Интервю: На самото интервю

Не мислете, че е лесно да си от другата страна на стола. Човекът, който ви интервюира, може да е не по-малко притеснен от вас. Ако сте достатъчно опитен, може дори вие да поемете инициативата. Но това трябва да става внимателно, защото на него може да не му хареса. Вероятно основните негови цели са най-малко три: […]

Read More »

Интервю: Най-често задавани въпроси

Какви умения и познания притежавате, които Ви правят подходящ за длъжността? Защо считате, че отговаряте на изискванията, които ние поставяме към изпълняващия длъжността? Какви са Вашите конкретни постижения в областта?

Read More »

Интервю: Някои насоки за постигане на успех

Не се притеснявайте да демонстрирате силните си страни. Скромността не е предимство. Когато Ви попитат за Вашите слаби страни, опитайте се да ги опишете като предимства. Никога не “предполагайте” какво интервюиращият си мисли. Някои от най-неудобните ситуации, в които може да изпадне кандидат са свързани с неподходящо интерпретиране от негова страна на възможни познанства, произход, […]

Read More »

Интервю: След интервюто

Част от професионалният етикет е кандидата да получи отговор от вас, независимо дали той е положителен или отрицателен. Не забравяйте, че цялостното интервю е и начин да популяризирате името и дейността на вашата компания и да създадете и поддържате едно много добре впечатление за нея. Веднага след края на интервюто запишете впечатленията си. Изпратете колкото […]

Read More »

Интервю: Търсене на обратна връзка

В края на интервюто или на следващ етап (може да се обадите по телефона на интервюиращия) можете да го попитате за впечатленията му за вашето представяне по време на разговора ви. Полезно е да знаете какво прави добро впечатление и кое поставя на щрек интервюиращите. Освен това, ако са достатъчно открити интервюиращите ще ви предоставят […]

Read More »

Интервю: Примерни въпроси и заключение

Какви са моите шансове да бъда назначен на длъжността? Как виждате кандидатурата ми от гледна точка на изискванията за длъжността? Мога ли да помоля за коментари и препоръки относно моето представяне по време на интервюто? Може ли да ме посъветвате върху какво трябва да работя, така че да съм по-успешен при последващи кандидатствания?

Read More »

Манипулирайте, но правилно: първи закон на манипулацията

избрано от книгата на Йозеф Киршнер Манипулацията е основен елемент на човешкото общуване. Манипулирани от деня на своето раждане, ние се опитваме да манипулираме всеки и постоянно в свой интерес. Да наложиш мнението си, да убедиш другите, да се утвърждаваш в един враждебен свят, без да се оставяш да те използват, да се сдобиеш с […]

Read More »

Манипулирайте, но правилно: втори закон на манипулацията

избрано от книгата на Йозеф Киршнер Който не успее да привлече вниманието на другите, не бива да очаква, че някой ще го изслуша. Който не направи така, че да го изслушат, няма шанс да се наложи и да повлияе на другите в свой интерес. Решаващата стъпка от изчакване към действие – решение да се освободим […]

Read More »

Манипулирайте, но правилно: трети закон на манипулацията

избрано от книгата на Йозеф Киршнер Бихте могли да продадете на един човек всичко или почти всичко. Условието е да му го предложите в подходяща опаковка. Опаковката е най-ефектна, когато обещава задоволяването на някоя потребност или решаването на проблем. В повечето случаи е без значение дали ще бъде спазено обещанието. Решаващо е в каква степен […]

Read More »

Манипулирайте, но правилно: четвърти закон на манипулацията

избрано от книгата на Йозеф Киршнер Достоверността на едно твърдение нараства колкото по-последователно и убедително го повтаряме. Който разпространява някакво твърдение, изтъквайки, че неговата достоверност вече е потвърдена от други хора, събужда потребност да се приобщим към множеството, без значение доколко достоверността за другите действително отговаря на истината. Четвъртият закон гласи: “С броя на повторенията […]

Read More »

%d блогъра харесват това: