Галина Михайлова & Антон Иванов

Hello, How Are You, My Friend?Здравей, как си, приятелю?

Pesnopoyka

Text: Peyo Panteleev

Performers: Tonika

– Hi, how are you my friend?

How well you doin?

Still chasing the wind

to any bank … Tell me!

– Hey, rub somehow …

Even great drive it!

My life, windmill

moment after moment breaks days …

Pour me a glass of old wine

my old friend!

Get a hand and give on –

Evil forget …

You are actors in the theater.

Theatre sometimes good, sometimes a little bad

string is vulnerable soul

every night.

– Hi, how are you my friend?

How well you doin?

More you see in your sleep

your city, tell me!

– Hey, rub somehow …

Even great drive it!

Intercept foreign squares

and looking for you, looking you …

Alas, as things stand,

my old friend.

Get a hand and give further

Evil forget!

If this night is so gentle,

gentle and good will is the day.

To take in two directions

its time …

Pesnopoyka

Текст: Пейо Пантелеев
Изпълнява: Тоника

– Здравей, как си, приятелко?
Как, добре ли я караш?
Още ли вятъра гониш
към някой бряг… Кажи ми!
– Здравей, карам я някак си…
Даже страхотно я карам!
Животът ми, вятърна мелница,
миг подир миг дните троши…
Налей ми чаша старо вино,
стари мой приятелю!
Махни с ръка и дай нататък –
злото забрави…
Нали актьори сме в театъра.
Театър ту добър, ту малко лош,
ранима струна е душата
всяка нощ.
– Здравeй, как си приятелко?
Как, добре ли я караш?
Още ли виждаш в съня си
своя град, кажи ми!
– Здравей, карам я някак си…
Даже страхотно я карам!
Пресичам чужди площади
и търся вас, търся вас…
Уви, така стоят нещата,
стари мой приятелю.
Махни с ръка и дай нататък,
злото забрави!
Щом тази нощ е толкоз нежна,
нежен и добър ще е денят.
За да поемем в две посоки
своя път…

Коментирай

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.