Галина Михайлова & Антон Иванов

PSK31 (Фазово превключване)

Какво е PSK31?

PSK31 е цифров клас на излъчване с корекция на грешки, предназначен за свързване на “клавиатура с клавиатура” чрез радио, като се комбинират положителните черти на CW и RTTY.

За PSK31 компютърът вече е задължителен атрибут. Този клас на излъчване използва звуковата карта в компютъра ви, за да превръща вашите, написани посредством клавиатурата съобщения, в  модулиран аудио сигнал, както и да превръща приетите PSK31 аудио сигнали в текст.

PSK31 сигналът, оперирайки с 31,25 бода (достатъчни за изписваните ръчно на клавиатура текстове), теоретично се побира в изключително тясна лента от 31 Hz на ниво -6 dB (практически ширината на лентата е приблизително 80 Hz). PSK31 не включва алгоритъм за корекция на грешките. Но при съотношение сигнал/шум, по-голямо от 10 dB, PSK31 е практически безпогрешен. При по-малко съотношение сигнал/шум PSK31 е приблизително пет пъти по-надежден от RTTY.

Всеки знак от кода на Бодо, използван в RTTY, използва бинарен код, съставен от точно 5 бита., което означава, че дължината на всички знаци е еднаква. PSK31, обаче, ползва вариращ код, което означава, че кодът е с променлива дължина. Пример: Буквата “q” е кодирана с цели 9 бита (“110111111”), докато буквата “е” съдържа само 2 бита (“11”). Средната дължина на всички знаци е 6,15 бита. Много от малките букви на PSK31 имат по-малко битове, отколкото същите главни, така че предаването на малките букви отнема по-малко време.

За разлика от RTTY сигналите в PSK31 не съдържат старт и стоп бит. Вместо ползването на две честоти, както това е при RTTY (използващ FSK), PSK31 ползва една единствена честота, а превключва фазата (на 180°), за да предава логическите единици 1 и 0.

Подробна информация за този и други цифрови режими може да намерите например на адрес: http://www.arrl.org/FandES/field/regulations/techchar/

Честоти за PSK31

Таблицата по-долу не заменя банд-плана на IARU, но дава нагледна представа за сегментите в различните обхвати, които реално се ползват за PSK31.

Честоти за активност на PSK31:

160 м 1.838 – 1.840 kHz
80 м 3.580 – 3.585 kHz
40 м 7.035 – 7.037 kHz        (7.080 в Регион 2)
30 м 10.130 – 10.140 kHz
20 м 14.070 – 14.075 kHz
17 м 18.100 – 18.102 kHz
15 м 21.070 – 21.080 kHz
12 м 24.920 – 24.925 kHz
10 м 28.070 – 28.080 kHz

 

Настройка на предавателя за PSK31

PSK31 е много популярен клас на излъчване, където с доста малка мощност и проста антена могат да се постигнат отлични резултати. Присъщата му лента е много тясна и затова е много лесно предавателят да бъде премодулиран, което ще доведе до много широк сигнал. Затова е особено важно предавателят да бъде настроен правилно.

Няколко съвета:

Аудио процесорът и/или процесорът на речта трябва да бъдат изключени по всяко време.

Включете предавателя на USB (LSB е допустимо също, но нормално се използва USB).

Работете с мощност, не по-голяма от нужната за стабилно QSO.

Използвайте осцилоскоп за наблюдение на формата на излъчвания сигнал. Фигурата показва каква трябва да е формата на вълната при добре настроен PSK31 сигнал, наблюдавана в момент на тест с два тона, използван при измерване на PEP (средната излъчена мощност при максимален модулиращ сигнал) на SSB.

Когато използвате мощност 100 W, ватметърът на предавателя трябва да отчита 50 W, ако, разбира се, предавателят не е премодулиран. 100-ватов предавател трябва да произвежда 100 W PEP (не средна мощност) за продължителен период от време (ватметърът ще показва 50 W). Средното натоварване на усилвателя (крайното стъпало) е 50%.

Малки апаратури за тестове, предназначени за наблюдение на качеството на излъчвания сигнал, така наречените PKSMETER на KF6VSG или IMDMETER на KK7UQ, са описани съответно в http://www.ssiserver.com/info/pksmeter/ и http://kk7uq.com/html/imdmeter.html. Използването на такива апаратури или на осцилоскоп се препоръчва.

Приемане на PSK31 сигнал

Някои програми са в състояние да декодират едновременно десетки PSK сигнали. С такъв софтуер можете да наблюдавате широк спектър, ако ползвате в приемника относително широколентов филтър (например 2.7 kHz). Всички сигнали в тази лента ще бъдат декодирани на екрана. Това е идеалният начин да работите, наблюдавайки обхвата, когато търсите и връхлетявате (напред-назад от станция на станция).

Ако желаете да се потопите в шума или просто да работите със станции на една и съща честота, най-теснолентовият филтър на приемника ви (например 200 Hz) ще подобри работата ви (по-добро съотношение сигнал/шум, избягване на срив на чувствителността на приемника вследствие използването на АРУ, което пък се задейства от силен сигнал на близка честота, която филтърът пропуска, по-малка вероятност от интермодулация и т.н.). В този случай дисплеят ще ви показва само една станция.

Номинална честота на PSK31

Ако работите с широка лента, например 2.7 kHz, най-лесното е да настроите трансивъра си прецизно на кръгла честота, например 14.070,000 kHz. Когато изберете станция на дисплея (обикновено трябва да кликнете отгоре), софтуерът ще показва номиналната аудио честота на избраната станция, например 1.361 Hz. В този случай, приемайки, че работите USB излъчваната честота на тази станция е 14.070,000 kHz + 1.361 Hz = 14.071,361 kHz.

RSQ рапорт

Традиционният рапорт RST е неподходящ за ползване в оригиналния си смисъл при цифрови класове на излъчване, например при PSK31 и лесно води до това много оператори да ползват популярното при контести 599, независимо от истинските достойнства на приемания сигнал. RSQ (Разбираемост, Сила, Качество) е адаптирано от RST, за да представи по-стойностен рапорт при KB цифрови класове на излъчване.

RSQ Разбираемост: подробната таблица (по-долу) изразява съответния процент разбираем текст. Това е в съответствие с общоприетата практика този процент да се обменя по време на всяко QSO.

RSQ Сила: повечето компютърни програми, използвани при цифровите класове на излъчване на KB, осигуряват наблюдение на целия спектър на сигнала. Оттук видимата величина на сигнала, отнесена към шума, има по-голяма стойност отколкото, отчетът на S-метъра, който осреднява силата на сигналите в цялата пропускана лента.

RSQ Качество: присъствието на допълнителни нежелани следи от модулация в спектъра на сигнала са индикация за възможни лъжливи излъчвания (основно причинени от премодулация) и представляват база за оценка на качеството на цифровите сигнали.

RSQ рапорт:

Разбираемост  
R5 > 95% перфектно четливо
R4 80% практически без трудности, случайно липсващи знаци
R3 40% значителни трудности, много липсващи знаци
R2 20% случайно разбираеми думи
R1 0% нечетливо
Сила  
S9 Много силен сигнал
S7 Силен сигнал
S5 Умерен сигнал
S3 Слаб сигнал
S1 Почти невъзприеман сигнал
Качество  
Q5 Чист сигнал – липса на нежелани странични излъчвания
Q4 Една трудно забележима двойка нежелани излъчвания
Q3 Една лесно забележима двойка нежелани излъчвания
Q2 Многобройни двойки
Q1 Разпръснати по целия спектър

(Източник: http://www.rsa-info.net/)

Публикуване на коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *