Манипулирайте, но правилно: четвърти закон на манипулацията

избрано от книгата на Йозеф Киршнер

Достоверността на едно твърдение нараства колкото по-последователно и убедително го повтаряме.

Който разпространява някакво твърдение, изтъквайки, че неговата достоверност вече е потвърдена от други хора, събужда потребност да се приобщим към множеството, без значение доколко достоверността за другите действително отговаря на истината.

Четвъртият закон гласи: “С броя на повторенията на едно твърдение нараства готовността на възприемащия да се вслуша в посланието. Този ефект нараства, ако се умножава броят на последователните повторения.”

В същата степен, в която стъпка по стъпка разколебавате противника си, нараства собствената ви самоувереност.

Три особено често прилагани варианта на манипулативно повторение на посланието:

  • стереотипното повторение – силата му се крие в непоколебимата упоритост, с която се поднася;
  • количествената мултипликация – колкото повече хора го повтарят, толкова по-достоверно изглежда то;
  • качествено усилване – зависи от авторитета на човека или медията, която го представя.

Великодушно е да простим грешката на противника. Има обаче много хора, които умеят майсторски да се възползват от нея.