Галина Михайлова & Антон Иванов

Повикване CQ на CW

Какво трябва да направите преди всичко?

Решете кой обхват ще използвате. На кой обхват има добро прохождение за пътя, който искате да покриете? Месечните таблици за МИЧ (максимално използваема честота), публикувани в списанията и в много сайтове, могат да ви бъдат от полза в това отношение.

Проверете кои части от обхвата са резервирани за работа на CW и кои са разрешени във вашата страна. На повечето обхвати те са в долната част на обхвата. Консултирайте се с банд-плана на IARU в сайта на IARU и националните регламентиращи документи.

Слушайте известно време на честотата, която сте избрали за ползване, за да проверите дали е чиста или не.

И след това?

Ако честотата изглежда чиста, попитайте дали не се използва. Предайте “QRL?” поне два пъти през няколко секунди. Да предадете само “?” не е правилна процедура. Въпросителната означава само “искам да питам”; проблемът е, че не искате да питате за нищо.

“QRL?” (с въпросителна) означава “Ползва ли се тази честота?”.

Не предавайте “QRL К”, както понякога можем да чуем. Това ще означава “ползва ли се тази честота? Прехвърлям на тебе”. На кого? Правилното е само “QRL?”.

Ако честотата се ползва, някой ще отговори “R” (Да, разбрано), “Y” (Да), или “R QSY”, или “QRL”, “С” (Потвърждавам) и т.н. Естествено, логично и етично е да потърсите друга честота.

Ако е намерена чиста честота?

Повикайте CQ. Как?

Предайте CQ със скорост, с каквато искате да ви бъде отговорено. Никога не предавайте по-бързо, отколкото можете да приемате.

“CQ CQ LZ2ZZZ LZ2ZZZ LZ2ZZZ AR”.

“AR” означава “Край на репликата (за момента)” или “Завърших това предаване”, докато “К” означава “Давай, ти си”. Това означава, че винаги трябва да завършвате CQ-то си с “AR”, никога с “К”, защото все още няма никой, на когото да предоставите предаването.

Не завършвайте CQ-то си с “AR К”: то ще означава “Завърших това предаване, давай ти”. Още няма никой, на когото да прехвърлите предаването. Завършвайте своето CQ с “AR”. Истина е, че често чуваме “AR К” на обхвата, но това не е правилната процедура!

Използването на “PSE” в края на CQ (например “CQ CQ DE … PSE К”) може да изглежда много любезно, но не е необходимо. То няма допълнителна стойност. А като допълнение и употребата на “К” не е правилна. Използвайте просто “AR” в края на вашето CQ.

Предайте инициала си два до четири пъти, определено не повече.

Не предавайте безкрайна поредица от CQ, а инициала си само веднъж в края. Ако считате, че по-дълго CQ увеличава шансовете ви да получите отговор, грешите. В действителност ефектът е точно обратният. Станцията, която може да се заинтересува да ви повика, иска да знае преди всичко вашия повиквателен знак и със сигурност не й е интересно да слуша вашата безкрайна поредица CQ CQ CQ…

Много по-добре е да предадете няколко къси CQ-та “CQ CQ de F9ZZZ F9ZZZ AR”), отколкото дълга въртележка CQ CQ CQ CQ … -15 пъти-de F9ZZZ CQ CQ CQ … -още 15 пъти- de F9ZZZ AR”).

Ако повиквате CQ и искате да работите на разнесени честоти (да приемате на различна честота от тази, на която предавате), упоменавайте вашата приемна честота при всяко QSO. Пример: завършете вашето CQ с “UР 5/10…” или “UР 5…”, или “QSX 1822…” (което означава, че слушате на 1.822 kHz; “QSX” означава “слушам на…”).

Слети знаци

Слетите знаци (още наричани кратки или професионални знаци) са символи, формирани чрез съчетаването на два знака в един без интервал между тях.

“AR”, използван в края на предаването, е слят знак.

Други широко използвани слети знаци са:

  • “AS”
  • “CL”
  • “SK”
  • “HH”

“ВК” (виж по-нататък) и “KN” (виж по-нататък) не са слети знаци, тъй като двете букви от тези съкращения се предават с интервал помежду им.

Повикване CQ DX

Просто предайте “CQ DX” вместо “CQ”. Ако искате да работите DX от специфичен район, повикайте например “CQ JA CQ JA I1ZZZ I1ZZZ JA AR” (повикване за станции от Япония), или “CQ NA CQ NA…” (повикване за станции от Северна Америка) и т.н. Можете да направите и повикване CQ DX, изключващо даден район, например ако не желаете да работите с европейски станции: “CQ DX CQ DX I1ZZZ I1ZZZ DX NO EU AR”, но това ще звучи малко агресивно.

Можете да назовете и специфичен континент: NA = Северна Америка, SA=Южна Америка, AF=Африка, AS=Азия, EU=Европа, ОС=Океания.

Даже и да ви повика станция от вашия континент, винаги бъдете любезни. Може би е начинаещ. Дайте му бърз рапорт и го запишете в дневника. Всъщност може да сте нова страна за него!

Повикване на определена станция (директно повикване)

Да приемем, че искате да повикате DL0ZZZ, с когото имате скед. Ето как ще го направите: “DLOZZZ DLOZZZ SKED DE LZ2ZZZ KN. Обърнете внимание на KN в края, което значи, че искате единствено другата станция да ви повика.

Ако, независимо от конкретното повикване, някой друг ви повика, дайте му кратък рапорт и му предайте “SRI HVE SKED WID DL0ZZZ 73…”.

Публикуване на коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *