Галина Михайлова & Антон Иванов

Run the BIOS SETUP some old branded computersСтартиране на SETUP на BIOS на някои стари маркови компютри

Increasingly sourcing from here and there with second hand computers, which God knows how to switch on the Setup-and BIOS-and where, if a page is read this.

There are other ways, which include for example removing cable of FDD before turning on the computer (eg… it is with another device recorded in the BIOS – say the keyboard, but then very quickly run into another problem ;-)) which will tell you – who does not love the thrill … and it’s nice to have a moment of surprise, though …).

Стартиране на SETUP на BIOS на някои стари маркови компютри

Все по-често се снабдяваме от тук и там с компютри втора употреба, на които един господ знае как се включва Setup-а на BIOS-а, при това ако е чел тази страничка.

Има и други начини, които включват примерно изваждане на кабелчето на FDD преди включване на компютъра (примерно… става и с друго устройство, записано в BIOS – да речем клавиатурата , само че тогава много бързо ще се сблъскате с друг проблем 😉 който няма да ви казвам – кой не обича тръпката… а хубаво е да има и момент на изненада все пак…).

It gets more specific ways – for example throwing a mother-in (in-law) as soon as you are angry, but are not quite reliable and lead to losses or barely tolerable once windfall.

Computer System Way to start the BIOS Setup
286 – some of them Setup disk
AMI, Award Del (when boot)
AST Advantage Ctrl Alt Esc
Award Ctrl Alt Esc
Compaq F10
Compaq – older Setup disk
Dell Alt Enter
Dell – only a few Reset (two times)
Epson (Gemini) – older Setup disk
General – only a few Ctrl-Esc
General – only a few Ctrl Alt +
IBM – older Setup disk
IBM PS/2 – older Setup disk
IBM PS/2s w/ Ref. Partition Ins (when boot)
NEC F2 (when boot)
Olivetti PC Pro Shift Ctrl Alt + Num Pad del
Phoenix – only a few F1 (when boot)
Phoenix – only a few Ctrl Alt S
Phoenix – only a few Ctrl Alt Ins
Phoenix – only a few Ctrl S
PS/1 – last models F1 (when boot)
PS/1 330 F1 (when boot)
PS/1 Value Point F1 (when boot)
PS/2 – only a few Alt ?
PS/2 – only a few Ctrl Ins , when the prompt is top right
Tandon Ctrl Alt Esc
Tandon 386 Ctrl Shift Esc
Toshiba – older Setup disk
Toshiba – only a few Esc (when boot)
Toshiba – only a few F1 (when boot)
Zenith Ctrl Alt Ins

This tablet does not exhaust all possible options. I’ll be glad if you write about things that you have discovered, for the common good ;-).

And be smart!Става и по по-специфични начини – примерно замеряне на тъщата (свекървата) веднага след като ви е ядосала, но не са съвсем надеждни и водят до загуби или до трудно поносимо наведнъж неочаквано щастие.

Компютърна система Начин за стартиране на Setup на BIOS
286 – някои Setup disk
AMI, Award Del при стартиране
AST Advantage Ctrl Alt Esc
Award Ctrl Alt Esc
Compaq F10
Compaq – по-старите Setup disk
Dell Alt Enter
Dell – някои само Reset два пъти
Epson (Gemini) – по-старите Setup disk
General – някои само Ctrl-Esc
General – някои само Ctrl Alt +
IBM – по-старите Setup disk
IBM PS/2 – по-старите Setup disk
IBM PS/2s w/ Ref. Partition Ins при стартиране
NEC F2 при стартиране
Olivetti PC Pro Shift Ctrl Alt + Num Pad del
Phoenix – някои само F1 при стартиране
Phoenix – някои само Ctrl Alt S
Phoenix – някои само Ctrl Alt Ins
Phoenix – някои само Ctrl S
PS/1 – последни модели F1 при стартиране
PS/1 330 F1 при стартиране
PS/1 Value Point F1 при стартиране
PS/2 – някои само Alt ?
PS/2 – някои само Ctrl Ins , когато показалецът е горе вдясно
Tandon Ctrl Alt Esc
Tandon 386 Ctrl Shift Esc
Toshiba – по-старите Setup disk
Toshiba – някои само Esc при стартиране
Toshiba – някои само F1 при стартиране
Zenith Ctrl Alt Ins

Тази табличка не изчерпва всички възможни варианти. Ще се радвам, ако ми пишете за неща, които вие сте открили, за общото благо ;-§).

И умната!

Коментирай

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.