Галина Михайлова & Антон Иванов

Стани, стани, юнак балканскиArise, arise, Balkan Superman

Pesnopoyka

Стани, стани, юнак балкански

Добри Чинтулов

Стани, стани юнак балкански
от сън дълбок се събуди,
срещу народа отомански
ти българите поведи!

Че сълзи кървави пролива
във робство милий наш народ;
високо той ръце простира
да го избави вишний бог!

И тъй ний много претърпяхме,
но стига толкоз да търпим,
да бъдем пак, каквито бяхме,
ил , всинца да се изтребим.

Докога, братя, да се губим?
Защо да се не съберем?
Така ли вечно ще се трудим
и в робство всинца да измрем?

Я вижте, братя, погледнете
на ближните нам племена!
От тях добър пример вземете
как си прославят имена!

Станете, братя, вий станете,
начало покажете вий;
и сабите си запашете,
и помощ ще ви се яви.

На помощ сърби, черногорци
със радост ще се затекат,
а и от север храбри руси
тозчас ще да се появят.

Догде е мъничка змията,
елате да се съберем!
С крака да й строшим главата,
свободни да се назовем!

Да стане лева наш балкански,
от него вятър да повей,
та полумесец отомански
под тъмен облак затъмней!

Да си развием знамената,
да светне нашата земя,
да си прославим имената,
да гинат турски племена!

Pesnopoyka

Arise, arise, Balkan Superman

Dobri Chintulov

Get up, get Balkan Superman
deep sleep wake up
people against Ottoman
Bulgarians your faults !

That bloody tears Strait
slavery in our nation miles ;
He extends his hands high
to deliver vishniy god !

So many Nee suffered
but that’s all come to tolerate ,
to be again as we were
yl vsintsa be destroyed.

How long , brethren, to lose?
Why not together?
So you will always laboring
and slavery vsintsa to die ?

Look at brothers look
neighbors tribes us !
A good example of them take
how his illustrious names !

Become brethren , ye become ,
home show ye ;
and their swords zapashete ,
and help will appear .

Help Serbs , Montenegrins
with joy will zatekat ,
and from the north brave blond
At once will occur .

Until a tiny snake
come and collect !
With her ​​legs crush the heads ,
free to name !

Become our lev Balkan ,
it winds fanning ,
Ottoman crescent th
under the dark cloud eclipses !

To develop flags
illuminate our land
to glorify the names
Turkish tribes to perish !

 

Коментирай

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

%d bloggers like this: