Галина Михайлова & Антон Иванов

Interview: After the interviewИнтервю: След интервюто

Part of professional etiquette is a candidate to receive a response from you, whether it is positive or negative. Remember that the entire interview is a way to promote your business name and your company to create and maintain a very good impression of her.

Immediately after the interview, write down their impressions.

Send as possible rather short and polite thank you letter or card to each interviewer. Make sure that the names and titles are spelled correctly.Част от професионалният етикет е кандидата да получи отговор от вас, независимо дали той е положителен или отрицателен. Не забравяйте, че цялостното интервю е и начин да популяризирате името и дейността на вашата компания и да създадете и поддържате едно много добре впечатление за нея.

Веднага след края на интервюто запишете впечатленията си.

Изпратете колкото е възможно по-скоро кратко и учтиво благодарствено писмо или картичка до всеки интервюиращ. Уверете се, че имената и длъжностите са правилно изписани.

Do not forget to call the consultant agency recruiters who sent you the interview feedback. This can be a good way to learn more about the company, which will be useful for the next interview. Recently become increasingly popular after interview to send a thank you card or letter to the interviewer. This way you:

  • Enhanced positive impression on the interviewer for you, Karate interviewer to remember you, re-confirm your genuine interest in the job and serious intentions, flatter the interviewer for his role during the interview.
  • You are original.

 

Не забравяйте да се обадите на консултанта от агенцията за подбор на персонал, който ви е изпратил на интервюто, за обратна връзка. Това може да е добър начин да научите нещо повече за фирмата, което ще ви е полезно за следващото интервю. Напоследък става все по-популярно след интервю да се изпраща благодарствена картичка или писмо на интервюиращия. По този начин вие:

  • Засилвате позитивното впечатление на интервюиращия за вас, Карате интервюиращия да ви запомни, Пре-потвърждавате искрения си интерес към длъжността и сериозните си намерения към компанията, Поласкавате интервюиращия за ролята му по време на интервюто.
  • Оригинален сте.

Коментирай

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.