Галина Михайлова & Антон Иванов

You Will Be in White Ще бъдеш в бяло

Peyo Yavorov
Peyo Yavorov

You will be white – with olive twig

and an angel in white dress …

And I think today; rotten world from evil

not when it is your homeland.

And there are doubts as after

alarming in disbelief – I want peace.

Пейо Яворов
Пейо Яворов

Ще бъдеш в бяло – с вейка от маслина
и като ангел в бяло облекло …
А мисля днес; света прогнил от зло
не е, щом той е твоята родина.
И ето усъмних се най-подир
в невярата тревожна – искам мир.

And by faith I will reveal hugs

loved watching the two eyes

and a quiet drink their beams –

drink light, healing drafts.

And he will turn enlightened

around the world to see in bright day.

And may he be ruined!

(Once you’ve stumbled into ruin

wander through the midnight darkness?)

I’d found and then even

oblomki from which to create

new world for us, and the world, and temple.

The translation is not professional and it is only to provide approximate information about the content of Bulgarian text.

И с вяра ще разкрия аз прегръдки,
загледан в две залюбени очи,
и тих ще пия техните лъчи, –
ще пия светлина, лечебни глътки.
И пак ще се обърна просветлен
света да видя цял при ярък ден.

И нека съсипни се той окаже!
(Веднъж ли съм се спъвал в съсипни,
залутан из среднощни тъмнини?)
Аз бих намерил и тогава даже
обломки, от които да създам
нов свят за двама ни, и свят, и храм.

Коментирай

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.