, като минимум 73 и подпис.

Някои разпространени съкращения на режимите на работа за запис в QSL картичката и в дневника:

CW Телеграфия
DATA Предаване на данни – телеметрия, телеуправление, връзки между компютри
IMAGE Факс и различни видове телевизия
MCW Тонална телеграфия
SSB Еднолентова модулация
PHONE Реч и други звуци
FM Честотна модулация
AM Амплитудна модулация
RTTY Телеграфия с директно отпечатване – може да включва и AMTOR
SS Широк спектър
TEST Тестови излъчвания
PULSE Модулиране на основната носеща

Ако искате да размените QSL картички, запишете текст от сорта на: “Моля за QSL, за което благодаря! Аз ще изпратя своята до вас чрез QSL бюрото”. QSL-ката е картичка пощенски формат, попълнена с рапорт, потвърждаващ вашата връзка.

QSL картичките могат да се изпращат директно на адреса на кореспондента или чрез QSL бюрата. Почти всички национални радиолюбителски организации, членове на IARU, обменят QSL картичките на своите членове. Някои станции обменят картички чрез QSL мениджър, който има грижата за неговата/нейната поща. Информация за това се дава във всяка връзка или при голямо натоварване през няколко връзки. Важно е да слушате и запишете тази информация. Повече подробности за мениджърите са публикувани и могат да бъдат намерени в Интернет.

QSL картички вече се обменят и в електронен вид.

Публикуване на коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *