Галина Михайлова & Антон Иванов

Плакатна изложбаPoster Exhibition

В-к “Борба”, 1970 г.

В чест на великата годишнина

Вчера в салона на СБХ бе открита окръжна плакатна изложба, посветена на 100-годишнината на Ленин. Тази първа по рода си проява е инициатива на плакатистите от великотърновската група на художниците.

Различни сюжети, свързани с личността и с годишнината от рождението на Ленин, са предмет на вниманието на художниците. Компетентно жури е определило следните награди: Първа – на Христо Иванов за плаката “Мисълта на века”, Втора – на Григор Спиридонов за “1870-1970”, Трета – на Марчо Караджов за плаката “Ленин – 1917”. Ангел Ботев – за “Електрификация” и колективът Христо Иванов и Спиридон Борисов за “Ленин и България”. Поощрения получава Георги Узунов за “Ленин – 1870-1970”.

Изложбата е нова, успешна проява на художниците, посветена на великия човек.

Борба - Плакатна изложба

In newspaper “Borba”, 1970

In honor of the great anniversary

Yesterday at the salon of UBA opened district poster exhibition dedicated to the 100th anniversary of Lenin. This first-ever event is an initiative of the poster from the Veliko Tarnovo group of artists.

Various subjects related to personality and the anniversary of the birth of Lenin, subject to the attention of artists . Competent jury has determined the following prizes: First – Hristo Ivanov poster “The thought of the century”, Second – Grigor Spiridonov for “1870-1970”, Third – Marcello Karadjov poster for “Lenin – 1917” . Angel Botev – for “Electricity” and collectively as Hristo Ivanov and Spiridon Borisov “Lenin and Bulgaria.” Incentives received Georgi Uzunov ” Lenin – 1870-1970.”

The exhibition is a new, successful manifestation of artists dedicated to the great man.

 

Борба - Плакатна изложба

Коментирай

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.