Галина Михайлова & Антон Иванов

Изкуството на CW

Изкуството на CW – телеграфията, морзов код, морзова азбука

Кодът на Морз (морзовата азбука) е код за предаване на текст. Кодът е образуван от поредица къси и дълги аудио тонове. Късият тон изричаме като ТИ, дългият – като ТАА. Всяко ТАА е три пъти по-дълго от всяко ТИ. Често те са наричани ТОЧКИ и ТИРЕТА, което е спорно дали е най-подходящото, защото ни кара да мислим визуално, вместо тонално.

Кодът на Морз не е поредица от написани ТОЧКИ и ТИРЕТА, въпреки че оригинално през 19 век, кодът на Морз се е изписвал като поредица от ТОЧКИ и ТИРЕТА върху движеща се лента. Операторите-телеграфисти скоро установяват, че е по-лесно да приемат знаците по шума на записващата машина, отколкото да разчитат написаното на лентата. Така че, буквата “Р” не е “КЪС ДЪЛЪГ КЪС” сигнал, нито “ТОЧКА ТИРЕ ТОЧКА”, нито “.-.”, а “ТИ-ТАА-ТИ”.

На някои езици буквата “Р” трябва да се изпише като ТИ-ТАА-ТИ, на други като ТИТ-ТАА-ТИТ. Но трябва да е ясно, че има само два звука – къс (ТИ или ТИТ) и дълъг (ТАА). Някои радиолюбители предпочитат точката в началото или из знака да се означава с ТИ, а когато е в края – “ТИТ”, което изразява завършеността на звуковия сигнал. За да няма объркване, нататък в това издание ще се ползват само ТИ и ТАА.

CW предполага интензивна употреба на Q-кодовете, съкращенията и слетите знаци. Всичките те са най-краткият път за бързи и ефикасни комуникации.

Любителите нормално използват думата CW за телеграфия.

Произходът на CW е от непрекъсната вълна (Continues Wave), въпреки че CW съвсем не е непрекъсната вълна, но може да се приеме като вълна, непрекъснато накъсвана в ритъма на кода на Морз. Хамовете използват Морз и CW взаимозаменяеми – те означават едно и също.

Ширината на лентата на ниво -6 dB на правилно оформен CW сигнал е приблизително равна на 4 пъти скоростта на предаване в думи за минута (WPM). Пример: CW със скорост 25 WPM заема лента 100 Hz (на ниво -6 dB). Спектърът, необходим за предаване на SSB (глас) сигнал (който е 2,7 kHz) може да вмести десетки CW сигнала.

Присъщата тясна лента на CW води до много по-добро отношение сигнал/шум при трудни условия, в сравнение с по-широколентовите сигнали, какъвто е SSB (широколентовият сигнал съдържа повече шум, отколкото теснолентовия). Освен това човешкото ухо (особено на опитен радиолюбител) е все още най-добрия датчик при лоши условия сигна-шум. Ето защо DX връзките при трудни условия (например със станция от друг континент на 160 m или ЕМЕ) се правят много по-често на CW.

Каква е минималната скорост на приемане, която трябва да овладеете, за да бъдете в състояние да правите редовни QSO-та с кода на Морз?

  • 5 WPM (25 зн/мин) могат да ви донесат начално удостоверение, но с тях няма да сте в състояние да правите много връзки, освен на специализираните QRS честоти (QRS означава: намали скоростта си). Тези QRS честоти могат да бъдат открити в банд-плана на IARU.
  • 12 WPM (60 зн/мин) са минимумът, но най-опитните CW оператори правят QSO-тата си с 20 до 30 WPM (100-150 зн/мин) и даже по-високи скорости.

Няма тайна рецепта за усъвършенстване на изкуството на CW: тренировки, тренировки, тренировки, точно както във всеки друг спорт.

CW е уникален език, език, който се изучава във всички страни на света!

Публикуване на коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *