Галина Михайлова & Антон Иванов
Интервю: На самото интервю

Интервю: На самото интервю

Интервю: На самото интервю

Не мислете, че е лесно да си от другата страна на стола. Човекът, който ви интервюира, може да е не по-малко притеснен от вас. Ако сте достатъчно опитен, може дори вие да поемете инициативата. Но това трябва да става внимателно, защото на него може да не му хареса.

Вероятно основните негови цели са най-малко три:

1. Да получите максимално полезна информация и впечатления от конкретния кандидат;
2. Да повишите интереса на добрите кандидати към вашата компания и конкретната позиция;
3. Да представите добре вашата компания (да създадете добро впечатление в публичното пространство).

Бъдете на мястото преди началото на интервюто, но не по-рано от пет минути.

Уверете се, че произнасяте правилно името на интервюиращия.

Бъдете учтив с всеки във фирмата. Всички имат значение в този процес. Или най-малкото не знаете кой има неочаквано голямо значение. Може да се окаже, че човекът, когото сте мислели за огняр в парното, е изпълнителен директор по техническите въпроси ;-). Бъдете едновременно приятелски и професионално настроен. Изглеждайте уверен, движете се изправен. Усмихнете се, независимо как се чувствате – усмивката има свойството да успокоява и предразполага.

По време на интервюто трябва да мислите едновременно за няколко неща, освен как да отговаряте на поставените въпроси. Те включват: външния вид, езика на тялото, да говорите достатъчно високо и ясно, да спазвате етикета, да помните имена, да слушате внимателно, някои неща в офиса, които биха ви подсказали верния отговор.

Гледайте интервюиращия в очите – това е знак, че сте открит и искрен.

Не дъвчете дъвка, не пушете и не използвайте жаргонни думи.

Имайте предвид, че всички въпроси се задават с определена цел и им отговаряйте по съответния начин.

Не приемайте за даденост, че интервюиращият знае как да получи информацията, която го интересува. Съдействайте му по всякакъв начин – това е във ваш интерес.

Ако не разберете даден въпрос, поискайте разяснение, преди да отговорите. Не бързайте да отговаряте, преди да сте формулирали отговора си.

Отговаряйте на всички въпроси искрено, но в същото време в най-положителна светлина.

Не говорете лошо за предишните си работодатели.

Обикновено интервюиращият се стреми да получи отговор на три основни въпроса: първо, способен ли сте да изпълнявате длъжността, за която кандидатствате; второ, мотивиран ли сте за изпълнявате длъжността, за която кандидатствате и не на последно място, трето, ще паснете ли на екипа, в който се предполага, че ще трябва да работите.

В този смисъл интервюиращият ще търси доказателства за:

Вашия опит във връзка със задачите, които ще се очаква от вас за изпълнявате, вашето ниво на независимост и отговорност, броя и нивото на подчинените които сте имали, линията на отчетност и задълженията ви в този смисъл,

Степента, в която сте били въвлечени в създаването на нови проекти, инициирането на бизнес дейности и т.н. В идеалния случай от вас ще се очаква да дадете информация за конкретни ваши професионални постижения. Много често кандидатите не се впускат в подробности по отношение на това, което са извършвали: те считат, че задачите и отговорностите им са очевидни и предполагат, че работодателят следва да има представа от характера им. Това, обаче не винаги е така: една и съща длъжност може да има различно съдържание в различните кампании и дори личното разбиране на интервюиращия може да е тотално противоположно. Така че изяснете достатъчно ясно и категорично вашите компетенции пред околните. Вашата мотивация е от основно значение за решението на работодателя да ви вземе в неговия екип.

Мотивацията се оценява не само от гледна точка на това дали търсите по-високо възнаграждение, по-добри възможности за професионално развитие, допълнителни придобивки, благоприятни междуличностни отношения и т.н. Мотивацията, също така, е свързана с бъдещите ви планове за професионално развитие и факта как те се вписват в рамките на длъжността, за която кандидатствате. Те се отнасят до стремежа ви да реализирате поставените цели, работите в съответствие с определени стандарти, поемате инициатива и т.н.

Най-вероятно ще ви бъде зададен въпрос за причините, поради, които предприемате промяна в работата си. Каквото и да имате намерение да кажете то трябва да звучи достоверно и достатъчно открито. Умелият интервюиращ ще ви задава кръстосани въпроси, които ще имат за цел да дефинират действителните ви амбиции и поради това се препоръчва да бъдете максимално искрени.

Интервюиращият ще се интересува от това как се вписвате в работната среда. В тази връзка ще бъдат анализирани вашите умения за общуване, както и предпочитаната от вас роля при работа в екип. Тъй като управлението на конфликти и разрешаването на проблеми са практика в съвременната бизнес среда, от вас ще се очаква да докажете с примери от вашата предишна професионална практика как сте се справяли с подобни ситуации. Освен това интервюиращият ще очаква да го убедите, че се адаптирате бързо към културата и духа на организацията. Способността ви да установявате междуличностни взаимоотношения, преодолявате съпротива (ако длъжността изисква въвеждане на промени и преобръщане на нагласите на хората) и координирате усилията на персонала следва да бъде доказана с конкретни примери от досегашния ви опит и увереност при отговарянето на въпроси-казуси.

Коментирай

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

%d bloggers like this: