Галина Михайлова & Антон Иванов

ГРВ – диагностика

grv_10

Методът на Газоразрядната визуализация /ГРВ/ е уникален съвременен биоелектографичен метод на функционална експресна диагностика, разработен от екип руски учени под ръководството на проф. Коротков К.Г., на основата на ефекта на Кирлиан.

Методът ГРВ представлява компютърна регистрация и последващ анализ на газоразрядното излъчване на всякакви биологични обекти, намиращи се в полето на високото напрежение.

Това е уникален диагностичен метод, който позволява да се види биоенергийното излъчване на човека и да се регистрират заболявания в техния ранен стадий, преди още да са се появили клиничните им изяви.

Болестта най-напред се проявява във вид на енергиен дефект, морфологични изменения в органите още могат да отсъстват.

В процеса на диагностика се регистрират биологичните излъчвания на пръстите на ръцете с помощта на коронния разряд на тока с висока честота.

Това е иновационен метод на диагностика, визуализиращ цялостната картина на енергийното поле, който определя индекса на здраве, енергодефицита и жизнените ресурси на човека.

Освен това, уникалността на метода се заключава във възможността бързо, безвредно и нагледно да бъде оценено общото състояние на здравето на човека, имайки предвид и показанията за въвлечените в патологични процеси отделни органи и системи.

Уникалността на този метод се състои и в това, че той позволява да се оценят не само процесите, произтичащи вътре в организма, но и неговото въздействие с обкръжаващата го среда.

И ако традиционните диагностични методи регистрират патологичните процеси вече съществуващи на ниво организъм, то методът ГРВ позволява да бъдат фиксирани изменения, много преди техните клинични изяви, което дава възможност навреме да се приложат превантивни мерки и да се предотврати развитието на заболяването.

Чувствителността на метода към финните изменения на състоянието го прави идеален инструмент при изследвания на стресови състояния и емоционални нарушения.  Повторната диагностика показва обективното изменение на състоянието на пациента,  което е доказателство и за лекаря, и потвърждава или отхвърля приложения метод на лечение или корекция.

ГРВ камерата е прибор, който позволява в реален мащаб да бъде наблюдавано енергийното поле на човек – аурата, да се оцени неговото психоемоционално  и  физическо състояние, да се следи за техните изменения във времето, да се диагностицират всички отклонения от здравето на ранен стадий, да бъдат анализирани местата на функционалния енергодефицит, който в бъдеще време може да доведе до здравословен проблем, да бъде контролирана индивидуалната реакция на пациента при различните видове терапии, лекарствени препарати, биоенергийно въздействие и др.

Аурата е ефирна неосезаема и невидима за окото яйцеобразна обвивка около тялото на човек. Аурата е своеобразна матрица, върху която се записват събитията на нашия живот. Тя носи информация за състоянието на физическото, душевното и духовното здраве.

Аурата на човек – това е цялата съвкупност от физически полета и излъчвания, формирани от тялото в пространството за сметка на взаимодействията с процесите в обкръжаващата среда.

Пробойните и накъсванията в картината на аурата правят човека уязвим към физически и психологически въздвйствия.
Вредните агенти проникват през тези разкъсвания в организма и предизвикват разрушителни процеси – бактерии, вируси и прости организми – на физическо ниво, недобри мисли – на ментално ниво, и колективна ненавист – на духовно ниво.

Специалистът на апаратно-програмния комплекс заснема и анализира  характеристиката на излъчването на енерггийните канали и биологично-активните точки на пациента.
Изследваният човек поставя пръстите си поотделно върху стъкления електрод на прибора,  около пръстите се появява синьо сияние.

Компютърната система преобразува излъчването в цифров сигнал. Компютърът обработва сигнала и се получава необходимата информация.

Анализът на ГРВ–грамата се основава на диагностически таблици, които свързват характеристиките от излъчванията на отделните зони на пръстите с функционалното състояние на органите и системите в човешкия организъм.

Разпределянето на полето около тялото на човека се явява обективната картина, отразяваща неговото енергийно състояние. По този начин се визуализират всичките слаби места на организма и в ръцете на специалиста тази диагностика е нагледно потвърждение на поставената диагноза и възможност да се оценява промяната на състоянието в хода на провежданото лечение или лечебни процедури.

Вече не е тайна, че всяко заболяване се съпровожда с изменение на функциите на много системи с преимуществени нарушения в регулацията на даден орган.

Използваните в медицинската практика електрогафични методи /електрокардиография, електроенцефалография/ оценяватактивността и състоянието само на отделни органи.

Методът на биоелектрографията позволява на момента да бъдат оценени нарушенията на функциите както на отделни органи и системи, така и на целия организъм като цяло. С тази диагностика се оценява не само състоянието на организма и неговите системи, но и психологическото състояние, нивото на стреса и тревожността.

Това дава възможност да бъдат подбрани адекватни методи на лечение за всеки отделен пациент индивидуално и да бъде наблюдавана ефективността на провежданите терапии.

В момента на изследването пациентът не изпитва  никакъв дискомфорт, процедурата е безболезнена, безвредна и може да бъде повтаряна неограничено количество пъти.

Вермила Милчева

+359 87 7513787

Коментирай

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.