Галина Михайлова & Антон Иванов

Цар Иван Шишман и млад юнак на бой с татариKing Shishman young hero and battle with Tatars

Pesnopoyka

Цар Иван Шишман и млад юнак на бой с татари

Том ІІІ: Хайдушки и исторически песни

Откак са йе, мила моя майно льо,
зора съзорила,
мила моя майно льо, зора съзорила,
оттогаз са й, мила моя майно льо,
войска провървяла,
мила моя майно льо, войска провървяла,
кон до коня, мила моя майно льо,
юнак до юнака,
кон до коня, мила моя майно льо,
байрак до байрака.
Пушките им, мила моя майно льо,
като честа гора,
сабите им, мила моя майно льо,
като ясно слънце,
паласките им, мила моя майно льо,
като дребни звязди,
пищови им, мила моя майно льо,
като дребян гъстак,
дрехите им, мила моя майно льо,
като тъмна мъгла,
барутя им, мила моя майно льо,
като тъмен облак,
крушуми им, като мила моя майно льо,
като град по поле,
калпаци им, мила моя майно льо,
катотъмен пушък.
Като вървят, мила моя майно льо,
през гора зелена,
байрак носят, мила моя майно льо,
със асланов образ,
огън святка, мила моя майно льо,
от добри катани.
Кат препускат, мила моя майно льо,
силян буян вятър,
дето стъпят, мила моя майно льо,
калдърмите къртят.
Де кого си, мила моя майно льо,
стигнат и срещнат,
се си питат, мила моя майно льо,
за Софийско поле.
Отишле са, мила моя майно льо,
на Софийско поле
бой да правят, мила моя майно льо,
за българско име,
бой да правят, мила моя майно льо,
за Христова вяра.
Сам ги води, мила моя майно льо,
сам цар Иван Шишман.
Излягоха, мила моя майно льо,
тез грозни татари.
Отговаря, мила моя майно льо,
сам цар Иван Шишман:
– Я идете, мила моя майно льо,
че си повикайте.
Повикайте, мила моя майно льо,
бре младо юначе,
повикайте, мила моя майно льо,
бре луда гидия.
Свариха го, мила моя майно льо,
с булче под венчило,
че възседна, мила моя майно льо,
ранена си коня,
че отиде, мила моя майно льо,
на Софийско поле,
Дет помина, мила моя майно льо,
планина помоли,
дет помина, мила моя майно льо,
гората укърни.
Че завари, мила моя майно льо,
че завари, мила моя майно льо,
войска ми българска.
Разсърди се, мила моя майно льо,
бре младо юначе,
разсърди се, мила моя майно льо,
бре луда гидия,
че извади, мила моя майно льо,
сабя фрингияна,
че разпръсна, мила моя майно льо,
тез грозни татари.

Pesnopoyka

King Shishman young hero and battle with Tatars

Volume III: Haidushki and historical songs

Since ye are , my dear mein le ,
Dawn sazorila ,
my dear mein le , Dawn sazorila ,
Since then, have it , my dear mein le ,
army unlucky
my dear mein le , army unlucky
horse to horse , my dear mein le ,
hero beside the other ,
horse to horse , my dear mein le ,
flag to flag .
Rifles , my dear mein le ,
as common forest
their swords , my dear mein le ,
clear as the sun,
their love handles , my dear mein le ,
as small zvyazdi ,
their guns , my dear mein le ,
as drebyan thicket ,
their clothes , my dear Le Main ,
as a dark fog
Powder them , my dear mein le ,
like a dark cloud
krushumi them as my dear mein le ,
a town in field
their caps , my dear mein le ,
katotamen pushak .
Walking , my dear mein le ,
in forest green
flag carry , my dear mein le ,
with Aslanov image
fire, lightning , my dear mein le ,
good Catania.
Cat race , my dear mein le ,
Silyan Buyan wind
where feet, my dear mein le ,
kaldarmite Kurt.
December whom you , my dear mein le ,
reach and meet
to ask you , my dear mein le ,
for Sofia field .
Otishle are , my dear mein le ,
field of Sofia
afraid to do, my dear mein le ,
for Bulgarian name
afraid to do, my dear mein le ,
for the Christian faith .
Sam leads them , my dear mein le ,
himself King Shishman .
Izlyagoha , my dear mein le ,
may also enjoy ugly Tatars .
Replied my dear mein le ,
himself King Shishman :
– Ya go , my dear mein le ,
you call.
Call , my dear mein le ,
well young yunache ,
call , my dear mein le ,
bre crazy Gigya .
Sod it , my dear mein le ,
with bulche under wedded,
that straddled , my dear mein le ,
wounded his horse
you go , my dear mein le ,
field of Sofia ,
Death passed away , my dear mein le ,
Mountain prayed
death passed away , my dear mein le ,
ukarni forest .
Found that , my dear mein le ,
found that , my dear mein le ,
My Bulgarian army .
Be angry , my dear mein le ,
well young yunache ,
be angry , my dear mein le ,
bre crazy Gigya ,
that out , my dear mein le ,
fringiyana sword ,
that scattered my dear mein le ,
may also enjoy ugly Tatars .

 

Коментирай

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.