Галина Михайлова & Антон Иванов

Морзова азбука

БУКВИ
А A ТИ-ТАА П P ТИ-ТАА-ТАА-ТИ
Б B ТАА-ТИ-ТИ-ТИ Р R ТИ-ТАА-ТИ
В W ТИ-ТАА-ТАА С S ТИ-ТИ-ТИ
Г G ТАА-ТАА-ТИ Т T ТАА
Д D ТАА-ТИ-ТИ У U ТИ-ТИ-ТАА
Е E ТИ Ф F ТИ-ТИ-ТАА-ТИ
И I ТИ-ТИ Х H ТИ-ТИ-ТИ-ТИ
Й J ТИ-ТАА-ТАА-ТАА Ц C ТАА-ТИ-ТАА-ТИ
Ж V ТИ-ТИ-ТИ-ТАА Ч ТАА-ТАА-ТАА-ТИ
З Z ТАА-ТАА-ТИ-ТИ Ш ТАА-ТАА-ТАА-ТАА
К K ТАА-ТИ-ТАА Щ Q ТАА-ТАА-ТИ-ТАА
Л L ТИ-ТАА-ТИ-ТИ Ъ X ТАА-ТИ-ТИ-ТАА
М M ТАА-ТАА Ь Y ТАА-ТИ-ТАА-ТАА
Н N ТАА-ТИ Ю ТИ-ТИ-ТАА-ТАА
О O ТАА-ТАА-ТАА Я ТИ-ТАА-ТИ-ТАА
ЦИФРИ
1 1 ТИ-ТАА-ТАА-ТАА-ТАА 6 6 ТАА-ТИ-ТИ-ТИ-ТИ
2 2 ТИ-ТИ-ТАА-ТАА-ТАА 7 7 ТАА-ТАА-ТИ-ТИ-ТИ
3 3 ТИ-ТИ-ТИ-ТАА-ТАА 8 8 ТАА-ТАА-ТАА-ТИ-ТИ
4 4 ТИ-ТИ-ТИ-ТИ-ТАА 9 9 ТАА-ТАА-ТАА-ТАА-ТИ
5 5 ТИ-ТИ-ТИ-ТИ-ТИ 0 0 ТАА-ТАА-ТАА-ТАА-ТАА
ПРЕПИНАТЕЛНИ ЗНАЦИ И СЛЯТИ ЗНАЦИ
[.] [.] ТИ-ТАА-ТИ-ТАА-ТИ-ТАА [:] [:] ТАА-ТАА-ТАА-ТИ-ТИ-ТИ
[,] [,] ТАА-ТАА-ТИ-ТИ-ТАА-ТАА [;] [;] ТАА-ТИ-ТАА-ТИ-ТАА-ТИ
[?] [?] ТИ-ТИ-ТАА-ТАА-ТИ-ТИ [=] [=] ТАА-ТИ-ТИ-ТИ-ТАА
[‘] [‘] ТИ-ТАА-ТАА-ТАА-ТАА-ТИ [-] [-] ТАА-ТИ-ТИ-ТИ-ТИ-ТАА
[!] [!] ТАА-ТИ-ТАА-ТИ-ТАА-ТАА [_] [_] ТИ-ТИ-ТАА-ТАА-ТИ-ТАА
[/] [/] ТАА-ТИ-ТИ-ТАА-ТИ [“] [“] ТИ-ТАА-ТИ-ТИ-ТАА-ТИ
[(] [(] ТАА-ТИ-ТАА-ТАА-ТИ [$] [$] ТИ-ТИ-ТИ-ТАА-ТИ-ТИ-ТАА
[)] [)] ТАА-ТИ-ТАА-ТАА-ТИ-ТАА [SK] [SK] ТИ-ТИ-ТИ-ТАА-ТИ-ТАА
[&] [&] ТИ-ТАА-ТИ-ТИ-ТИ [KN] [KN] ТАА-ТИ-ТАА-ТАА-ТИ
[#] [#] ТАА-ТИ-ТИ-ТИ-ТАА [BK] [BK] ТАА-ТИ-ТИ-ТИ-ТАА-ТИ-ТАА
[@] [@] ТИ-ТАА-ТАА-ТИ-ТАА-ТИ [AR] [AR] ТИ-ТАА-ТИ-ТАА-ТИ

Публикуване на коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *