Галина Михайлова & Антон Иванов

IT consultingIT консултации

To get a straight answer about (or variants) of what you need, you should first make sure that you know at least these things:

  • what will you use it;
  • how much money you are willing to spend for it;
  • will you have an Internet connection and how use it or may be;
  • would you like to print, scan, burn CDs, etc.

The rest is specified in the call, then we will offer you a offer.

On the election of the company for individual components and small systems – I will not lie you, I will advise you to stop to the Smart Systems. After years of experiments showed that this company really sell computers, not headaches.

What’s about company – we will need of information about company policies for working with IT; again it is needed conversation in which to specify all the details and the technology at the company. And maybe not only a conversation. And the observation of the entire operational process.

Computer at home, things are much clearer, but also it is necessary conversation.

You just have to look for the right person 😉

За да получите приблизително точен отговор (или варианти) на това, което ви трябва, първо трябва да сте сигурни, че знаете най-малко тези неща:

  • за какво ще го ползвате;
  • какви пари сте готови да прежалите за него;
  • ще имате ли връзка с Интернет и по какъв начин да е тя;
  • ще желаете ли да печатате, да сканирате, да записвате дискове и т.н.

Останалото се уточнява в разговор, след което ще ви предложим някаква оферта.

По въпроса за избора на фирма за отделни компоненти и малки системи – няма да ви лъжа, че ще ви посъветвам да се спрете на Smart Systems. След многогодишни експерименти опитът показа, че наистина продават компютри, не главоболия.

Ако става въпрос за компания, за фирмените политики за работа с IT си е необходим разговор, в който да се уточнят всички подробности и самата технология на работа във фирмата. И може би не един разговор. А и наблюдение на целия оперативен процес.

За компютъра у дома нещата са значително по-ясни, но и за него си е необходим разговор.

Просто трябва да потърсите подходящия човек 😉

Коментирай

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.