Галина Михайлова & Антон Иванов

Hello, how are you, my friend?Здравей, как си, приятелю?

“Songbook”

Text: Peyo Panteleev
Performers: Tonika

– Hi, how are you my friend?
How well you doin?
Still chasing the wind
to any bank … Tell me!
– Hey, rub somehow …
Even great drive it!
My life, windmill
moment after moment breaks days …
Pour me a glass of old wine
my old friend!
Get a hand and give on –
Evil forget …
You are actors in the theater.
Theatre sometimes good, sometimes a little bad
string is vulnerable soul
every night.
– Hi, how are you my friend?
How well you doin?
More you see in your sleep
your city, tell me!
– Hey, rub somehow …
Even great drive it!
Intercept foreign squares
and looking for you, looking you …
Alas, as things stand,
my old friend.
Get a hand and give further
Evil forget!
If this night is so gentle,
gentle and good will is the day.
To take in two directions
its time …

The translation is not professional and it is only to provide approximate information about the content of Bulgarian text.

“Песнопойка”
Текст: Пейо Пантелеев
Изпълнява: Тоника

– Здравей, как си, приятелко?
Как, добре ли я караш?
Още ли вятъра гониш
към някой бряг… Кажи ми!
– Здравей, карам я някак си…
Даже страхотно я карам!
Животът ми, вятърна мелница,
миг подир миг дните троши…
Налей ми чаша старо вино,
стари мой приятелю!
Махни с ръка и дай нататък –
злото забрави…
Нали актьори сме в театъра.
Театър ту добър, ту малко лош,
ранима струна е душата
всяка нощ.
– Здравeй, как си приятелко?
Как, добре ли я караш?
Още ли виждаш в съня си
своя град, кажи ми!
– Здравей, карам я някак си…
Даже страхотно я карам!
Пресичам чужди площади
и търся вас, търся вас…
Уви, така стоят нещата,
стари мой приятелю.
Махни с ръка и дай нататък,
злото забрави!
Щом тази нощ е толкоз нежна,
нежен и добър ще е денят.
За да поемем в две посоки
своя път…

Коментирай

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.