Галина Михайлова & Антон Иванов

Търновец зографисва керамика като средновековен монахTarnovo Man Paints the Pottery a Medieval Monk

Христо Иванов рисува керамичните си съдове,
следвайки древна традиция.

В памет на баща ми

За дългогодишния преподавател във Великотърновския университет Христо Иванов линията на рисунъка е най-важната. Тя трябва да е красива, елегантна и чиста, иначе губи творбата. Художникът е завършил приложна графика при проф. Александър Поплилов, но от 15 години насам се увлича по керамиката.

Христо Иванов в Малки Чифлик
Христо Иванов в Малки Чифлик

Hristo Ivanov paint their ceramic pottery,
following the ancient tradition.

In memory of my father

For longtime professor at the University of Veliko Tarnovo Hristo Ivanov line pattern is the most important. It should be beautiful, elegant and clean , otherwise lost work. The artist is a graduate graphic with Prof. Alexander Poplilov, but 15 years is fond of ceramics.

Hristo Ivanov in Malki Chiflik
Hristo Ivanov in Malki Chiflik

Творбите от рисувана глина на Христо Иванов красят колекции в Германия и Франция.

Керамична чиния
Керамична чиния

Къщата, дворът и градината на “имението” му с. Малък Чифлик са превърнати в ателие за грънчарство. В декоративните чинии на художника керамик неизменно присъства елемент от древните християнски ръкописи – богословски символи и богати орнаменти, изографисани сякаш от средновековен монах. Мистика лъха от множеството плетеници, които Христо Иванов рисува по традицията на примитивното грънчарство – непрекъсната линия, опасваща целия съд, за да не се чупи.

Керамична чиния
Керамична чиния

Всички свои произведения той смята за експериментални – върху тях “още трябва да се пипа”. Ценителите обаче бързо изкупуват декоративните чинии, излизащи изпод майсторските ръце на художника.

Веселка Венкова, в-к „Труд“

В-к Труд

Works by painted clay Hristo Ivanov adorn the collections in Germany and France.

Ceramic Plate
Ceramic Plate

House, yard and garden of him „mansion“ Malki Chiflik been converted into studio pottery. In decorative ceramic plates of the artist always an element of the ancient Christian manuscripts – theological symbols and rich ornaments, painted as if by a medieval monk. Mysticism emanates from many tangles that Hristo Ivanov draws on the tradition of primitive pottery – a continuous line encircling the entire court to not break.

Ceramic Plate
Ceramic Plate

All his works he considered experimental – on them „yet to be touched.“ Connoisseurs, however, quickly buy ornamental plates coming out from under the skilful hands of the artist.

Veselka Venkova, the newspaper „Trud“

В-к Труд

Коментирай

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.