Галина Михайлова & Антон Иванов

Писмо за кандидатстване, мотивационно писмо, или Cover LetterLetter of application, and Cover Letter

Това не е точно “нещо като нова версия” на добрата стара “Молба за кандидатстване”…

От писмата за кандидатстване у нас най-използваното е мотивационното писмо и затова му се обръща и специално внимание.

Писмото за кандидатстване трябва да добави стойност към Вашата автобиография от гледна точка на съдържателност.

Няма смисъл да се повтаря едно и също нещо по два пъти, но под различна форма, като само се сменя изказа и формата.

Cover Letter
Cover Letter

Проявете творчество и разширете информацията по отношение на Вашите постижения, амбиции и конкурентно предимство за длъжността.

This is not just “something like a new version of” the good old “Application form”…

Letters of application in our most used is the cover letter, so he turns and attention.

The cover letter should add value to your CV in terms of content .

Makes no sense to repeat the same thing twice, but in different forms , by simply changing the wording and format.

Cover Letter
Cover Letter

Get creative and expand the information on your achievements, ambitions and competitive advantage for the position.

Постарайте се да представите допълнителна информация (такава, която не фигурира в автобиографията Ви), отнасяща се до Ваши контакти в съответния бизнес сектор, специфични проекти, в които сте участвали, познания за конкуренцията или самата компания и т.н.

Изпращайки своята автобиография на потенциалните работодатели Вие несъмнено декларирате своя интерес към тях, следователно ще бъде безсмислено усилие да прилагате писмо, което да казва, че бихте желали те да имат предвид Вашата кандидатура.

Смисълът на писмото за кандидатстване е далеч по-дълбок отколкото може да изглежда. Докато автобиографията е малко или много предвидима като форма и съдържание, се предполага, че писмото трябва да бъде Вашия “коз”. То Ви дава възможност да се “продадете” по по-творчески, агресивен и убедителен начин.

Стандартното писмо с точки на празното място, на което следва да се попълни името на компанията и наименованието на длъжността просто казва на потенциалния работодател, че той не е много по-различен от всички останали на пазара на труда. Това е почти като да кажете, “Наистина, за мен няма кой знае какво значение дали ще работя за Вас или някой друг. Аз просто си търся работа.”

Във Вашето писмо трябва да има някаква “примамка”, т.е. трябва да споменете нещо, което да накара потенциалния работодател да Ви покани на интервю само защото твърдението Ви звучи предизвикателно и привлекателно, като “Ако някога сте си представяли, че може да наемете човек, който да увеличи Вашите продажби за 3 месеца с 20%, тогава сте попаднали на точния човек.”

Не разчитайте на ласкателства в писмото за кандидатстване.

Винаги е приятно когато някой Ви казва колко добри и уникални сте, но когато дойде момента да се вземе решение дали си струва той да бъде поканен на интервю или не, това не оказва кой знае какво влияние. Следователно, не забравяйте, че писмото не е възхваляваща ода.

Разбира се, Вие трябва да изразите Вашия искрен интерес и уважение към имиджа и постиженията на компанията, но преди всичко трябва да й докажете, че бихте бил ценен актив за нея. Поради тази причина би следвало да се концентрирате върху това как ще допринесете за успеха й; не бъдете твърде общ, като също така не стигайте до крайности, като да обещавате невъзможното. Бъдете последователен и конкретен.

Абсолютна грешка е да решите, че е достатъчно да прочетете само рекламата, за да сте в състояние да напишете писмото за кандидатстване.

Необходимо е да сте запознат с далеч повече неща от текста на рекламата, така че да сте в състояние да заинтригувате потенциалния работодател.

Трябва да сте информиран за това каква е историята на компанията, нейната основна насоченост и бизнес стратегия, общи нужди свързани с персонала, продуктите и услугите и характеристиките им, които се считат за ключа към успеха и т.н.

За да създадете адекватен профил, който да свидетелства за това, че сте идеалният кандидат за длъжността е необходимо да имате достатъчно добра идея за общите критерии спрямо, които ще бъде оценявана Вашата кандидатура. За съжаление, само една малка част от тях се споменават в обявите. Вашата интуиция и познания за бизнеса би следвало да Ви помогнат да предположите какво друго може да се цени от работодателя. Ето защо е необходимо внимателно да проучите компанията; днес това е далеч по-лесно благодарение на достъпа до Интернет и широкия интерес на медиите към бизнес сферата.

Може да се изготви добро мотивационно писмо дори и когато се изпращат документи в компания, която не е в активно търсене на персонал.

Когато изпращате документите си до компании, които не са обявили търсене на служители, не е възможно да сте сигурен, че ще е налице какъвто и да е интерес или нужда от човек, като Вас. В този смисъл въобще не е ясно дали Вашите компетенции ще изглеждат привлекателни. Въпреки това, ако познавате бизнеса или посоката, в която компанията се развива, би следвало да сте в състояние да прецените дали компетенциите, които притежавате ще са предимство. Тогава в пълна сила ще са валидни гореспоменатите правила за писане на писма.

Ако нямате ни най-малка идея за стратегията на компанията и нейната пазарна позиция не е ли по-добре да потърсите информация и да оцените по-внимателно дали тя в интересно място за работа? Ако не е, може би трябва да преразгледате Вашите амбиции за професионално развитие и да търсите другаде.

Писмото за кандидатстване следва да представя Вашите най-общи предпочитания и очаквания.

Когато се кандидатства за дадена длъжност съвсем естествено е и Вие, като кандидат, да имате предпочитания и очаквания към работодателя. Те могат да бъдат ненатрапчиво поднесени под формата на предпочитана работа, например “Аз съм самомотивираща се личност, търсеща възможност за поемане на инициатива, предоставяне на доверие и възможност за относителна самостоятелност в работата”. Това твърдение (освен че може да подкрепи изискване за инициативност, което е поставено в обявата за работа или е присъщо на дадената длъжност), също така, показва, че кандидатът би искал да бъде ценен, като професионалист и като такъв предявява изисквания от гледна точка на предоставени права и независимост в работата.

От друга страна са налице чисто формални изисквания свързани със заплата, допълнителни придобивки и т.н., които принципно са обект на обсъждане на по-напреднал етап. Въпреки това обаче, ако Вие сте удовлетворен от работата си и основният Ви мотив за промяна е финансов, тогава можете да посочите минималното очаквано от Вас възнаграждение във Вашето писмо за кандидатстване. Тази практика не е особено популярна в България, но тя ще бъде възприета положително от онези специалисти, занимаващи се с подбор на персонал, които ценят откритостта и които при избора си са притиснати от времето и финансови ограничения. По принцип, този подход може да бъде възприет от професионалисти с доказан опит и знания, които имат нужната подплата на очакванията им и са считани за “топ” кандидати. Въпреки това, дори и те не бива да изпадат в особени детайли от гледна точка на очаквано възнаграждение.

Когато кандидатствате вследствие на публикувана обява, Вие следва за посочите, че очаквате да бъдете информиран за резултатите от конкурса, независимо дали те ще са с положителен или отрицателен изход за Вас.

Когато подавате документи в компания, в която няма активно набиране на персонал, можете да посочите, че ще се свържете с получателя на писмото, за да се информирате за настоящите и бъдещи нужди компанията.

Може да се напишат доста относително различни типове мотивационни писма. Ето някои от тях:

 • Писмо за кандидатстване, изпратено вследствие на обява за работа. То може да се фокусира върху Вашите силни страни и идеалното пасване на Вашите компетентности на изискванията за длъжността.
 • Мотивационно писмо, обясняващо Вашите мотиви да изпратите документите си на компания, която не е в активно търсене на кадри. То разкрива Вашите мотиви да пишете на съответния работодател, още повече, че писмото най-вероятно ще е абсолютно неочаквано от него.
 • Писмо “Само-реклама”: наподобява реклама на самия Вас. Новаторско писмо поне за Балканите. 😉 Не е много популярно за България и може дори да изглежда твърде “американско”. Но от друга страна, в малкото случаи, когато кандидати за работа са използвали този формат, са стигнали минимум до първо интервю. За следващите няма данни обаче 😉
 • Писмо, с което се обръщате за помощ и/или информация към Ваши приятели и познати. Този вид писмо не се практикува особено много в България, независимо от факта, че по един или друг начин търсещите работа се обръщат по формален или неформален начин към хора, които имат достъп до възможности за работа. Така че защо да не разширите и фокусирате Вашите усилия?
 • Писмо, с което искате препоръки от бивши работодатели, клиенти, преподаватели и т.н.
 • Писмо, с което благодарите за оказано внимание/отделено време.

Следващите образци са взети от Job Tiger – http://www.jobtiger.bg


Писмо, описващо съответствието на характеристиките на кандидат
на заложените критерии


Мария Петрова
Ул. Перелинк 23
София 1000
Тел: 33 33 33
E-mail: petrova@post.com
12 Октомври 2000
Уважаема г-жо Пенчева,

Това писмо е по повод на Вашата обява за Главен Счетоводител от 7 Октомври 2000 във в. “Капитал”. Бих искала да изразя своя интерес към длъжността и да кандидатствам за нея, тъй като смятам, че моята квалификация, опит и личностни качества отговарят на изискванията, посочени в обявата:

Вашите изисквания / Моята квалификация:

1.Поне 3 години опит в счетоводството, управлението на паричните потоци и финансовия анализ в производствено предприятие

Притежавам повече от 7 години опит в счетоводството, 3 от които в приватизирано предприятие от тежката промишленост, където ръководя счетоводния процес и отговарям за изготвянето на счетоводните отчети, бюджета и управлението на паричните потоци. Участвала съм и в оценката на няколко големи инвестиционни проекта.

2.Познаване на Международните Счетоводни Стандарти

До този момент съм работила само в международни компании, в които редовно съм изготвяла отчети по Международните Счетоводни Стандарти. Предприятието, в което работя понастоящем, премина успешно няколко одита по Международните Счетоводни Стандарти.

3.Управленски опит

Като Главен Счетоводител аз ръководя екип от 7 счетоводители. Този аспект на работата ми помогна да науча как да разпределям задачите в зависимост от индивидуалните силни страни на счетоводителите, как да ги мотивирам да изпълняват качествено работата си и как да контролирам работата им. Удовлетворена съм, че въпреки множеството възможности за счетоводители, в моя отдел няма текучество.

4.Компютърна грамотност, познаване на SAP или друга програма за управление и планиране на ресурсите

Един от първите проекти, за които отговарях като Главен Счетоводител, беше внедряването на система (софтуер) за управление и планиране на ресурсите. Аз активно участвах в адаптирането на софтуера към особеностите на счетоводния процес и спецификата на работа в предприятието. В приложената автобиография съм посочила всички програми, с които работя и степента, в която ги познавам.

5.Силна личност, способност за работа под напрежение и спазване на срокове

Аз успях да внедря софтуера за управление и планиране на ресурсите месец предсрочно, преодолявайки съпротивата на някои членове на отдела.

Вярвам, че ще разгледате моята кандидатура. Ще се радвам да обсъдим професионалния ми опит, квалификация и планове за развитие. Очаквам да се свържете с мене на телефон 33 33 33, в удобно за Вас време.

С уважение,

/ Мария Петрова /

Стандартно писмо за кандидатстване
в следствие на обява за работа


Мария Петрова
Ул. Перелинк 23
София 1000
Тел: 33 33 33
E-mail: petrova@post.com
12 Октомври 2000
Уважаеми г-не / г-жо

Чрез това писмо бих искала да кандидатствам по обявата за длъжността Консултант “Човешки Ресурси” (Ref. 61/TX), публикувана в “24 часа” и “Труд”.

Вашата обява предизвика интереса ми, защото е в област, в която аз планирам да се развивам. Имам две години опит в консултирането в областта на човешките ресурси и подбора на персонал. През това време освен чисто професионалните познания и умения, аз придобих опит в работата с клиенти от различни области. Развих способности бързо да извличам информация, да съдействам на клиентите при дефинирането на техните нужди и общувам с различни хора.

По време на работата ми до сега на мене са били предоставяни задания с увеличаващ се обем на отговорностите, посредством които аз имах възможността да усъвършенствам организационните си, управленски и комуникативни способности. Професионалният ми опит и лични качества ми дават основание да смятам, че бих могла да отговоря на високите стандарти за качество, изисквани от Вашата организация.

Това, което ме привлича в консултирането в областта на човешките ресурси е разнообразието от проекти, предизвикателството да предложиш иновативно решение и динамиката на работа, която изисква непрекъснато придобиване и прилагане на знание. Бъдейки в началото на професионалната си кариера, аз искам да се запозная с нови начини на работа и да работя в екипи, в които бих могла да разширя познанията си. Търся възможност да работя за организация, в която има високи стандарти на работа и истински професионализъм. В случай, че ми бъде предоставена възможност да се присъединя към Вашия екип от професионалисти, моите умения, знания и искрено желание за работа ще допринесат за представянето на Вашата компания.

Ще Ви бъда благодарен, ако разгледате моята кандидатура и ще се радвам на възможността да обсъдим опита ми и плановете ми за развитие.

С уважение,

Приложение: Автобиография / Мария Петрова /

Писмо с приложен въпросник за обратна връзка


Мария Петрова
Ул. Перелинк 23
София 1000
Тел: 33 33 33
E-mail: petrova@post.com
12 Октомври 2000
Тодор Николов
Маркетинг мениджър
WXY
Уважаеми г-н Николов,

Аз съм студент по “Бизнес администрация” в Софийския университет. Проявявам жив интерес към маркетинга и бих искала да кандидатствам за стажант в Маркетинговия отдел на WXY.

По време на обучението си съм участвал в три маркетингови проекта за промоция на бързо-оборотни потребителски стоки. Тези проекти ми позволиха да придобия задълбочени впечатления от практическото приложение на маркетинга и да открия предизвикателството в подобна дейност.

Маркетинга провокира в мен искрен интерес защото ми предостави възможност за приложа творчески и нестандартен подход към разрешаването на проблеми.

Ентусиазиран съм да се развивам в професионално отношение. Имам желание да се занимавам с прилагането на нови подходи и ще оценя възможността за проява на иновативност и про-активен стил на работа.

Стремежът ми да работа и да се представям в съответствие с високи стандарти за постижение не кара да вярвам, че ще съм в състояние да удовлетворя Вашите изисквания. Мотивира ме идеята да допринеса за успеха на Вашата компания чрез свежи идеи, инициативност и упорита работа.

Ще оценя ако разгледате моята кандидатура. Ще се радвам да се срещна с Вас и обсъдя моите планове за професионално развитие и квалификацията ми. Моля, да се свържете с мен на телефон 585858 или да ми изпратите обратно по пощата приложения плик с формуляр.

С уважение,

/ Мария Петрова /

От:
Г-н Тодор Николов
WXY
Уважаема г-жо Петрова,

Бих искал да се срещнем. Моля, обадете ми се на телефон                  за уточняване на време и място на срещата ни.

Бих искал да обсъдим някои въпроси с Вас, така че моля да се свържете с мен на телефон                   

         в момента не се занимавам с подбора на персонал. Може да се свържете с:

Име:                                                                             

Длъжност:                                                                   

Телефон:                                                                      

           в момента нямаме нужда от нов персонал. Моля, свържете се с мен след (дата)                                

           в момента нямаме нужда от нов персонал. Може да се свържете със следната компания:

Име:                                                                           

Длъжност:                                                                 

Компания:                                                                

Адрес:                                                                         

Телефон:                                                                   

Коментари:

                                                                                       

                                                                                       

                                                                                       


Стандартно писмо за кандидатстване


Мария Петрова
Ул. Перелинк 23
София 1000
Тел: 33 33 33
E-mail: petrova@post.com
12 Октомври 2000
Уважаеми г-не / г-жо,

С настоящето писмо бих искал да изразя моя интерес към работа във Вашата компания. Аз съм специалист в областта на продажбите с повече от 5 години опит в директните продажби и управлението на продажбите на бързооборотни стоки. Бих искала да разгледате моята кандидатура за управленска длъжност в тази област.

Както е посочено в приложената ми автобиография, по време на работата ми досега аз съм участвала в целия търговски процес, като се започне от директните продажби и привличането на нови клиенти, през управлението на малък регионален търговски екип до създаване и развитие на национални дистрибуторски мрежи. Професионалните ми квалификации и разнообразен опит ми дават основание да вярвам, че бих могъл да допринеса за постигането на целите на Вашата компания.

В допълнение, посредством опита си в директни продажби аз се научих как да идентифицирам потенциални клиенти и да установявам контакти с различни хора. Аз осъзнах важността на добрите лични отношения с клиентите за постигането на добри резултати в продажбите. По време на работата си в “АБВ” усъвършенствах уменията си за представяне на продуктите и водене на преговори. Този опит ме кара да смятам, че мога да отговоря на стриктните изисквания, които Вие имате към служителите си.

Също така, придобих много добри организационни и управленски умения. Аз ръководя екип от 6 човека и имам обширен опит в разпределянето на задачи, следенето и контролирането на изпълнението им, както и в поддържането на добри приятелски отношения в екипа с цел подобряване на резултатите. Научих се как да мотивирам подчинените си за постигането на общи цели.

Аз съм отворен човек, който търси нови предизвикателства. Вярвам, че опитът ми в продажбите и ръководенето на хора ще бъдат добро допълнение към Вашия екип и ще донесат положителни резултати.

Ще се радвам да обсъдим моя професионален опит и бъдещи планове. Очаквам да говорим при първа Ваша възможност.

С уважение,

Приложение: Автобиография / Мария Петрова /

Новаторско писмо за кандидатстване


       Млад, амбициозен и творчески настроен специалист, с богат опит в поддържането на връзки с клиенти в няколко рекламни агенции търси предизвикателна работа, която да предполага вдъхновяване на клиентите за нови вълнуващи кампании и невероятни успехи.

Мениджър Връзки с Клиенти

Идеалната организация:

Организация с високи професионални постижения и амбициозни планове за развитие на бизнеса, в която творческата и предприемаческа атмосфера са задължително условие, а работата в екип се поощрява както от служителите, така и от ръководството.

Идеалната работа:

Тази, която дава свободата да работиш повече от 40 часа на седмица, която позволява да експериментираш и да носиш отговорността за последствията от успехите и поучителните възможности и която изисква висока доза творчество и иновационен подход.

Моето предложение:

Обширен професионален опит, подкрепен с доказано успешно представяне и изключителни постижения, както и отдаденост на високите професионални постижения и работата. Комуникативна личност, решена да намери правилния подход към всеки един човек.

Не можете да изпуснете възможността да прибавите към своя екип:

Иван Николов:
Надежда 3, бл. 345, вх. A, ап. 1
София 1230
Тел: (+359 2) 363636
E-mail: thecreative@advertis.ing

На разположение за интервю при първа Ваша възможност.


Писмо за искане на информация от приятели и познати


Мария Петрова
Ул. Перелинк 23
София 1000
Тел: 33 33 33
E-mail: petrova@post.com
12 Октомври 2000
Георги Петров
“АБВ Банка”
Скъпи Георги,

Познаваме се още от студенти във факултета по икономика и стопанско управление на Софийския Университет. Както знаеш, аз започнах работа в областта на недвижимите имоти. През последните няколко години управлявам успешна агенция за недвижими имоти, която участва в няколко големи инвестиционни проекта. Работата ми до сега беше изключително предизвикателна и интелектуално стимулираща за мене, но усещам, че вече е дошло времето, в което бих искал да концентрирам опита, знанията и енергията си за развитието на проекти от голям мащаб.

В допълнение към опита от частния ми бизнес, предишната ми работа в “Билдинг Интернешънъл” ми предостави възможност да се занимавам с различни проблеми и казуси от областта на недвижимите имоти. Аз притежавам задълбочено познаване на пазара на недвижими имоти в България и съседните страни. През тези години доразвивах познанията си в тази област посредством няколко курса, организирани от водещи световни компании от бизнеса с недвижими имоти. Освен професионалния опит и знания, аз притежавам и солиден управленски опит, придобит в управлението на големи инвестиционни проекти и чрез ръководенето на моята агенция.

Бих искала да поема работа, която ще ми позволи да използвам моя професионален опит и управленски умения. Търся новите предизвикателства и възможности, които едни по-големи като мащаб отговорности биха ми предоставили. Бих искала да ръководя дейността в областта на недвижимите имоти на солидна банка или строителна компания, в която съществува силна мотивация за постижения.

Приложила съм моята автобиография. Моля те да предоставиш копия от нея на твои партньори или познати, които смяташ, че биха имали интерес.

Смятам да ти се обадя през следващите две седмици, за да видя дали си получил писмото ми и да разбера, ако имаш идеи за хора, към които бих могъл да се обърна или пък за конкретни длъжности, за които бих могъл да кандидатствам. Оценявам времето, което отделяш за мене и ти благодаря. Ще се радвам да се видим и поговорим.

Поздрави,

/ Мария Петрова /

Try to present additional information (one that is not mentioned in your CV) related to your contacts in the business sector specific projects in which you participated, knowledge of competition or the company itself, etc.

Sending your CV to potential employers you undoubtedly declare his interest in them will therefore be futile effort to enclose a letter saying that they would like to consider your application.

The meaning of the letter is far deeper than it may seem. While the CV is more or less predictable as form and content, it is assumed that the letter should be your “trump card.” It allows you to “sell” yourself in a creative, aggressive and convincing way .

Standard letter points of blank space to be filled in the company name and job title simply tells potential employers that he is not much different from any other in the labor market . It’s almost like saying, “Really, for me it did not really matter if you work for yourself or someone else. I was just looking for a job.”

Your letter must be some “bait”, ie must mention something that will make the employer to invite you for an interview because your statement sounds challenging and attractive, like “If you ever imagined that you can hire someone who can boost your sales for 3 months by 20% then you’ve come to the right person.”

Do not rely on flattery in the cover letter.

It’s always nice when someone tells you how good and unique you are, but when the time comes to decide whether it is worth it to be invited for an interview or not, it does not have much influence. Therefore , make sure that the letter is not praising ode.

Of course, you should express your sincere interest and respect to the image and achievements of the company, but primarily you should prove that you would be a valuable asset for her. Therefore should focus on how you will contribute to its success, do not be too general, neither go to extremes as to promise the impossible. Be consistent and specific.

Absolute error is to decide that it is enough to read the advert to be able to write a cover letter.

You must be familiar with far more than the text of the ad so that you are able to intrigue the potential employer.

You need to be informed about what is the history of the company, its main business focus and strategy, general personnel needs, products and services and their characteristics, which are considered key to success, etc.

To create an adequate profile to testify that you are the perfect candidate for the position you need to have a good enough idea of ​​the general criteria against which will be assessed your application. Unfortunately, only a few of them are mentioned in the ad. Your intuition and knowledge of the business should help you guess what might be of value to the employer. It is therefore necessary to carefully research the company but today it is much easier thanks to the Internet access and the wide media interest in the business field .

You can prepare a good cover letter even when sent in to a company that is not actively searching for staff.

When you send your documents to companies that have announced search employees, you may be sure that there would be any interest or need someone like you. In this sense, it is not clear whether your competencies will look attractive. However, if you know the business and the direction in which the company is developing, you should be able to determine if competencies that will have an advantage. Then in full force will apply these rules for writing letters.

If you do not have the faintest idea of ​​the company’s strategy and market position is not it better to seek information and to assess more thoroughly whether it an interesting place to work? If not, maybe you should reconsider your career ambitions and look elsewhere.

The cover letter should present your basic preferences and expectations.

When applying for a job it is natural that you, as a candidate to have preferences and expectations of the employer. They can be delicately as preferred job, for example, “I am self-motivated person, willing to take initiative, be trusted and to work relatively independently.” This statement (unless it can support a requirement for initiative, which is set in the advert or inherent to the position) also indicates that the candidate would be valuable as a professional and as such you have requirements in terms of rights and independence at work.

On the other hand, there are purely formal requirements related to salary, benefits, etc., which are generally the subject of discussion at a more advanced stage. However, if you are satisfied with your work and your primary motive for change is financial, then you can state your expected salary in your application letter. This practice is not very popular in Bulgaria, but it will be valued by those professionals dealing with recruiters who value openness and who are pressed by time and financial constraints. In principle, this approach can be adopted by professionals with proven experience and knowledge that have the necessary padding their expectations and are considered “top” candidates. However, even they should not go into too many details in terms of expected reward.

When you apply as a result of an ad, you should point that expect to be informed of the results of the competition, regardless of whether they are positive or negative for you.

When sending documents in a company where there is no active recruitment, you can specify that you will contact the recipient of the letter to be informed about the current and future needs of the company.

Can be written relatively quite different types of cover letters. Here are some of them:

 • Application letter, sent as a result of Job. It can focus on your strengths and perfect match of your competencies to the job requirements.
 • Cover letter explaining your reasons for sending your documents to a company which is not actively seeking staff. It reveals your motives to write to the employer, the more that the letter will most likely be unexpected from him.
 • Letter “Self-promotion”: a kind of advertisement of yourself. Innovative letter at least in the Balkans. 😉 is not very popular in Bulgaria and may even seem too “American.” But on the other hand, in the few cases when people have used this format at least brought to a first interview. The next there is no evidence, however. 😉
 • Letter are requesting assistance and/or information to your friends and acquaintances. This type of letter is not practiced very much in Bulgaria, despite the fact that one way or the other job seekers are turning in a formal or informal way to people who have access to job opportunities. So why not expand and focus your efforts?
 • Letter you want recommendations from former employers, clients, teachers, etc.
 • Letter to thank them for their attention/time commitment.

The following examples are taken from Job Tiger – http://www.jobtiger.bg


Letter describing the correlation of the characteristics of candidate
the set criteria


Maria Petrova
23 Perelink Str.
Sofia 1000
Tel: 33 33 33
E-mail: petrova@post.com
October 12, 2000
Dear Mrs. Pencheva

This letter is in reference to your advertisement for Chief Accountant of 7 October 2000 in “Capital”. I would like to express their interest in the position and apply for it because I believe that my qualifications, experience and personality match the requirements specified in the notice:

Your requirements/my qualifications

1.At least 3 years experience in accounting, cash management and financial analysis in the plant

I have over 7 years experience in accounting, three of which are privately owned heavy industry, where he led the accounting process and responsible for the preparation of financial reports, budgeting and cash flow management. I have participated in the evaluation of several large investment projects.

2.Knowledge International Accounting Standards

So far I’ve only worked in international companies in which I have regularly prepared reports under International Accounting Standards. Now employing currently successfully passed several audits by the International Accounting Standards.

3.Manager experience

As Chief Accountant I managed a team of 7 accountants. This aspect of the work helped me learn how to allocate tasks according to their individual strengths of accountants, how to motivate them to perform at their best and how to control their work. I am satisfied that, despite numerous opportunities for accountants in my department there is no turnover.

4.Computer literacy and knowledge of SAP or other program management and resource planning

One of the first projects that as Chief Accountant has been the implementation of a system (software) management and resource planning. I have been actively involved in the adaptation of the software to the peculiarities of the accounting process and the specifics of work in the enterprise. The enclosed resume I listed all programs that work and the extent to which they know.

5.Strong personality, ability to work under pressure and meet tight deadlines

I have successfully implemented software management and resource planning months ahead, overcoming resistance from some members of the Opposition.

I believe you will consider my application. I will be happy to discuss my experiences, training and development plans. I expect you to contact me at 33 33 33 at a convenient time for you.

Best Regards,

/ Maria Petrova /

Standard letter of application
due to Job


Maria Petrova
23 Perelink Str.
Sofia 1000
Tel: 33 33 33
E-mail: petrova@post.com
October 12, 2000
Dear Sir / Madam

Through this letter I would like to apply for a job for the post of Consultant “Human Resources” (Ref. 61/TX), published in the “24 Hours” and “Trud.”

Your announcement provoked my interest because it is an area where I plan to unfold. I have two years experience in consulting in the field of human resources and recruitment. During this time, in addition to my professional knowledge and skills I have gained experience in working with clients from various fields. I developed the ability to quickly retrieve information to assist clients in defining their needs and communicate with different people.

During my work until now I have been given assignments with increased scope of responsibilities through which I have been able to master organizational, management and communication skills. My professional experience and personal qualities makes me think that I could meet the high quality standards required by your organization.

What attracts me in consulting in the field of human resources is the variety of projects that challenge with an innovative solution and the dynamics of job that requires continuous learning and application of knowledge. Being at the beginning of his career, I want to introduce you to new ways of working and to work in teams where I could expand my knowledge. Looking for an opportunity to work for an organization that has high standards of performance and true professionalism. If I am given the opportunity to join your team of professionals, my skills, knowledge and genuine desire to work will contribute to the performance of your company.

I would be grateful if you consider my application and I would be delighted to discuss with me and my plans for development.

Best Regards,

Appendix: The Autobiography / Maria Petrova /

Letter with feedback


Maria Petrova
23 Perelink Str.
Sofia 1000
Tel: 33 33 33
E-mail: petrova@post.com
October 12, 2000
Todor Nikolov
Marketing Manager
WXY
Dear Mr Nikolov,

I am a student in “Business Administration” at Sofia University. Quite interested in marketing and would like to apply for a marketing trainee at WXY.

During the training I have participated in three marketing project to promote fast – moving consumer goods. These projects allowed me to gain insight into the practical application of marketing and I challenge in this activity.

Marketing provoked my deepest interest because it provides the opportunity to be creative and unconventional approach to problem solving.

I am enthusiastic to develop professionally. I want to deal with the implementation of new approaches and assess the possibility of manifestation of innovative and pro – active work style.

My enthusiasm for work and perform at high standards of achievement makes you not believe that I will be able to satisfy your requirements. I am eager to contribute to the success of your company with fresh ideas, initiative and hard work.

I would appreciate if you consider my application. I’ll be glad to meet with you and discuss my career plans and qualifications. Please contact me at 585 858 or send me back in the mail envelope with application form.

Best Regards,

/ Maria Petrova /

From:
Mr Todor Nikolov
WXY
Diar Mrs Petrova,

I would like to meet you. Please call me on the phone __________ to specify the time and place of our meeting.

I would like to discuss some issues with you, so please contact me at__________

_________ not currently deal with recruitment. You can contact:

name:_______________________________________________

Position:_____________________________________________

Phone:______________

_________ not currently deal with recruitment. Please contact me after ________ the (date)

_________ not currently deal with recruitment. You can contact this company:

name:_____________________________________________

Position:_____________________________________________

company:_____________________________________________

address:_____________________________________________

Phone:_____________________________________________

comments:_____________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________


Стандартно писмо за кандидатстване


Maria Petrova
23 Perelink Str.
Sofia 1000
Tel: 33 33 33
E-mail: petrova@post.com
October 12, 2000
Dear Sir / Madam,

With this letter I would like to express my interest to work in your company. I am a specialist in sales of more than 5 years experience in direct sales and sales management of FMCG. I would like to consider my application for a managerial position in the field.

As indicated in my enclosed resume, during my work so far I have been involved in the whole sales process, starting from direct sales and attract new customers in managing small regional sales team to create and develop national distribution network. My professional qualifications and varied experience makes me believe that I can contribute to achieving the goals of your company.

In addition, through its experience in direct sales, I learned how to identify potential customers and establish contacts with different people. I realized the importance of good personal relationships with customers to achieve better sales results. During his work in “ABC” have mastered their product presentation and negotiation skills. This experience makes me think that I can answer the strict requirements that you have for your employees.

Also developed excellent organizational and management skills. I managed a team of 6 people and have extensive experience in allocating tasks, monitoring and controlling performance and in maintaining friendly relations team to improve results. I learned how to motivate subordinates to achieve common goals.

I am an open person who seeks new challenges. I believe that my experience in sales and management experience will be a good addition to your team and will bring positive results.

We will be happy to discuss my experience and future plans. I expect to speak at your first opportunity.

Best Regards,

Appendix: Autobiography / Maria Petrova /

Новаторско писмо за кандидатстване


Young, ambitious and creative professional with extensive experience in liaising with clients in several advertising agencies looking for a challenging job to inspire clients to exciting campaigns and amazing success.

Account Manager

Ideal organization:

Organization with high professional achievements and ambitious plans for business development in which creative and entrepreneurial atmosphere is the norm , and teamwork is encouraged by both the employees and the management .

The ideal job:

One that gives freedom to work more than 40 hours a week, which allows you to experiment and bear responsibility for the consequences of successes and learning opportunities that requires a high degree of creativity and innovation.

My suggestion:

Extensive experience backed with proven successful performance and outstanding achievements and dedication to high performance and work . Communicative person determined to find the right approach to each person.

You can not miss the opportunity to add to your team:

Ivan Nikolov:
Nadezhda 3, Bl. 345, Entr. A, Apt. 1
Sofia 1230
Phone: (+359 2) 363636
E-mail: thecreative@advertis.ing

Available for interview at your first opportunity.


Letter requesting information from friends


Maria Petrova
23 Perelink Str.
Sofia 1000
Tel: 33 33 33
E-mail: petrova@post.com
October 12, 2000
Georgi Petrov
“ABV Bank”
Dear Georgi,

We’ve known each other since students in the Faculty of Economics and Business Administration at Sofia University. As you know, I started working in real estate. Over the past few years managing a successful real estate agency that is involved in several major investment projects. My work so far has been very challenging and intellectually stimulating for me, but I feel that the time has come where I would like to concentrate my expertise and energy to the development of large-scale projects.

In addition to experience my private practice, my previous work in the “International Building” provided me the opportunity to deal with various problems and issues from the field of real estate. I possess a thorough knowledge of the real estate market in Bulgaria and neighboring countries. During these years have broadened their knowledge in this area through several courses organized by leading companies in the real estate business . My professional experience and knowledge I possess and solid management experience gained in the management of large investment projects and by managing my agency.

I would like to take a job that will allow me to utilize my professional experience and management skills. Looking for new challenges and opportunities that will come from the larger scale of the responsibilities . I would like to run a business in real estate a solid bank or building company where there is a strong motivation for achievement.

I have enclosed my resume. Please provide a copy of it to your partners or friends who you think might be interested.

I’m going to call you in the next two weeks to see if you received my letter and see if you have ideas about people to whom I could turn or for specific positions for which I should pursue. I appreciate the time you spend for me, thank you. I’m happy to see you and talk.

Best Regards,

/ Maria Petrova /

Коментирай

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.