Урок 10 – допълнителни материали

За да имате достъп до материалите, отворете публикацията (кликнете върху заглавието или логото на WLC).

Тема: Правилно хранене за здраво сърце.

Балнки: Седмично отчет-меню.

Допълнителни материали: Антиоксиданти.

Личностно развитие: Поставяне на цели.