Галина Михайлова & Антон Иванов
Писмо за кандидатстване, мотивационно писмо

Писмо за кандидатстване, мотивационно писмо, или Cover Letter

Писмо за кандидатстване, мотивационно писмо

Това не е точно “нещо като нова версия” на добрата стара “Молба за кандидатстване”…

От писмата за кандидатстване у нас най-използваното е мотивационното писмо и затова му се обръща и специално внимание.

Писмото за кандидатстване трябва да добави стойност към Вашата автобиография от гледна точка на съдържателност.

Няма смисъл да се повтаря едно и също нещо по два пъти, но под различна форма, като само се сменя изказа и формата.

Cover Letter
Cover Letter

Проявете творчество и разширете информацията по отношение на Вашите постижения, амбиции и конкурентно предимство за длъжността.

Постарайте се да представите допълнителна информация (такава, която не фигурира в автобиографията Ви), отнасяща се до Ваши контакти в съответния бизнес сектор, специфични проекти, в които сте участвали, познания за конкуренцията или самата компания и т.н.

Изпращайки своята автобиография на потенциалните работодатели Вие несъмнено декларирате своя интерес към тях, следователно ще бъде безсмислено усилие да прилагате писмо, което да казва, че бихте желали те да имат предвид Вашата кандидатура.

Смисълът на писмото за кандидатстване е далеч по-дълбок отколкото може да изглежда. Докато автобиографията е малко или много предвидима като форма и съдържание, се предполага, че писмото трябва да бъде Вашия „коз“. То Ви дава възможност да се „продадете“ по по-творчески, агресивен и убедителен начин.

Стандартното писмо с точки на празното място, на което следва да се попълни името на компанията и наименованието на длъжността просто казва на потенциалния работодател, че той не е много по-различен от всички останали на пазара на труда. Това е почти като да кажете, „Наистина, за мен няма кой знае какво значение дали ще работя за Вас или някой друг. Аз просто си търся работа.“

Във Вашето писмо трябва да има някаква „примамка“, т.е. трябва да споменете нещо, което да накара потенциалния работодател да Ви покани на интервю само защото твърдението Ви звучи предизвикателно и привлекателно, като „Ако някога сте си представяли, че може да наемете човек, който да увеличи Вашите продажби за 3 месеца с 20%, тогава сте попаднали на точния човек.“

Не разчитайте на ласкателства в писмото за кандидатстване.

Винаги е приятно когато някой Ви казва колко добри и уникални сте, но когато дойде момента да се вземе решение дали си струва той да бъде поканен на интервю или не, това не оказва кой знае какво влияние. Следователно, не забравяйте, че писмото не е възхваляваща ода.

Разбира се, Вие трябва да изразите Вашия искрен интерес и уважение към имиджа и постиженията на компанията, но преди всичко трябва да й докажете, че бихте бил ценен актив за нея. Поради тази причина би следвало да се концентрирате върху това как ще допринесете за успеха й; не бъдете твърде общ, като също така не стигайте до крайности, като да обещавате невъзможното. Бъдете последователен и конкретен.

Абсолютна грешка е да решите, че е достатъчно да прочетете само рекламата, за да сте в състояние да напишете писмото за кандидатстване.

Необходимо е да сте запознат с далеч повече неща от текста на рекламата, така че да сте в състояние да заинтригувате потенциалния работодател.

Трябва да сте информиран за това каква е историята на компанията, нейната основна насоченост и бизнес стратегия, общи нужди свързани с персонала, продуктите и услугите и характеристиките им, които се считат за ключа към успеха и т.н.

За да създадете адекватен профил, който да свидетелства за това, че сте идеалният кандидат за длъжността е необходимо да имате достатъчно добра идея за общите критерии спрямо, които ще бъде оценявана Вашата кандидатура. За съжаление, само една малка част от тях се споменават в обявите. Вашата интуиция и познания за бизнеса би следвало да Ви помогнат да предположите какво друго може да се цени от работодателя. Ето защо е необходимо внимателно да проучите компанията; днес това е далеч по-лесно благодарение на достъпа до Интернет и широкия интерес на медиите към бизнес сферата.

Може да се изготви добро мотивационно писмо дори и когато се изпращат документи в компания, която не е в активно търсене на персонал.

Когато изпращате документите си до компании, които не са обявили търсене на служители, не е възможно да сте сигурен, че ще е налице какъвто и да е интерес или нужда от човек, като Вас. В този смисъл въобще не е ясно дали Вашите компетенции ще изглеждат привлекателни. Въпреки това, ако познавате бизнеса или посоката, в която компанията се развива, би следвало да сте в състояние да прецените дали компетенциите, които притежавате ще са предимство. Тогава в пълна сила ще са валидни гореспоменатите правила за писане на писма.

Ако нямате ни най-малка идея за стратегията на компанията и нейната пазарна позиция не е ли по-добре да потърсите информация и да оцените по-внимателно дали тя в интересно място за работа? Ако не е, може би трябва да преразгледате Вашите амбиции за професионално развитие и да търсите другаде.

Писмото за кандидатстване следва да представя Вашите най-общи предпочитания и очаквания.

Когато се кандидатства за дадена длъжност съвсем естествено е и Вие, като кандидат, да имате предпочитания и очаквания към работодателя. Те могат да бъдат ненатрапчиво поднесени под формата на предпочитана работа, например „Аз съм самомотивираща се личност, търсеща възможност за поемане на инициатива, предоставяне на доверие и възможност за относителна самостоятелност в работата“. Това твърдение (освен че може да подкрепи изискване за инициативност, което е поставено в обявата за работа или е присъщо на дадената длъжност), също така, показва, че кандидатът би искал да бъде ценен, като професионалист и като такъв предявява изисквания от гледна точка на предоставени права и независимост в работата.

От друга страна са налице чисто формални изисквания свързани със заплата, допълнителни придобивки и т.н., които принципно са обект на обсъждане на по-напреднал етап. Въпреки това обаче, ако Вие сте удовлетворен от работата си и основният Ви мотив за промяна е финансов, тогава можете да посочите минималното очаквано от Вас възнаграждение във Вашето писмо за кандидатстване. Тази практика не е особено популярна в България, но тя ще бъде възприета положително от онези специалисти, занимаващи се с подбор на персонал, които ценят откритостта и които при избора си са притиснати от времето и финансови ограничения. По принцип, този подход може да бъде възприет от професионалисти с доказан опит и знания, които имат нужната подплата на очакванията им и са считани за „топ“ кандидати. Въпреки това, дори и те не бива да изпадат в особени детайли от гледна точка на очаквано възнаграждение.

Когато кандидатствате вследствие на публикувана обява, Вие следва за посочите, че очаквате да бъдете информиран за резултатите от конкурса, независимо дали те ще са с положителен или отрицателен изход за Вас.

Когато подавате документи в компания, в която няма активно набиране на персонал, можете да посочите, че ще се свържете с получателя на писмото, за да се информирате за настоящите и бъдещи нужди компанията.

Може да се напишат доста относително различни типове мотивационни писма. Ето някои от тях:

  • Писмо за кандидатстване, изпратено вследствие на обява за работа. То може да се фокусира върху Вашите силни страни и идеалното пасване на Вашите компетентности на изискванията за длъжността.
  • Мотивационно писмо, обясняващо Вашите мотиви да изпратите документите си на компания, която не е в активно търсене на кадри. То разкрива Вашите мотиви да пишете на съответния работодател, още повече, че писмото най-вероятно ще е абсолютно неочаквано от него.
  • Писмо „Само-реклама“: наподобява реклама на самия Вас. Новаторско писмо поне за Балканите. 😉 Не е много популярно за България и може дори да изглежда твърде „американско“. Но от друга страна, в малкото случаи, когато кандидати за работа са използвали този формат, са стигнали минимум до първо интервю. За следващите няма данни обаче 😉
  • Писмо, с което се обръщате за помощ и/или информация към Ваши приятели и познати. Този вид писмо не се практикува особено много в България, независимо от факта, че по един или друг начин търсещите работа се обръщат по формален или неформален начин към хора, които имат достъп до възможности за работа. Така че защо да не разширите и фокусирате Вашите усилия?
  • Писмо, с което искате препоръки от бивши работодатели, клиенти, преподаватели и т.н.
  • Писмо, с което благодарите за оказано внимание/отделено време.

Следващите образци са взети от Job Tiger – http://www.jobtiger.bg


Писмо, описващо съответствието на характеристиките на кандидат
на заложените критерии


Мария Петрова
Ул. Перелинк 23
София 1000
Тел: 33 33 33
E-mail: petrova@post.com
12 Октомври 2000
Уважаема г-жо Пенчева,

Това писмо е по повод на Вашата обява за Главен Счетоводител от 7 Октомври 2000 във в. “Капитал”. Бих искала да изразя своя интерес към длъжността и да кандидатствам за нея, тъй като смятам, че моята квалификация, опит и личностни качества отговарят на изискванията, посочени в обявата:

Вашите изисквания / Моята квалификация:

1.Поне 3 години опит в счетоводството, управлението на паричните потоци и финансовия анализ в производствено предприятие

Притежавам повече от 7 години опит в счетоводството, 3 от които в приватизирано предприятие от тежката промишленост, където ръководя счетоводния процес и отговарям за изготвянето на счетоводните отчети, бюджета и управлението на паричните потоци. Участвала съм и в оценката на няколко големи инвестиционни проекта.

2.Познаване на Международните Счетоводни Стандарти

До този момент съм работила само в международни компании, в които редовно съм изготвяла отчети по Международните Счетоводни Стандарти. Предприятието, в което работя понастоящем, премина успешно няколко одита по Международните Счетоводни Стандарти.

3.Управленски опит

Като Главен Счетоводител аз ръководя екип от 7 счетоводители. Този аспект на работата ми помогна да науча как да разпределям задачите в зависимост от индивидуалните силни страни на счетоводителите, как да ги мотивирам да изпълняват качествено работата си и как да контролирам работата им. Удовлетворена съм, че въпреки множеството възможности за счетоводители, в моя отдел няма текучество.

4.Компютърна грамотност, познаване на SAP или друга програма за управление и планиране на ресурсите

Един от първите проекти, за които отговарях като Главен Счетоводител, беше внедряването на система (софтуер) за управление и планиране на ресурсите. Аз активно участвах в адаптирането на софтуера към особеностите на счетоводния процес и спецификата на работа в предприятието. В приложената автобиография съм посочила всички програми, с които работя и степента, в която ги познавам.

5.Силна личност, способност за работа под напрежение и спазване на срокове

Аз успях да внедря софтуера за управление и планиране на ресурсите месец предсрочно, преодолявайки съпротивата на някои членове на отдела.

Вярвам, че ще разгледате моята кандидатура. Ще се радвам да обсъдим професионалния ми опит, квалификация и планове за развитие. Очаквам да се свържете с мене на телефон 33 33 33, в удобно за Вас време.

С уважение,

/ Мария Петрова /

Стандартно писмо за кандидатстване
в следствие на обява за работа


Мария Петрова
Ул. Перелинк 23
София 1000
Тел: 33 33 33
E-mail: petrova@post.com
12 Октомври 2000
Уважаеми г-не / г-жо

Чрез това писмо бих искала да кандидатствам по обявата за длъжността Консултант “Човешки Ресурси” (Ref. 61/TX), публикувана в “24 часа” и “Труд”.

Вашата обява предизвика интереса ми, защото е в област, в която аз планирам да се развивам. Имам две години опит в консултирането в областта на човешките ресурси и подбора на персонал. През това време освен чисто професионалните познания и умения, аз придобих опит в работата с клиенти от различни области. Развих способности бързо да извличам информация, да съдействам на клиентите при дефинирането на техните нужди и общувам с различни хора.

По време на работата ми до сега на мене са били предоставяни задания с увеличаващ се обем на отговорностите, посредством които аз имах възможността да усъвършенствам организационните си, управленски и комуникативни способности. Професионалният ми опит и лични качества ми дават основание да смятам, че бих могла да отговоря на високите стандарти за качество, изисквани от Вашата организация.

Това, което ме привлича в консултирането в областта на човешките ресурси е разнообразието от проекти, предизвикателството да предложиш иновативно решение и динамиката на работа, която изисква непрекъснато придобиване и прилагане на знание. Бъдейки в началото на професионалната си кариера, аз искам да се запозная с нови начини на работа и да работя в екипи, в които бих могла да разширя познанията си. Търся възможност да работя за организация, в която има високи стандарти на работа и истински професионализъм. В случай, че ми бъде предоставена възможност да се присъединя към Вашия екип от професионалисти, моите умения, знания и искрено желание за работа ще допринесат за представянето на Вашата компания.

Ще Ви бъда благодарен, ако разгледате моята кандидатура и ще се радвам на възможността да обсъдим опита ми и плановете ми за развитие.

С уважение,

Приложение: Автобиография / Мария Петрова /

Писмо с приложен въпросник за обратна връзка


Мария Петрова
Ул. Перелинк 23
София 1000
Тел: 33 33 33
E-mail: petrova@post.com
12 Октомври 2000
Тодор Николов
Маркетинг мениджър
WXY
Уважаеми г-н Николов,

Аз съм студент по „Бизнес администрация“ в Софийския университет. Проявявам жив интерес към маркетинга и бих искала да кандидатствам за стажант в Маркетинговия отдел на WXY.

По време на обучението си съм участвал в три маркетингови проекта за промоция на бързо-оборотни потребителски стоки. Тези проекти ми позволиха да придобия задълбочени впечатления от практическото приложение на маркетинга и да открия предизвикателството в подобна дейност.

Маркетинга провокира в мен искрен интерес защото ми предостави възможност за приложа творчески и нестандартен подход към разрешаването на проблеми.

Ентусиазиран съм да се развивам в професионално отношение. Имам желание да се занимавам с прилагането на нови подходи и ще оценя възможността за проява на иновативност и про-активен стил на работа.

Стремежът ми да работа и да се представям в съответствие с високи стандарти за постижение не кара да вярвам, че ще съм в състояние да удовлетворя Вашите изисквания. Мотивира ме идеята да допринеса за успеха на Вашата компания чрез свежи идеи, инициативност и упорита работа.

Ще оценя ако разгледате моята кандидатура. Ще се радвам да се срещна с Вас и обсъдя моите планове за професионално развитие и квалификацията ми. Моля, да се свържете с мен на телефон 585858 или да ми изпратите обратно по пощата приложения плик с формуляр.

С уважение,

/ Мария Петрова /

От:
Г-н Тодор Николов
WXY
Уважаема г-жо Петрова,

Бих искал да се срещнем. Моля, обадете ми се на телефон                  за уточняване на време и място на срещата ни.

Бих искал да обсъдим някои въпроси с Вас, така че моля да се свържете с мен на телефон                   

         в момента не се занимавам с подбора на персонал. Може да се свържете с:

Име:                                                                             

Длъжност:                                                                   

Телефон:                                                                      

           в момента нямаме нужда от нов персонал. Моля, свържете се с мен след (дата)                                

           в момента нямаме нужда от нов персонал. Може да се свържете със следната компания:

Име:                                                                           

Длъжност:                                                                 

Компания:                                                                

Адрес:                                                                         

Телефон:                                                                   

Коментари:

                                                                                       

                                                                                       

                                                                                       


Стандартно писмо за кандидатстване


Мария Петрова
Ул. Перелинк 23
София 1000
Тел: 33 33 33
E-mail: petrova@post.com
12 Октомври 2000
Уважаеми г-не / г-жо,

С настоящето писмо бих искал да изразя моя интерес към работа във Вашата компания. Аз съм специалист в областта на продажбите с повече от 5 години опит в директните продажби и управлението на продажбите на бързооборотни стоки. Бих искала да разгледате моята кандидатура за управленска длъжност в тази област.

Както е посочено в приложената ми автобиография, по време на работата ми досега аз съм участвала в целия търговски процес, като се започне от директните продажби и привличането на нови клиенти, през управлението на малък регионален търговски екип до създаване и развитие на национални дистрибуторски мрежи. Професионалните ми квалификации и разнообразен опит ми дават основание да вярвам, че бих могъл да допринеса за постигането на целите на Вашата компания.

В допълнение, посредством опита си в директни продажби аз се научих как да идентифицирам потенциални клиенти и да установявам контакти с различни хора. Аз осъзнах важността на добрите лични отношения с клиентите за постигането на добри резултати в продажбите. По време на работата си в “АБВ” усъвършенствах уменията си за представяне на продуктите и водене на преговори. Този опит ме кара да смятам, че мога да отговоря на стриктните изисквания, които Вие имате към служителите си.

Също така, придобих много добри организационни и управленски умения. Аз ръководя екип от 6 човека и имам обширен опит в разпределянето на задачи, следенето и контролирането на изпълнението им, както и в поддържането на добри приятелски отношения в екипа с цел подобряване на резултатите. Научих се как да мотивирам подчинените си за постигането на общи цели.

Аз съм отворен човек, който търси нови предизвикателства. Вярвам, че опитът ми в продажбите и ръководенето на хора ще бъдат добро допълнение към Вашия екип и ще донесат положителни резултати.

Ще се радвам да обсъдим моя професионален опит и бъдещи планове. Очаквам да говорим при първа Ваша възможност.

С уважение,

Приложение: Автобиография / Мария Петрова /

Новаторско писмо за кандидатстване


       Млад, амбициозен и творчески настроен специалист, с богат опит в поддържането на връзки с клиенти в няколко рекламни агенции търси предизвикателна работа, която да предполага вдъхновяване на клиентите за нови вълнуващи кампании и невероятни успехи.

Мениджър Връзки с Клиенти

Идеалната организация:

Организация с високи професионални постижения и амбициозни планове за развитие на бизнеса, в която творческата и предприемаческа атмосфера са задължително условие, а работата в екип се поощрява както от служителите, така и от ръководството.

Идеалната работа:

Тази, която дава свободата да работиш повече от 40 часа на седмица, която позволява да експериментираш и да носиш отговорността за последствията от успехите и поучителните възможности и която изисква висока доза творчество и иновационен подход.

Моето предложение:

Обширен професионален опит, подкрепен с доказано успешно представяне и изключителни постижения, както и отдаденост на високите професионални постижения и работата. Комуникативна личност, решена да намери правилния подход към всеки един човек.

Не можете да изпуснете възможността да прибавите към своя екип:

Иван Николов:
Надежда 3, бл. 345, вх. A, ап. 1
София 1230
Тел: (+359 2) 363636
E-mail: thecreative@advertis.ing

На разположение за интервю при първа Ваша възможност.


Писмо за искане на информация от приятели и познати


Мария Петрова
Ул. Перелинк 23
София 1000
Тел: 33 33 33
E-mail: petrova@post.com
12 Октомври 2000
Георги Петров
“АБВ Банка”
Скъпи Георги,

Познаваме се още от студенти във факултета по икономика и стопанско управление на Софийския Университет. Както знаеш, аз започнах работа в областта на недвижимите имоти. През последните няколко години управлявам успешна агенция за недвижими имоти, която участва в няколко големи инвестиционни проекта. Работата ми до сега беше изключително предизвикателна и интелектуално стимулираща за мене, но усещам, че вече е дошло времето, в което бих искал да концентрирам опита, знанията и енергията си за развитието на проекти от голям мащаб.

В допълнение към опита от частния ми бизнес, предишната ми работа в “Билдинг Интернешънъл” ми предостави възможност да се занимавам с различни проблеми и казуси от областта на недвижимите имоти. Аз притежавам задълбочено познаване на пазара на недвижими имоти в България и съседните страни. През тези години доразвивах познанията си в тази област посредством няколко курса, организирани от водещи световни компании от бизнеса с недвижими имоти. Освен професионалния опит и знания, аз притежавам и солиден управленски опит, придобит в управлението на големи инвестиционни проекти и чрез ръководенето на моята агенция.

Бих искала да поема работа, която ще ми позволи да използвам моя професионален опит и управленски умения. Търся новите предизвикателства и възможности, които едни по-големи като мащаб отговорности биха ми предоставили. Бих искала да ръководя дейността в областта на недвижимите имоти на солидна банка или строителна компания, в която съществува силна мотивация за постижения.

Приложила съм моята автобиография. Моля те да предоставиш копия от нея на твои партньори или познати, които смяташ, че биха имали интерес.

Смятам да ти се обадя през следващите две седмици, за да видя дали си получил писмото ми и да разбера, ако имаш идеи за хора, към които бих могъл да се обърна или пък за конкретни длъжности, за които бих могъл да кандидатствам. Оценявам времето, което отделяш за мене и ти благодаря. Ще се радвам да се видим и поговорим.

Поздрави,

/ Мария Петрова /

 

Коментирай

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.