Висцералните мазнини – лесно ли се „горят“?

„Висцералните“ или още „вътрешните“ мазнини са мазнините, които се намират около вътрешните органи и в самите органи. Естествено е болшинството висцерални мазнини да са разположени в коремната област – там са повечето ни вътрешни органи.Талията е нещо, което най-бързо се „сваля“.Това създава впечатлението, че вътрешните мазнини също най-лесно се свалят.

Read More »

HERBALIFE NUTRITION и ние

  Unique company in the field of nutrition HERBALIFE NUTRITION is a unique company working in more than 90 countries, for over 39 years, with the mission of making the world healthier and happier. It is unique not only with some of the best products and its mission. HERBALIFE NUTRITION offers individual attitude to each […]

Read More »

Академия на Здравето – Галанто

  In Galanto’s ACADEMY OF HEALTH program you get: Personal nutrition coach. Personal attitude. Trace, Measure and Analyze with Japanese Bio impulse Body Analyzer “Tanita”. Preparing a personal diet. 5 Healthy Dinners (Lunch). Supplementation – personalized selection of appropriate nutritional supplements. Individual meetings and consultations with the personal trainer. Nutrition training of 6 weeks – […]

Read More »

%d bloggers like this: