Галина Михайлова & Антон Иванов

Other DocumentsДруги документи

Other Documents

Everyone is crazy with their numbers – difficult to predict all the documents that you want. It’s good to have multiple copies of all diplomas, annexes and certificates of completed courses, diplomas, awards, you name it, before he thought of your future employer. So you are reduced if nothing else, at least travel expenses.

It will high demand … and again …. and again ….

Други документи

Всеки си е луд с номера – трудно може да предвидите всички документи, които ще ви поискат. Хубаво е да си имате по няколко копия от всякакви дипломи, приложения към тях, удостоверения за завършени курсове, грамоти, награди и каквото се сетите, преди да се е сетил бъдещият ви работодател. Така ви се намаляват ако не друго, поне пътните разходи.

Следва голямото търсене… и пак…. и пак….

Коментирай

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.