Галина Михайлова & Антон Иванов

Ред за определяне и използване на повиквателен знак (позивна)

КРС определя лични опознавателни знаци на всички български радиолюбители. Те се състоят от буквите (националния префикс) LZ и една цифра, следвана от две или три букви от латинската азбука (суфикс). За Южна България (първа зона) се използват нечетните цифри 1, 3, 5, 7 и 9, а за Северна България (втора зона) – четните 2, 4, 6 и 8. За суфикса в личния опознавателен знак на клубните любителски радиостанции се определя комбинация от три букви на латинската азбука от КАА до КZZ.

КРС определя временни опознавателни знаци във връзка с честване на бележити дати, участие в международни радиолюбителски състезания и експедиции и други подобни. След буквите (националния префикс) LZ временните опознавателни знаци могат да се състоят от една или повече цифри и от една или повече букви.

При използване на любителската радиостанция извън постоянния си адрес радиолюбителят предава след опознавателния си знак под дробна черта:

  • цифрата „1” за Южна България (първа зона) или цифрата „2” за Северна България (втора зона) – за временна работа от друго населено място, ако радиостанцията се захранва от електрическата мрежа на временното местопребиваване;
  • буквата „П” или думата „портативна” (при телефония) – за работа с подвижна носима любителска радиостанция;
  • буквата „М” или думата „мобилна” (при телефония) – за работа от сухопътно превозно средство;
  • буквите „ММ” или думите „морска мобилна” (при телефония) – за работа от борда на плавателен съд;
  • буквите „АМ” или думата „авиомобилна” (при телефония) – за работа от борда на въздухоплавателно средство;
  • изискванията по т. 3 не са задължителни при участие в радиолюбителски състезания.

Радиолюбителите – чужденци със статут на временно пребиваващи и осъществяващи радиовръзки от територията на Република България, образуват опознавателния си знак, като предават LZ и под дробна черта личния си опознавателен знак.

Радиолюбителите – чужденци, пребиваващи и осъществяващи електронни съобщения от територията на Република България за срок, по-голям от една година, образуват опознавателния си знак по горните правила.

При започване и завършване на всяка любителска радиовръзка радиолюбителят предава опознавателния си знак, а по време на радиовръзката посочва местонахождението си (локатор и/или населено място).

При работа на телефония се ползва международната азбука за фонетично съответствие.

Вместо тази международна фонетична азбука, но допустима само при радиовръзка между български радиолюбители, може да се използва и таблицата за фонетично съответствие с българската азбука.

КРС определя опознавателни знаци на любителски ретранслатори и радиофарове. Те се състоят от буквите (националния префикс) LZ и цифрата 0, следвана от три букви от латинската азбука. Любителските ретранслатори и радиофарове предават автоматично (на телеграфия или телефония) опознавателния си знак, локатор и надморската височина.

КРС определя опознавателни знаци MO, MOE, MOI, MOS, MOH, MO5 на любителските радиопредаватели, използвани за спорта радиозасичане. Опознавателните знаци се предават автоматично на телеграфия.

Комисията определя лични слушателски знаци на радиолюбителите слушатели. Те се състоят от буквите (националния префикс) LZ, една цифра, тире и трицифрен пореден номер. Цифрата след LZ се формира съгласно горните правила.

Публикуване на коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *