Галина Михайлова & Антон Иванов

Interview: The most frequently asked questionsИнтервю: Най-често задавани въпроси

What skills and knowledge you have that makes you suitable for the position?

Why do you think that you meet the requirements that we put to acting?

What are your specific achievements in the field?Какви умения и познания притежавате, които Ви правят подходящ за длъжността?

Защо считате, че отговаряте на изискванията, които ние поставяме към изпълняващия длъжността?

Какви са Вашите конкретни постижения в областта?

How do you see yourself in the next few years? How do you intend to realize their vision in this direction?

What are your strengths and weaknesses?

You have one minute to convince me that we should hire you just…

What are the main factors that affect your decision to leave a company / take a job offer?

Can you describe a situation that demonstrates your ability to adapt to a changing environment?

What is your preferred role in teamwork? Can you describe a situation that demonstrates your attitude and style of teamwork?

Can you describe the most recent situation in which you worked under pressure? How did you cope?

Как се виждате в следващите няколко години? Как възнамерявате да реализирате своята визия в тази насока?

Какви са Вашите силни и слаби страни?

Имате една минута да ме убедите, че трябва да наемем точно Вас…

Кои са основните фактори, които влияят на решението Ви да напуснете дадена компания / да приемете дадена оферта за работа?

Можете ли да опишете ситуация, която демонстрира Вашите способности да се справяте в променлива среда?

Каква е предпочитаната от Вас роля при работа в екип? Можете ли да опишете ситуация, която демонстрира Вашето обичайно отношение и стил на работа в екип?

Можете ли да ми опишете най-скорошната ситуация, при която сте работили под напрежение? Как се справихте?

Коментирай

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.