Галина Михайлова & Антон Иванов

ПеснопойкаSongbook

Погледнете надписът „ПЕСНОПОЙКА“ в менюто над този текст – там са събрани всички текстове от сайта „ПЕСНОПОЙКА“ и зад него тази песнопойка ще продължи съществуването си за радост на българите в чужбина, а и на всички останали.

Pesnopoyka

БЪЛГАРСКАТА ПЕСЕН

Само за кратко бях в чужбина, а ТЯ, Българската песен, страшно бързо и страшно силно започна да ми липсва.

Естествено, както всеки българин, знам началото на много песни, но идва един момент, в които мелодията остава, a думите се губят…

Зарекох се, като се прибера, да спретна бързо един сайт, за да не се повтори това с другите българи зад граница.

Сънародници, пейте българските песни!

Те на всички се харесват!

(Извинявам се за качеството на английския превод на песните, той не е художествен и предназначението му е единствено, да може английско-говорящата аудитория да добие представа за съдържанието. )Look at the word „Songbook“ in the menu above the text – there are collected all the texts from the site „Songbook“ and behind this songbook will continue to exist for the pleasure of Bulgarians abroad, and to others.

Pesnopoyka

BULGARIAN SONG

I was briefly abroad only and it, the Bulgarian song, I started to miss it very quickly and very scary.

Of course, as every Bulgarian I know the beginning of lot of our songs
but there comes a point that the melody remains but words is lost somewhere…

I vowed when I get home to quickly tidy a site to avoid it again with other Bulgarians abroad.

Compatriots, sing Bulgarian songs!

Each other people like them!

(I apologize for the quality of the English translation of the song, it is not art and its purpose is solely to enable English-speaking audience an idea of ​​the content.)

Коментирай

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.