Галина Михайлова & Антон Иванов

ZodiacЗодии

 

Date of birth 22.12-20-01
Zodiac Sign Capricorn
Latin Name Capricorn
Constellation

Image

Graphic Sign

Image

Zodiac Sign

Image

Character traits women Purposefulness
Character traits women Secrecy
Character traits women Bashfulness
Character traits women Independence
Character traits men Endurance
Character traits men Ambition
Character traits men Purposefulness
Character traits men Sensitivity
Similarity of character Taurus, Virgin
Love, Friendship Pisces, Scorpio
Lack of understanding Libra, Aries
Opposite character Cancer
Recommended marriage Pisces, Scorpio
Symbol Earth
Planet Saturn
Gem Garnet
Mascot Black Cat
Slogan I act

Дата на раждане 22.12-20.01
Зодия Козирог
Латинско име Capricorn
Съзвездие

Image

Графичен знак

Image

Зодиакален знак

Image

Черти на характера жени Целеустременост
Черти на характера жени Потайност
Черти на характера жени Срамежливост
Черти на характера жени Независимост
Черти на характера мъже Издръжливост
Черти на характера мъже Честолюбие
Черти на характера мъже Целеустременост
Черти на характера мъже Чувствителност
Сходство на характера Телец, Дева
Любов, дружба Риби, Скорпион
Липса на разбирателство Везни, Овен
Противоположен характер Рак
Препоръчителен брак Риби, Скорпион
Символ Земя
Планета Сатурн
Камък Гранат
Талисман Черна котка
Девиз Аз действам

Date of birth 21.01-19.02
Zodiac Sign Aquarius
Latin Name Aquarius
Constellation

Image

Graphic Sign

Image

Zodiac Sign

Image

Character traits women Glamor
Character traits women Efficiency
Character traits women Frivolity
Character traits women Selflessness
Character traits men Inconsistency
Character traits men Humanity
Character traits men Dreaminess
Character traits men Restraint
Similarity of character Gemini, Libra
Love, Friendship Sagittarius, Aries
Lack of understanding Scorpio, Taurus
Opposite character Leo
Recommended marriage Sagittarius, Libra
Symbol Air
Planet Saturn
Gem Amethyst
Mascot Key
Slogan I know

 

Date of birth 20.02-21.03
Zodiac Sign Pisces
Latin Name Pisces
Constellation

Image

Graphic Sign

Image

Zodiac Sign

Image

Character traits women Egoism
Character traits women Adaptability
Character traits women Grace
Character traits women Observation
Character traits men Generosity
Character traits men Prowess
Character traits men Sincerity
Character traits men Justice
Similarity of character Cancer, Scorpio
Love, Friendship Capricorn, Taurus
Lack of understanding Sagittarius, Gemini
Opposite character Virgin
Recommended marriage Capricorn, Scorpio
Symbol Water
Planet Jupiter
Gem Sardvank
Mascot Cross
Slogan I give out

 

Date of birth 22.03-21.04
Zodiac Sign Aries
Latin Name Aries
Constellation

Image

Graphic Sign

Image

Zodiac Sign

Image

Character traits women Frivolity
Character traits women Waywardness
Character traits women Stubborn
Character traits women Jealousy
Character traits men Practicality
Character traits men Sensuality
Character traits men Extravagance
Character traits men Cheerfulness
Similarity of character Leo, Sagittarius
Love, Friendship Gemini, Aquarius
Lack of understanding Capricorn, Cancer
Opposite character Libra
Recommended marriage Virgin,Pisces
Symbol Fire
Planet Mars
Gem Brilliant
Mascot Anchor
Slogan I am …

 

Date of birth 22.04-22.05
Zodiac Sign Taurus
Latin Name Taurus
Constellation

Image

Graphic Sign

Image

Zodiac Sign

Image

Character traits women Temper
Character traits women Aggressiveness
Character traits women Blazer
Character traits women Virility
Character traits men Optimism
Character traits men Ambition
Character traits men Aggressiveness
Character traits men Willpower
Similarity of character Virgin, Capricorn
Love, Friendship Pisces, Cancer
Lack of understanding Leo, Aquarius
Opposite character Scorpio
Recommended marriage Sagittarius, Gemini
Symbol Earth
Planet Venus
Gem Izmurud
Mascot Owl
Slogan I own

 

Date of birth 23.05-21.06
Zodiac Sign Gemini
Latin Name Gemini
Constellation

Image

Graphic Sign

Image

Zodiac Sign

Image

Character traits women Curiosity
Character traits women Glamor
Character traits women Volatility
Character traits women Irritability
Character traits men Wit
Character traits men Independence
Character traits men Mind
Character traits men Intellect
Similarity of character Capricorn, Virgin, Taurus
Love, Friendship Leo, Aries
Lack of understanding Pisces, Virgin
Opposite character Sagittarius
Recommended marriage Leo, Libra, Aquarius
Symbol Air
Planet Mercury
Gem Ahat
Mascot Tiny snake
Slogan I know how

 

Date of birth 22.06-22.07
Zodiac Sign Cancer
Latin Name Cancer
Constellation

Image

Graphic Sign

Image

Zodiac Sign

Image

Character traits women Sentimentality
Character traits women Candor
Character traits women Faith
Character traits women Self-neglect
Character traits men Patience
Character traits men Intuition
Character traits men Decency
Character traits men Sensitivity
Similarity of character Scorpio, Pisces
Love, Friendship Virgin, Taurus
Lack of understanding Aries, Libra
Opposite character Capricorn
Recommended marriage Taurus, Libra
Symbol Water
Planet Mars
Gem Ruby
Mascot Clover
Slogan I do not know what I want

 

Date of birth 23.07-22.08
Zodiac Sign Leo
Latin Name Leo
Constellation

Image

Graphic Sign

Image

Zodiac Sign

Image

Character traits women Sincerity
Character traits women Uncompromisingness
Character traits women Goodness
Character traits women Rigor
Character traits men Generosity
Character traits men Naivety
Character traits men Temperament
Character traits men Pride
Similarity of character Sagittarius, Aries
Love, Friendship Libra, Gemini
Lack of understanding Taurus, Scorpio
Opposite character Aquarius
Recommended marriage Libra, Sagittarius
Symbol Fire
Planet Sun
Gem Sardonyx
Mascot Ladybug
Slogan I can

 

Date of birth 23.08-22.09
Zodiac Sign Virgin
Latin Name Virgo
Constellation

Image

Graphic Sign

Image

Zodiac Sign

Image

Character traits women Bashfulness
Character traits women Poise
Character traits women Rationalism
Character traits women Skepticism
Character traits men Pedantry
Character traits men Fearlessness
Character traits men Curiosity
Character traits men Mind
Similarity of character Capricorn, Taurus
Love, Friendship Scorpio, Cancer
Lack of understanding Gemini, Sagittarius
Opposite character Pisces
Recommended marriage Capricorn, Scorpio
Symbol Earth
Planet Mercury
Gem Sapphire
Mascot Cricket
Slogan I analyze

 

Date of birth 23.09-22.10
Zodiac Sign Libra
Latin Name Libra
Constellation

Image

Graphic Sign

Image

Zodiac Sign

Image

Character traits women Waywardness
Character traits women Idleness
Character traits women Egoism
Character traits women Tenderness
Character traits men Poise
Character traits men Affection
Character traits men Elegance
Character traits men Bonhomie
Similarity of character Aquarius, Gemini
Love, Friendship Sagittarius, Leo
Lack of understanding Cancer, Capricorn
Opposite character Aries
Recommended marriage Leo, Gemini
Symbol Air
Planet Venus
Gem Opal
Mascot Heart
Slogan I hesitate

 

Date of birth 23.10-22.11
Zodiac Sign Scorpio
Latin Name Scorpio
Constellation

Image

Graphic Sign

Image

Zodiac Sign

Image

Character traits women Secrecy
Character traits women Suspicion
Character traits women Egoism
Character traits women Individualism
Character traits men Temperament
Character traits men Cruelty
Character traits men Virility
Character traits men Irritability
Similarity of character Pisces, Cancer
Love, Friendship Capricorn, Virgin
Lack of understanding Leo, Aquarius
Opposite character Taurus
Recommended marriage Cancer, Capricorn
Symbol Water
Planet Mars
Gem Topaz
Mascot Beetle
Slogan I want

 

Date of birth 23.11-21.12
Zodiac Sign Sagittarius
Latin Name Sagittarius
Constellation

Image

Graphic Sign

Image

Zodiac Sign

Image

Character traits women Independence
Character traits women Practicality
Character traits women Extravagance
Character traits women Optimism
Character traits men Viability
Character traits men Rudeness
Character traits men Adventurism
Character traits men Bonhomie
Similarity of character Aries, Leo
Love, Friendship Aquarius, Libra
Lack of understanding Virgin, Pisces
Opposite character Gemini
Recommended marriage Taurus, Aquarius
Symbol Fire
Planet Jupiter
Gem Turquoise
Mascot Horseshoe
Slogan I see

 

Дата на раждане 21.01-19.02
Зодия Водолей
Латинско име Aquarius
Съзвездие

Image

Графичен знак

Image

Зодиакален знак

Image

Черти на характера жени Обаяние
Черти на характера жени Работоспособност
Черти на характера жени Лекомислие
Черти на характера жени Жертвоготовност
Черти на характера мъже Противоречивост
Черти на характера мъже Хуманност
Черти на характера мъже Мечтателност
Черти на характера мъже Сдържаност
Сходство на характера Близнаци, Везни
Любов, дружба Стрелец, Овен
Липса на разбирателство Скорпион, Телец
Противоположен характер Лъв
Препоръчителен брак Стрелец, Везни
Символ Въздух
Планета Сатурн
Камък Аметист
Талисман Ключ
Девиз Аз знам

 

Дата на раждане 20.02-21.03
Зодия Риби
Латинско име Pisces
Съзвездие

Image

Графичен знак

Image

Зодиакален знак

Image

Черти на характера жени Егоизъм
Черти на характера жени Приспособимост
Черти на характера жени Изящество
Черти на характера жени Наблюдателност
Черти на характера мъже Щедрост
Черти на характера мъже Мъжество
Черти на характера мъже Искреност
Черти на характера мъже Справедливост
Сходство на характера Рак, Скорпион
Любов, дружба Козирог, Телец
Липса на разбирателство Стрелец, Близнаци
Противоположен характер Дева
Препоръчителен брак Козирог, Скорпион
Символ Вода
Планета Юпитер
Камък Сърдванк
Талисман Кръст
Девиз Аз раздавам

 

Дата на раждане 22.03-21.04
Зодия Овен
Латинско име Aries
Съзвездие

Image

Графичен знак

Image

Зодиакален знак

Image

Черти на характера жени Лекомислие
Черти на характера жени Капризност
Черти на характера жени Инат
Черти на характера жени Ревнивост
Черти на характера мъже Практичност
Черти на характера мъже Чувственост
Черти на характера мъже Разточителност
Черти на характера мъже Жизнерадостност
Сходство на характера Лъв, Стрелец
Любов, дружба Близнаци, Водолей
Липса на разбирателство Козирог, Рак
Противоположен характер Везни
Препоръчителен брак Дева, Риби
Символ Огън
Планета Марс
Камък Брилянт
Талисман Котва
Девиз Аз съм…

 

Дата на раждане 22.04-22.05
Зодия Телец
Латинско име Taurus
Съзвездие

Image

Графичен знак

Image

Зодиакален знак

Image

Черти на характера жени Избухливост
Черти на характера жени Агресивност
Черти на характера жени Нетактичност
Черти на характера жени Енергичност
Черти на характера мъже Оптимизъм
Черти на характера мъже Честолюбие
Черти на характера мъже Агресивност
Черти на характера мъже Сила на волята
Сходство на характера Дева, Козирог
Любов, дружба Риби, Рак
Липса на разбирателство Лъв, Водолей
Противоположен характер Скорпион
Препоръчителен брак Стрелец, Близнаци
Символ Земя
Планета Венера
Камък Измуруд
Талисман Бухал
Девиз Аз притежавам

 

Дата на раждане 23.05-21.06
Зодия Близнаци
Латинско име Gemini
Съзвездие

Image

Графичен знак

Image

Зодиакален знак

Image

Черти на характера жени Любознателност
Черти на характера жени Обаяние
Черти на характера жени Изменчивост
Черти на характера жени Раздразнителност
Черти на характера мъже Остроумие
Черти на характера мъже Независимост
Черти на характера мъже Ум
Черти на характера мъже Интелект
Сходство на характера Козирог, Дева, Телец
Любов, дружба Лъв, Овен
Липса на разбирателство Риби, Дева
Противоположен характер Стрелец
Препоръчителен брак Лъв, Везни, Водолей
Символ Въздух
Планета Меркурий
Камък Ахат
Талисман Змийче
Девиз Аз знам как

 

Дата на раждане 22.06-22.07
Зодия Рак
Латинско име Cancer
Съзвездие

Image

Графичен знак

Image

Зодиакален знак

Image

Черти на характера жени Сантименталност
Черти на характера жени Откровеност
Черти на характера жени Вяра
Черти на характера жени Самоотверженост
Черти на характера мъже Търпеливост
Черти на характера мъже Интуиция
Черти на характера мъже Порядъчност
Черти на характера мъже Чувствителност
Сходство на характера Скорпион, Риби
Любов, дружба Дева, Телец
Липса на разбирателство Овен, Везни
Противоположен характер Козирог
Препоръчителен брак Телец, Везни
Символ Вода
Планета Марс
Камък Рубин
Талисман Детелина
Девиз Аз не знам какво искам

 

Дата на раждане 23.07-22.08
Зодия Лъв
Латинско име Leo
Съзвездие

Image

Графичен знак

Image

Зодиакален знак

Image

Черти на характера жени Искреност
Черти на характера жени Безкомпромисност
Черти на характера жени Доброта
Черти на характера жени Взискателност
Черти на характера мъже Щедрост
Черти на характера мъже Наивност
Черти на характера мъже Темперамент
Черти на характера мъже Гордост
Сходство на характера Стрелец, Овен
Любов, дружба Везни, Близнаци
Липса на разбирателство Телец, Скорпион
Противоположен характер Водолей
Препоръчителен брак Везни, Стрелец
Символ Огън
Планета Слънце
Камък Сардоникс
Талисман Калинка
Девиз Аз мога

 

Дата на раждане 23.08-22.09
Зодия Дева
Латинско име Virgo
Съзвездие

Image

Графичен знак

Image

Зодиакален знак

Image

Черти на характера жени Срамежливост
Черти на характера жени Уравновесеност
Черти на характера жени Рационализъм
Черти на характера жени Скептицизъм
Черти на характера мъже Педантизъм
Черти на характера мъже Безстрашие
Черти на характера мъже Любознателност
Черти на характера мъже Ум
Сходство на характера Козирог, Телец
Любов, дружба Скорпион, Рак
Липса на разбирателство Близнаци, Стрелец
Противоположен характер Риби
Препоръчителен брак Козирог, Скорпион
Символ Земя
Планета Меркурий
Камък Сапфир
Талисман Щурец
Девиз Аз анализирам

 

Дата на раждане 23.09-22.10
Зодия Везни
Латинско име Libra
Съзвездие

Image

Графичен знак

Image

Зодиакален знак

Image

Черти на характера жени Капризност
Черти на характера жени Ленност
Черти на характера жени Егоизъм
Черти на характера жени Нежност
Черти на характера мъже Уравновесеност
Черти на характера мъже Любвеобилност
Черти на характера мъже Елегантност
Черти на характера мъже Добродушие
Сходство на характера Водолей, Близнаци
Любов, дружба Стрелец, Лъв
Липса на разбирателство Рак, Козирог
Противоположен характер Овен
Препоръчителен брак Лъв, Близнаци
Символ Въздух
Планета Венера
Камък Опал
Талисман Сърце
Девиз Аз се колебая

 

Дата на раждане 23.10-22.11
Зодия Скорпион
Латинско име Scorpio
Съзвездие

Image

Графичен знак

Image

Зодиакален знак

Image

Черти на характера жени Потайност
Черти на характера жени Подозрителност
Черти на характера жени Егоизъм
Черти на характера жени Индивидуализъм
Черти на характера мъже Темперамент
Черти на характера мъже Жестокост
Черти на характера мъже Енергичност
Черти на характера мъже Раздразнителност
Сходство на характера Риби, Рак
Любов, дружба Козирог, Дева
Липса на разбирателство Лъв, Водолей
Противоположен характер Телец
Препоръчителен брак Рак, Козирог
Символ Вода
Планета Марс
Камък Топаз
Талисман Бръмбар
Девиз Аз искам

 

Дата на раждане 23.11-21.12
Зодия Стрелец
Латинско име Sagittarius
Съзвездие

Image

Графичен знак

Image

Зодиакален знак

Image

Черти на характера жени Независимост
Черти на характера жени Практичност
Черти на характера жени Екстравагантност
Черти на характера жени Оптимизъм
Черти на характера мъже Жизнеспособност
Черти на характера мъже Грубост
Черти на характера мъже Авантюризъм
Черти на характера мъже Добродушие
Сходство на характера Овен, Лъв
Любов, дружба Водолей, Везни
Липса на разбирателство Дева, Риби
Противоположен характер Близнаци
Препоръчителен брак Телец, Водолей
Символ Огън
Планета Юпитер
Камък Тюркоаз
Талисман Подкова
Девиз Аз виждам

 

Коментирай

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.