Снимки

Много от работодателите искат задължително снимка, дори и да не ви гледат по цял ден ;-§). Това разбирате обикновено в неподходящ момент, затова имайте винаги готовност с няколко снимки формат като за лични документи – такъв формат най-често се изисква.

Формат за документи

Формат за документи

И тъй като напоследък снимките за документи ги правят там, където издават документите, размерът е 3,5х4,5 см и около този.