Урок 2 – допълнителни материали

За да имате достъп до материалите, отворете публикацията (кликнете върху заглавието или логото на WLC).

Тема: Закуска и вода.

Бланки: Седмично отчет-меню.

Допълнителни материали: Правилната закуска. Вода.

Личностно развитие: Управление на времето.