Освобождение на България от турско робство

Ставайте, робове, аз не ща ярем!

Ставайте, робове, аз не ща ярем!

(3 март)

Национален празник на Република България. Освобождение на България от Турско робство.

През 1878 г. се подписва Санстефанският мирен договор, според който Българското княжество е възстановено като самостоятелна държава.