Галина Михайлова & Антон Иванов

CW контести (състезания)

CW контести

Контестът означава скорост, ефективност и акуратност. Така че, предавайте само това, което е стриктно необходимо.

Най-ефективното CQ в контест е следното: “GM3ZZZ GM3ZZZ TEST”. Думата TEST трябва да бъде в края на вашето повикване CQ.

Защо? Защото всеки, който минава през вашата честота в края на вашето повикване, ще знае, че повиквате CQ и участвате в контеста.

Да приемем, че завършвате CQ-то си с вашия повиквателен знак: минаващият забелязва, че се нуждае от този инициал, но не знае дали повиквате някого другиго или правите общо повикване. Така той трябва да изчака до следващото повикване, което е загуба на време.

Затова в контест винаги завършвайте CQ повикването с думата TEST. Обърнете внимание, че даже думата CQ може да отпадне по време на контест, тъй като не съдържа допълнителна информация.

Опитен състезател ще се отзове на вашето CQ повикване като просто предаде веднъж инициала си. Нищо повече. Пример: “W1ZZZ”. Ако не му отговорите в рамките на една секунда, той вероятно ще повтори инициала си още веднъж, освен ако не отговорите на друг.

Приели сте неговия инициал и отговаряте, както следва: “W1ZZZ 599001” или “W1ZZZ 5991” в зависимост от това дали правилата на контеста позволяват да се пропускат ненужните нули. Още по-бързо би било ако използвате кратките цифри (съкратените цифри): “W1ZZZ 5NNTT1” или “W1ZZZ 5NN1” (виж по-горе).

В повечето контести се разменя RST рапорт, последват от т.н. пореден номер. Не предавайте нищо повече. Никакво “К” накрая, нито “73”, нито “CUL” или пък “GL” (успех, късмет); няма място за всички тях по време на контест, където името на играта е скорост.

Идеалният W1ZZZ ще отговори, както следва: “599012” или “5NNT12”.

Ако той не е приел вашия рапорт, трябва да предаде: “AGN?”. Ако не направи това, значи рапортът е приет перфектно. Няма нужда да предава “TU”, “QSL”, “R” или каквото и да е друго, за да потвърди приетия рапорт. Това ще бъде загуба на време.

Остава само да завършите връзката. Учтивият начин да направите това е: “TU GM3ZZZ TEST”. “TU” показва, че QSO-то е завършило (благодаря), GM3ZZZ се иднтифицира за станциите, желаещи да го повикат, a TEST е ново CQ повикване. Ако честотата на връзките е много голяма, може да изоставите TU.

Разбира се, има различни вариации, но ключовите думи винаги са скорост, ефикасност и акуратност.

Много състезатели използват компютърни програми, които освен за водене на дневника, позволяват да се предават предварително програмирани кратки CW съобщения (CQ, рапорт и т.н.). Допълнителен автоматичен телеграфен ключ позволява на оператора да се намесва ръчно, когато е необходимо. Такава установка прави дългите контести по-малко уморителни и повишава акуратността. Воденето на контестен дневник с молив и хартия вече е история.

Ако търсите множител или станции, с които още не сте работили, трябва да прослушате обхвата. Когато намерите някой, повикайте, както следва: “LZ2ZZZ”. Не предавайте неговия инициал, това е загуба на време. Той е наясно, че викате него, поради точния момент на повикването и поради факта, че предавате инициала си на честота, на която той работи! Не предавайте “DE LZ2ZZZ”, думата “DE” не съдържа допълнителна информация.

Ако не ви отговори за около секунда, предайте още веднъж инициала си и т.н.

Пример на контестно CW QSO:

DLOZZZ TEST (CQ повикване от DLOZZZ) (TEST е кратко от CONTEST)

G6XXX (G6XXX повиква DLOZZZ)

G6XXX 599013 (DLOZZZ предава рапорт на G6XXX)

599010 (G6XXX потвърждава, че е приел и предава на DLOZZZ своя рапорт)

TU DLOZZZ TEST (DLOZZZ потвърждава приемането, благодари и повиква CQ контест)

 

Съкратени цифри (кратки цифри), употребявани в  контести

Кодът, който трябва да бъде обменен, в повечето контести съдържа поредица от цифри, например RST, последвано от трицифров пореден номер.

За да се пести време CW кодът на някои цифри често се съкращава:

Съкратени форми на цифровите морзови знаци:

1 А (ТИ ТАА, вместо ТИ ТАА ТАА ТАА ТАА)
2 обикновено не се съкращава
3 обикновено не се съкращава
4 обикновено не се съкращава
5 Е (ТИ, вместо ТИ ТИ ТИ ТИ ТИ)
6 обикновено не се съкращава
7 обикновено не се съкращава
8 обикновено не се съкращава
9 N (ТАА ТИ, вместо ТАА ТАА ТАА ТАА ТИ)
0 Т (ТАА, вместо ТАА ТАА ТАА ТАА ТАА)

Пример: вместо да се предаде “599009” може да се предаде “ENNTTN”. По-често се чува “5NNTTN”. Когато очакваме да чуем цифри, но въпреки това чуваме букви, записваме цифри. Добрите компютърни програми дават възможност да въвеждате букви, програмата автоматично ги превръща в цифри.

A4, вместо 14 (или А5, вместо 15, А6 вместо 16): В някои контести (например CQ WW) трябва да предавате номера на вашата CQ зона като част от обмена. Европейските страни са разположени в зоните 14, 15, 16 и 20. Вместо да предаваме “59914”, често предаваме “5NNA4” или даже “ENNA4”.

Публикуване на коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *