Галина Михайлова & Антон Иванов

DX връзки (DX QSOs)

Да осъществяващ DX QSO не е много по-различно от това да правиш обикновени QSO. Все пак има определени особености поради засиления интерес към DX, a понякога дори и поради личните му качества. При всички случаи обаче етичните правила трябва да са на високо ниво, за да бъде достъпен DX кореспондентът до повече радиолюбители. И тук важи правилото за справедливостта – не причинявай на другите това, което не искаш на теб да ти причиняват.

И никога не трябва да забравяме, че самите ние сме DX за нашите DX кореспонденти, както и че винаги ще има недисциплинирани и арогантни колеги, върху които освен с личен пример с нищо друго не можем да въздействаме.

Позитивното тук е, че с натрупване на опит по-етичните надделяват над големите (често над допустимите) мощностни и огромни антени.

Настъпваш опашката

Какъв е той? Той избягва конкуренцията, като се опитва да бъде по-бърз от сянката си. Слуша станцията, която работи с DX-a и част от секундата преди тази станция да премине на предаване изстрелва инициала си, много често върху въпросната станция… Образно казано, настъпва опашката ви.

А стриктно казано, да постъпвате така е даже неправомерно, защото умишлено предавате върху друга станция, причинявайки й по този начин смущения. В много случаи те не само настъпват опашката, но повече или по-малко се показват като зверове. Тази процедура съвсем не е учтива, тя е направо агресивна. Консенсусът е: не го правете.

Безспирните викачи

Да, те съществуват и са много, много. Те просто искат да изработят нов, рядък кореспондент, посредством какъвто и да е прийом. Те не се замислят и за миг за другите станции. Единствено предават инициала си, точно като радиоразпръсквателна станция и почти не слушат. Понякога може да се чуе DX станцията да им отговори, даже две-три пъти, но без тяхна реакция. Те не чуват DX станцията, тъй като (почти) никога не слушат, може би защото са нещо като алигатор. Да викат DX станция изглежда е тяхно хоби, но не и да работят DX-и.

Всичко това не би било толкова лошо и толкова тъжно, ако с тази срамна практика не причиняваха толкова много QRM на другите станции. Това, което правят те, е чисто и просто заглушаване.

Това безкрайно викане е съвършено доказателство за егоистично поведение, срам за тези, които го практикуват.

Използване на съкратени повиквателни знаци

Това е лош навик и безспорно доказателство за лоша практика като оператор.

В повечето мрежи повикващите са подканвани от церемониалмайстора да съобщят само последните две букви от инициала си. Това е неефективно, а като допълнение и неправомерно в много страни (трябва винаги да се идентифицирате с пълния повиквателен знак, както е получен от администрацията).

Контрольорите използват като аргумент, че те не искат да знаят пълните инициали на повикващите станции, така че да не могат да ги обявяват в ефира и DX станцията да ги приема от тях. Благородно, но безсмислено.

Церемониалмайсторът може да поиска станциите да се заяват вярно, което значи с пълния си инициал. Ако DX станцията приеме в този момент инициала, толкова по-добре за нея.

Ако по-късно в процедурата церемониалмайсторът извика заявилите се станции, тогава той може да ги повиква по последните две букви на инициала, което е напълно легално. Правилата установяват как трябва да идентифицирате себе си, но не и как да повиквате друга станция.

Пример:

– Водещият казва: “станциите за ZK1DX, моля заявете се”.

– OH9ZZZ дава своя пълен инициал: “OH9ZZZ”.

– По-късно в процедурата водещият повиква OH9ZZZ, като просто казва “станцията със ZZ накрая, повикайте”.

– Сега OH9ZZZ повиква DX станцията: “тук е OH9ZZZ, оскар хотел девет зулу зулу зулу вика ZK1DX, 55 за вас” и т.н.

Не би могло да бъде по-просто и всяка стъпка от тази процедура е легална.

Някои даже започват да използват тази двубуквена процедура и извън DX мрежите, например в DX пайлап.

Но освен, че е неправомерна, тя е неефективна. Защо?

– Простата математика казва: приемаме, че вашият инициал е с 6 знака, ако предавате само последните две букви, вероятността поне част от вашия инициал да бъде приета е три пъти по-малка, отколкото ако предавате всичките 6 знака

– Вашият инициал е уникален; две букви от вашия инициал са далеч от уникалното. Това означава, че тази процедура води често до объркване (няколко станции със същите две букви викат едновременно).

– Ако DX станцията приеме вашите две букви (за щастие сте единствени, чиито инициал съдържа тези две букви), тя има да пита за остатъка от инициала. Това си е чиста загуба на време. Ако DX-ът успее да приеме две букви, има много голяма вероятност да приеме всичките 6 знака. Дайте си сметка, че това отнема време, създава объркване и увеличава вероятността от QRM.

Заключение: никога не предавайте само част от инициала си. Да не би да се срамувате от него? Винаги предавайте пълния си инициал, бъдете горди с него!

Ако, при някакви обстоятелства, някой поиска да се идентифицирате само с две букви от вашия инициал, предайте му го целия, а може би и трябва да добавите, че не правите това, което иска, защото е неправомерно.

Разни дреболии за DX станциите и операторите на DX експедиции

Може би по-скоро или по-късно ще се окажете работещ от другата страна на пайлапа. Може би ще сте оператор на DX-педиция, мечта за много хамове. За сериозните оператори има голям брой напътствия и процедури, които трябва да бъдат изпълнявани, ако искат да бъдат успешни оператори.

Ето и някои дреболии:

Предавайте инициала си след всяко QSO. Ако инициалът ви е много дълъг (примерно SV9/LZ2ZZZ/P), предавайте го поне през няколко QSO-та.

Ако работите симплекс и започнете да изпитвате трудности с приемането на инициалите (защото твърде много станции ви викат едновременно на една и съща честота), преминете на разнесени честоти и така разпръснете повикващите. Не забравяйте, че специално на ниските обхвати, където сигналите на големи разстояния могат да бъдат много слаби, ще бъдете лесно подтиснат от викащите ви станции, които с лекота ще се окажат с 50 dB по-силни от вас. За рядка DX станция работата на разнесени честоти е единственият начин на работа.

Преди да превключите на работа на разнесени честоти, прослушайте дали честотите, които искате да използвате за приемане, са чисти.

Ако работите на разнесени честоти, упоменавайте това след всяко QSO. Пример за CW: “UР 5, или UP 5/10, или QSX 1820” и т.н. На SSB: “слушам 5 нагоре, слушам 5 до 10 нагоре, слушам на 14237, 5 нагоре, 12 надолу” и т.н.

На CW на разнесени честоти, слушайте поне 2 kHz нагоре (или надолу) от честотата на предаване, за да избегнете смущения върху вашия сигнал, създавани от кликванията на ключовете на викащите ви. Разлика от само 1 kHz, ако не е изключение за кратко време, не е достатъчна.

На SSB разликата трябва да е поне 5, а за предпочитане 10 kHz. Сигналите на някои от викащите станции могат да бъдат много широколентови и да се „разплискват“ чак до вашата честота на предаване.

Ако, като DX станция работите на разнесени честоти в DX прозореца на 80 m (в Регион 1: 3,5 – 3,51 MHz на CW или 3,775 – 3,8 MHz на телефония), слушайте за пайлапа извън DX прозореца. Ако предавате примерно на 3,795, слушайте под 3,775 MHz за пайлапа (на CW – над 3,51 MHz).

Поддържайте прозореца, в който слушате, колкото се може по-тесен, за да предотвратите смущения за останалите ползватели на обхвата.

Ако на SSB приемете само част от инициала, отговорете с този частичен инициал плюс рапорт, например лянки оскар 59”. Не казвайте лянки оскар, моля отново”. Гарантирано това ще привлече цяло ято от янки-оскари! Ако сте добавили рапорт 59, сте направили половината QSO, а и по-малко ще бъдат викачите без ред.

На CW в подобен случай никога не предавайте въпросителен знак, ако сте приели частично инициала (например ЗТА). Въпросителният знак ще възпламени половината от пайлапа да започне да ви вика. Предайте “ЗТА 599”, а не “?ЗТА 599”. Никога не предавайте въпросителна в ситуация на пайлап.

Следното правило е валидно за всички класове на излъчване: ако в началото сте приели инициала частично, предайте го изцяло веднага щом го приемете изцяло, така че станцията, която ви вика да е сигурна, че сте приели инициала й и да ви впише в дневника.

Пример. Представете си, че в началото сте приели частично: “ЗТА”. Предайте “ЗТА 599” (на телефония кажете “3ТА 59”). Станцията потвърждава “TU DE OH, ОНЗТА 599” (на телефония: “Oскар хотел, оскар хотел три танго алфа 59 QSL?”). Ако сега потвърдите с “QSL TU” (на телефония “QSL, благодаря”), няма начин ОНЗТА да бъде убеден, че сте направили връзка. Затова потвърдете с: “ОНЗТА TU” (на телефония “ОНЗТА, благодаря”).

Веднъж отговорили на частичен инициал, прилепете се към тази станция и не позволявайте тя да бъде смачкана по мощност от другите викащи. Вие сте босът на честотата. Вие решавате с кого да работите, не друг. Пайлапът може да бъде много недисциплиниран, но често това е поради липсата на авторитет на оператора на DX станцията. Ако тълпата забележи, че сте се захванали към началния частичен инициал и техните повиквания не по ред не водят до резултат, всички те накрая ще се предадат и ще покажат повече дисциплина.

Ако вие се предадете за частичния инициал и просто изберете един от шумните недисциплинирани викачи, вие признавате, че дивите викачи управляват честотата. Сега вие сте в неприятност. В много случаи безпорядъкът е резултат от това, че DX операторът не показва авторитет или не действа по свои правила.

Ако началният частичен инициал по-късно изчезне, не подбирайте просто някой от силните недисциплинирани викачи, който ви е създавал трудности последните минути. Просто повикайте отново CQ и слушайте няколко kHz нагоре или надолу. Никога не създавайте впечатлението, че отговаряте на недисциплинирани викачи. Покажете им, че недисциплинираното повикване е безполезно.

Отговорили сте на дадена станция от пайлапа (например JA1ZZZ) и сте го записали в дневника. Но той продължава да ви вика, очевидно защото не е чул, че му давате рапорт. Не се обръщайте към него с “JA1ZZZ, записах ви” (на телефония) или “JA1ZZZ QSL” (CW), а го повикайте отново и му дайте отново рапорт. Той очевидно иска да чуе това!

Винаги следвайте стандартна последователност във вашите реплики.

Пример (вие сте ZK1DX):

ZK1DX 5 до 10 нагоре           -> чувате ON4XYZ да ви вика

ON4XYZ 59      -> давате му рапорт

QSL ZK1DX 5 до 10 нагоре -> потвърждавате, идентифицирате се и викате отново.

Ако продължите да се придържате към тази последователност, пайлапът ще знае, че когато кажете “5 до 10 нагоре”, преминавате на приемане за нови повикващи. Винаги поддържайте една и съща последователност, една и съща скорост, един и същи ритъм. По този начин всеки ще знае точно кога да ви повика. Ще бъде като работа като по часовник.

Ако пайлапът остане недисциплиниран, не се впечатлявайте от това. Ако ситуацията не се подобри, просто сменете класа на излъчване или се преместете на друг обхват.

Винаги бъдете спокойни, не започвайте да нападате пайлапа. Това, което можете и трябва да направите, е ясно да покажете на пайлапа, че вие управлявате честотата и вие определяте правилата. Важно е властта да произтича от вас.

Не работете т.н. двубуквени инициали. Ако чуете такива станции, кажете им, че искате да чувате “само пълни инициали”.

Ако при работа на разнесени честоти се случи много от повикващите станции да не ви приемат добре, вероятно вашата честота на предаване страда от смущения. Ако това положение продължи, на SSB се опитайте да смените честотата си с 5 kHz и кажете на пайлапа къде да се измести, на CW изместване с 0.5 kHz обикновено е достатъчно.

На CW 40 думи в минута обикновено е максималната скорост, която може да се използва при бързо нарастващ пайлап. На ниските KB обхвати (40 – 160 m) е по-добре да се ползва по-ниска скорост на предаване (20 – 30 думи в минута и по-малко в зависимост от обстоятелствата).

Винаги дръжте пайлапа в крак с вашите планове. Когато преминавате в QRT, кажете им. Когато ви трябва малка пауза, кажете им: “QRX 5” (“QRX 5 минути”, “почакайте”). Ако се премествате на друг обхват, информирайте тълпата.

Ако искате да поддържате пайлапа спокоен и повече или по-малко дисциплиниран, както и да опазите честотата на предаване чиста, най-ефективният начин да правите това е да поддържате повикващите щастливи. Позволете им да знаят какво правите. Не забравяйте, че те всички (с едно-две изключения) искат да работят с вас. Вие сте много търсени!

DX операторите понякога работят по цифри или по райони според повиквателните знаци. Това значи, че ще отговарят само на станции, в чиито инициал си съдържа избраната цифра. Статистически пайлапът трябва да стане 10 пъти по-тънък!

Избягвайте колкото повече е възможно работата по цифри, това не е много добра система.

Ако все пак искате да приложите този метод, спазвайте следните правила:

  • Веднъж започнали да работите по цифри, минете поне един път през всичките цифри. Ако преминете в QRT по средата на поредицата или започнете да викате случайни номера, ще предизвикате безредица.
  • Никога не забравяйте, че когато работите по цифри, 90% от DX-ерите бездействат и си ядат ноктите! Те ви държат под око и внимателно отброяват колко станции работите с всяка цифра и можете да бъдете сигурни, че някои оператори ще загубят контрол, ако скоро не стигнете до тяхната цифра.
  • Винаги започвайте поредицата с цифрата 0 и вървете нагоре по цифрите една по една. Без моментни хрумвания. Бъдете прости.
  • Не преминавайте през цифрите по случаен ред: първо нули, после петици, после осмици, после единици и т.н…. Това ще подлуди пайлапа. Ако следвате логическа последователност, пайлапът повече или по-малко ще предвижда кога ще дойде реда на всеки. Случайна последователност ще ги направи извънредно нервни.
  • Работете максимум 10 станции от всяка цифра. Бъдете внимателни да работите приблизително един и същи брой от всяка цифра. Ако успявате да изработвате 5 станции в минута, ще са ви нужни все пак 20 минути, за да затворите цикъла. Това означава, че някои станции ще трябва да чакат и бездействат почти 20 минути, което е много дълго време. Дори средното време за чакане да бъде 10 минути, не забравяйте, че прохождението може значително да се промени за тези 10 минути.
  • Винаги казвайте на пайлапа колко станции работите с всяка цифра и повтаряйте тази информация всеки път, когато сменяте цифрата в инициала.

Методът на повикване по цифри рядко се ползва на CW.

По-добра техника е да изтъняваме пайлапа като работим по континенти или географски райони. Това дава по-добър шанс и на отдалечените райони на света, откъдето сигналите обикновено са по-слаби, а прохождението – по-кратко.

В този случай вие упоменавате континент, което означава, че настоявате само станции от този географски район да ви викат. Пример: ако искате да работите само със североамерикански станции, повикайте “CQ само Северна Америка” или на CW: “CQ NA”.

Използвайте тази техника преди всичко, за да достигнете тези части от света, откъдето прохождението е лошо или краткотрайно.

Ако използвате тази техника, защото пайлапът е много плътен, завъртайте се бързо между континентите и районите. Добро правило е да не оставате в един и същи район повече от 15 до максимум 30 минути.

Информирайте пайлапа за плановете си, кажете им точно как ще се въртите между районите и следвайте този план. Преминете отново на нормална работа с всички райони/континенти, веднага след като прохождението позволи.

И двете споменати по-горе техники трябва да се избягват колкото е възможно повече с едно изключение – когато търсите трудни за достигане райони.

Основният проблем при тези чувствителни методи е, че голямото мнозинство хамове стоят бездейни и се нервират. Нервните DX-ери лесно могат да се превърнат в агресивни „ченгета“. Ако преминете в QRT или смените обхвата точно преди да е дошъл очакваният им ред, си осигурявате дълго обсъждане на вашата репутация на честотата, на която сте предавали.

Ставали сме свидетели някои DX оператори да се опитват да работят по държави. Това трябва да се избягва по всяко време по една очевидна причина: вие карате 99% от DX-ерите, желаещи да работят с вас, да чакат. Този начин на работа гарантира хаос по всяко време.

Внимавайте, когато работите с предпочитание с ваши приятели или със станции от вашата страна. Правете го много дискретно и само когато сте сигурни, че го правите невидимо. А преди всичко – не го правете.

Досега представихме набор въпроси, всичките свързани с процедурите при работа на любителската станция, всичките целящи да направят преследването на DX-и по-приятно, както за преследвачите, така и за самите DX-педиции. Очевидно е, че чрез обучение и упражнения тези две групи могат да подобрят операторските си качества и да постигнат печеливша ситуация и за двете, а с това и по-добър DX свят.

В някой момент, рано или късно, почти всички от нас са се сблъсквали със ситуация, в която причинителите на умишлени смущения се разваляли удоволствието на хиляди преследвачи на DX-и. Те предизвикват QRM на честотата на DX-ите или без да предават повиквателен знак, или използват повиквателен знак, който „взаимстват“ за неетичното си поведение. Този въпрос е наистина въпрос на етика, въпрос на добро или зло и не е въпрос на процедури в радиолюбителската практика. В голяма степен този вид QRM няма да бъде променен с обучение или упражнения.

Тези умишлени QRM (DQRM) се причиняват от малка група обществени хулигани без елементарен морален стандарт. Техните действия са просто изява на непрекъснато нарастваща степен на егоизъм, което, за съжаление, напоследък откриваме в много пластове на обществото.

Ако страдате от подобен DQRM, изместете се леко, примерно с 500 Hz на CW, предавайки инициала си, последван от поредица ДИ-та, които бавно отмествате, за да може пайлапът да разбере какво правите, или на телефония примерно с 5 kHz нагоре или надолу, като предварително сте обявили отместването. Не съобщавайте причина за последното.

Никога не огласявайте, че DQRM-ът ви уязвява. Тези малко на брой личности, предизвикващи DQRM най-често ще спрат да действат, ако нямат публика, с други думи, такива, които да реагират на техните провокации. Винаги игнорирайте такива, но никога не се оттегляйте.

Публикуване на коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *