Галина Михайлова & Антон Иванов

Правилно използване на QRZ

“QRZ” означава “Кой ме вика?”, нито повече, нито по-малко.

Класическото ползване на “QRZ” е след CQ, когато не сте успели да приемете инициала(ите) на станцията(ите), която(ито) ви вика(т).

То не означава “Кой е тук?”, нито означава “Кой е на честотата?”, дори още по-малко “Повикайте ме, моля”.

Ако някой се установи на очевидно чиста честота и иска да провери дали тя не се ползва, на трябва да го прави с “QRZ?”! Просто да попита дали честотата се ползва. Ако сте слушали дадена станция, която не се идентифицира определено време и искате да знаете повиквателния й знак, трябва да попитате “Вашият инициал, моля” или “Моля, идентифицирайте се”. Стриктно казано, към тези реплики трябва да добавите и своя инициал, тъй като е необходимо също да се идентифицирате.

“QRZ” със сигурност не означава “Повикайте ме, моля”. Все по-често чуваме CQ повиквания, завършващи с думата “QRZ”. Това е безсмислица. Как може някой да ви повика, като вие сте този, който повиква със CQ-то? Той може само да отговори…

Друго неправилно използване на “QRZ”: Викате CQ в контест. Станция са настройва на вашата честота и хваща от края на вашето CQ, но пропуска вашия повиквателен знак. Често чуваме станции в такава обстоятелства да казват ”QRZ”. Напълно погрешно. Никой не е повикал тази станция. Това, което трябва да направи станцията, е да изчака следващото ви CQ, за да разбере инициала ви! Същата забележка важи и за CW, разбира се.

Друг подобен и доста смешен, но неправилен, е изразът: “QRZ, използва ли се тази честота?” (трябва да бъде “Използва ли се тази честота?”).

По време на пайлап (виж по-долу) често чуваме DX станция да казва “QRZ”, но не защото е пропуснала инициал, а да съобщи на пайлапа, че отново слуша. Такава употреба на “QRZ” не е много коректна.

Пример:

CQ ZK1DX (ZK1DX повиква CQ).

ON4YYY 59 за вас (ON4YYY е повикал ZK1DX, той му отговаря и му дава рапорт).

QSL QRZ ZK1DX (ZK1DX потвърждава приет рапорт от ON4YYY). “QSL” и добавя “QRZ”, което в този случай означава слушам отново за станциите, които ме викаха, а не кой ме вика?, което е истинското значение на “QRZ”.).

Въпреки, че може да се спори чул ли е той други станции преди и от това следва неговото “QRZ”, употребата на “QRZ”, последвано от “ZK1DX” в никакъв случай не е най-ефикасната процедура.

Понякога чуваме дори и това, което е напълно погрешно:

QSL QRZ (в този случай ZK1DX не се идентифицира изобщо. Пайлапът иска да знае коя е DX станцията.).

Правилната и много по-ефективна процедура е:

QSL ZK1DX (ZK1DX потвърждава, че е приел рапорта, казвайки “QSL”. То е последвано от неговия инициал, което е знак за пайлапа да го вика.).

На CW винаги предавйте QRZ, последвано от въпросителна “QRZ?”, както това трябва да се прави с всички Q-кодове, когато се използват като въпрос. Въпросът може да промени изцяло значението на кода.

Типична употреба: след CQ F9ZZZ не е в състояние да приеме инициала на нито един от повикващите го. Тогава той предава: “QRZ? F9ZZZ”.

Ако сте успели да приемете част от инициала (ON4…) и други станции също ви викат, не предавайте “QRZ”, a “ON4 AGN (отново) К” или “ON4 AGN KN”. Тук “KN” индикира ясно, че въпросът ви и адресиран към ON4 станция. Обърнете внимание, че в този случай се използват “К” или “KN”, но не “AR”, защото се обръщате не към конкретна станция, а към станция по принцип – ON4 станция, чиито суфикс липсва. Не предавайте “QRZ” в този случай, защото всички станции ще почнат да ви викат отново.

“QRZ” не означава “Кой е тук?” или “Кой е на честотата?”. Представете си, че някой идва на заета честота и започва слуша. След известно време, през което никой не се идентифицира, той решава да установи инициалите. Правилният начин да направи това е като предаде “CALL?” или “UR CALL?” (или “CL?”, “UR CL?”). Да се използва тук “QRZ” е неправилно. Не забравяйте, че когато питате “CALL?”, би трябвало по принцип да предадете своя инициал, иначе извършвате предаване без идентификация, което е неправомерно.

Ако получавате често този код:

  • Проверете качеството си на предаване.
  • Правилно ли сте настроили предавателя си?
  • Не сте ли задали твърде голямо усилване на микрофона?
  • Нивото на процесора на речта не е ли много високо? Нивото на околния шум трябва да бъде поне 25 dB под пиковете на гласа ви. Това означава, че когато не говорите, изходното ниво на предавателя трябва да бъде приблизително 300 пъти по-ниско в сравнение с пиковете, когато говорите.
  • Попитайте някой съсед-радиолюбител да провери излъчването ви за ненужни странични емисии.
  • Най-добрата система за постоянен мониторинг е да имате осцилоскоп, с който да наблюдавате изходящия сигнал.

Публикуване на коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *