Галина Михайлова & Антон Иванов

Велик е нашият войникGreat is our Soldier

Pesnopoyka

Велик е нашият войник

(Марш на 23-и Шипченски полк,
понастоящем – химн на армията)

Велик е нашият войник!
Велик, велик, велик!
Измокрен, гладен, уморен,
без отдих би се ден и нощ,
бърдата цепи разярен
със страшния си вик “На нож!”
От Китка литна в един миг,
прецапа Тимока дълбок,
при Равна, Вина, Лясковик,
черта му път самият Бог.
При Маврово, заровен в сняг,
с ръце премръзнали се би,
в Ботум отвори път за Дрин,
прокуди врага до един!
И пак спокоен, мълчалив,
при Охрид днеска той стои
и чака нов враг да срази
със страшния си вик “На нож!”

Pesnopoyka

Great is our Soldier

(Marsh on 23 Shipka Regiment
currently – Anthem of the Army)

Great is our soldier!
Great, great, great!
Soaking wet, hungry, tired,
without rest would be night and day
mountains splits furious
its a terrible cry “Bayonet”
Wrist flew in an instant,
splashed Timok deep
being equal, Wines Lyaskovik,
slash his way God himself.
In Mavrovo buried in snow
hands frozen fought,
Botum open in time for the Drin
banished to an enemy!
And again calm, silent,
in Ohrid today he stands
and waits for a new enemy to defeat
its a terrible cry “Bayonet”

 

Коментирай

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.