Галина Михайлова & Антон Иванов

Economical pancakesИкономични палачинки

Products for about 15 pancakes:

  • 1-2 eggs;
  • 3-4 glasses of water;
  • 3-4 cups of flour;
  • 1 pinch of salt;
  • 1 pinch of sugar.

Practice shows that the magic of pancakes depends heavily on the mood and the company they consume.

It’s good to be prepared while your loved ones revolve around you. Seeing the smiling faces when toss another pancake skillet behind and catch it in front. To hear their laughter when you try to do the opposite and pancake stick it on tile or stick on roof ;-).Продукти за около 15 палачинки:

1-2 яйца
3-4 чаши вода
3-4 чаши брашно
1 щипка сол
1 щипка захар

Практиката показва, че магията на палачинките зависи най-много от настроението и компанията, с която се консумират.

Хубаво е да се приготвят, докато любимите ти хора се въртят край теб. Да виждаш усмихнатите им лица, когато подхвърлиш поредната палачинка с тиганчето зад гърба си и я хванеш отпред. Да чуеш смеха им, когато се опиташ да го направиш обратното и палачинката се пльокне я на плочките, я на тавана ;-).

The feeling can not be replaced even by the scent of wild strawberries jam… although he is not about dropping… 😉

The very preparation is as traditional pancakes. The mixture was stirred just until it becomes homogeneous. Skillet, butter… you know.

The basic rule is, as the water is so much flour and the eggs may still have 1-2… is probably an upper limit, but I have not come on… 😉

Inside you have what you have – and salty and sweet ….

Improvisations for the mixture allowed – eg honey instead of sugar, a pinch of cocoa, etc … filling and arrangement on the table let your taste.

Enjoy your meal!Усещането не може да се замени дори от аромата на сладко от горски ягоди… макар че и той не е за изтърване…….;-§)))

А самото приготвяне е като на традиционните палачинки. Сместа просто се разбърква докато стане еднородна. Тиганче, масълце….вие си знаете.

Основното правило е, колкото е водата, толкова да е и брашното, а яйцата може да са си все 1-2…е, сигурно има горна граница, ама не съм я стигал…;-)

Вътре може да има каквото си имате – и солено, и сладко….

Импровизации за сместа са позволени – примерно мед вместо захар, щипка какао и т.н…Пълнежът и подредбата на масата оставям на вашия вкус.

Да ви е сладко!

Коментирай

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.