Лазарска песен

Pesnopoyka

Лазарска песен

(на малко дете)

Записал Георги Раковски

Заспало ми е детенце

В позлатена люлчица.

Мама му го будеше:

Я стани, стани детенце,

Да си видиш Лазаря

Как хубаво лазарува.

Шити поли развява,

Жълти чехли потропва.