Галина Михайлова & Антон Иванов

Класификация на излъчваните емисии (класове на излъчване)

Класификация на емисиите

Емисиите са класифицирани според режима на работа и необходимата честотна лента. Минимум три символа се използват за обозначаване на основните им характеристики.

Първи символ – тип на модулацията на основната носеща;

Втори символ – тип на носещата;

Трети символ – тип на предаваната информация;

Забележка: четвъртият и петият символ са допълнени за нуждите на ITU Radio Regulations и не са задължителни.

Четвърти символ – подробности за сигнала;

Пети символ – тип мултиплексиране

 

Първи символ – тип модулация на основната носеща:

 • N – немодулирана носеща;
 • A – амплитудна модулация с две странични ленти;
 • H – амплитудна модулация с една странична лента и пълна носеща;
 • R – амплитудна модулация с една странична лента и намалена/променлива носеща;
 • J – амплитудна модулация с подавена носеща;
 • B – амплитудна модулация с независими странични ленти;
 • C – амплитудна модулация с рудиментарна странична лента;
 • F – честотна модулация;
 • G – фазова модулация;

Забележка: при отбелязана честотна модулация (F) фазовата модулация (G) е също приложима.

 • D – съвместна амплитудна и честотно-фазова модулация;
 • P – последователност от немодулирани импулси;
 • K – импулсна модулация;
 • L – амплитудно-импулсна модулация;
 • M – фазо или време-импулсна модулация;
 • Q – честотно-фазова импулсна модулация;
 • V – комбинирана модулация;
 • W – други случаи, когато носещата е модулирана едновременно или последователно по амплитуда, честота, фаза и/или импулс;
 • X – всички останали случаи.

 

Втори символ – тип на основната носеща:

 • 0 – без модулиращ сигнал;
 • 1 – един канал съдържащ аналогова или цифрова информация без използване на модулираща подносеща, с изключение на време-импулсни мултиплекси;
 • 2 – един канал съдържащ аналогова или цифрова информация с използване на модулираща подносеща, с изключение на време-импулсни мултиплекси;
 • 3 – един канал, съдържащ аналогова информация;
 • 7 – два или повече канали, съдържащи аналогова или цифрова информация;
 • 8 – два или повече канали, съдържащи аналогова информация;
 • 9 – съставна система с един или повече канали, съдържащи аналогова или цифрова информация, заедно с един или повече канали, съдържащи аналогова информация;
 • Х – други случаи.

 

Трети символ – тип на предаваната информация

 • N – без предавана информация;
 • A – слухова телеграфия;
 • B – автоматично приемана телеграфия;
 • C – факс;
 • D – предаване на данни, телеметрия, телеуправление;
 • E – телефония;
 • F – телевизия или видео;
 • W – комбинация от горните;
 • X – други случаи.

 

Четвърти символ – подробности за сигнала:

 • A – двупозиционен код с елементи от различни брой или продължителност;
 • B – двупозиционен код с елементи от същия брой или продължителност без корекция на грешки;
 • C – двупозиционен код с елементи от същия брой или продължителност с корекция на грешки;
 • D – четирипозиционен код в който всяка позиция представлява елемент от сигнала (един или повече бита);
 • E – многопозиционен код в който всяка позиция представлява елемент от сигнала (един или повече бита);
 • F – многопозиционен код в който всяка позиция представлява елемент символ;
 • G – звук за монофонично радиоразпръскване;
 • H – звук за стерео или квадрофонично радиоразпръскване;
 • J – звук за търговски нужди (с изключение на следващите две категории);
 • K – звук за търговски нужди с честотна инверсия или разделяне на обхвата;
 • L – звук за търговски нужди с независими честотно модулирани сигнали за контрол;
 • M – монохромен сигнал;
 • N – цветен сигнал;
 • W – комбинация от горните;
 • X – други случаи.

 

Пети символ – мултиплексиране:

 • N – без мултиплексиране;
 • C – кодово мултиплексиране;
 • F – честотно мултиплексиране;
 • T – времево мултиплексиране;
 • W – комбинация от честотно и времево мултиплексиране;
 • X – друг тип мултиплексиране.

 

Практическа таблица за радиолюбители

A1 – Амплитудна модулация с две странични ленти и немодулирана носеща
A1A – амплитудна CW слухова тeлеграфия с две странични ленти
A1B – амплитудна CW тeлеграфия за автоматично приемане с две странични ленти
A1C –  амплитуден FAX факсимиле с две странични ленти
A1D – амплитудно предаване на данни, телеметрия, телекоманди с две странични ленти
A2 – Амплитудна модулация с две странични ленти с модулирана носеща
A2A – амплитудна CW тeлеграфия за слухово приемане с модулирана носеща
A2B – амплитудна CW тeлеграфия за автоматично приемане с модулирана носеща
A2C – амплитуден FAX факсимиле с модулирана носеща
A2D – амплитудно предаване на данни, телеметрия, телекоманди с модулирана носеща
A3 – Две странични ленти (DSB) с аналогова информация
A3C – Едноканален DSB FAX факсимиле
A3E – Едноканална DSB AM телефония (АМ звуково радиоразпръскване)
F1 – Честотна модулация без модулирана носеща
F1A – FM CW тeлеграфия за слухово приемане без носеща
F1B – FM (FSK) RTTY, SITOR-A, тeлеграфия за автоматично приемане без носеща
F1C – FM FAX факсимиле без носеща
F2 – Честотна модулация с модулирана носеща
F2A – FM CW тeлеграфия за слухово приемане с носеща
F2C – FM FAX факсимиле с носеща
F2D – FM (FSK) PACKET предаване на данни, телеметрия, телекоманди с носеща
F3 – Честотна модулация на аналогова информация
F3C – FM FAX Факсимиле
F3E – FM телефония (FM звуково радиоразпръскване)
F3F – FM SSTV Телевизия (видео)
G3 – Фазова модулация на аналогова информация
G3C – ФМ FAX факсимиле
G3E – ФМ Телефония (включително звуково радиоразпръскване)
G3F – ФМ ATV, SSTV Телевизия (видео)
J2 – Една странична лента, потисната носеща (SSB) , с използуването на модулирана
подносеща
J2A – Eднолентова CW тeлеграфия с модулирана носеща за слухово приемане
J2B – Eднолентова CW Teлеграфия с модулирана носеща за автоматично приемане
J2C – Eднолентов FAX Факсимиле с модулирана носеща
J2D – Eднолентови Clover, предаване на данни, телеметрия, телекоманди с модулирана носеща
J3 – Една странична лента с потисната носеща (SSB) за аналогова информация
J3C – SSB FAX факсимиле
J3E – SSB Телефония (включително звуково радиоразпръскване)
J3F – SSB ATV Телевизия (видео)
R3 – Една странична лента с намалено или променливо ниво на носещата за аналогова
информация
R3C – SSB FAX факсимиле с намалена носеща
R3E – SSB телефония с намалена носеща (SSB звуково радиоразпръскване)

Публикуване на коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *