Мениджърът и маймунката

(откъси и цитати)

Някои мисли, прочетени в тази книжка и проверени абсолютно успешно в практиката

Image

Ако наистина искам да помогна на някого, трябва да го науча да използва въдицата, вместо да му подарявам риба.

Image

“Не е лесно да се работи с изнервен господар – особено ако го изнервяш ти самият” – Бенджамин Франклин.

Image

Повечето мениджъри страдат от недостиг на време, когато подчинените им страдат от недостиг на работа.

Image

Незаменимите ръководители носят повече вреда, отколкото полза. Дори и незаменимостта да им дава чувство за сигурност, обикновено скоро ги сменят, защото блокират работата. Освен това висшестоящите не могат да си позволят да издигат хора, станали незаменими на сегашния си пост, защото те не са си осигурили заместник.

Image

Няма смисъл да вършим добре неща, които изобщо не си заслужава да се вършат.

Image

Съпругата ми и аз обикновено смъкваме маймуните от гърбовете на децата.

Image

“Искаш ли да спечелиш някого, не му давай да разбере, че е зависим от теб. Създай му усещането, че ти зависиш от него.” – Джордж Маршал.

Image

“Най-бързият начин да превърнеш приятеля си във враг е да го направиш свой длъжник.” – Бенджамин Франклин.

Image

Всеки път, когато някой подчинен идваше при мен с проблем и аз поемах маймуната от гърба му, аз все едно му казвах: “Ти си неспособен да решиш този проблем. Затова предпочитам да го уредя аз.”

Image

Онези прекалено любезни хора, които непрекъснато се опитват да подкрепят другите, в действителност им носят повече вреда, отколкото полза. Защото подкрепяните губят всякаква инициативност и стават зависими от своите спасители.

Image

Ние, родителите, непрекъснато вършим нещо вместо децата си. Затова и техните маймуни се впиват в гърбовете ни, а децата не се научават да поемат сами отговорност. В искрения си стремеж да им предоставим всички хубави неща, от които някога сме били лишени, понякога напълно забравяме да им предоставим хубавите неща, които сме имали.

Image

“Опитът се изгражда не просто от натрупаните преживявания, а от начина, по който сме ги осмислили.” – Исак Нютон.

Image

Колкото повече помагам на другите, толкова по-зависими стават те от мен. Ако прекаля с помощта си, тяхното самоуважение и самочувствие се подронват, а на мен не ми остава време за собствените задължения.

Image

Подчинените не са основния източник на проблеми за ръководителя, в тях се крие решението на тези проблеми.

Image

При всеки подчинен постъпвах по един и същ начин. Извинявах се, че съм спирал работата му, и обещавах това да е за последен път. Тогава слагах маймуните на гърба му, облягах се на стола и с наслаждение ги гледах как излизат през вратата един по един, всеки с няколко маймуни, впили се здраво в него. Не пропуснах още същия ден да ги питам всичките “Как върви?” – точно така, както преди те непрекъснато постъпваха с мен.

Image

Колкото повече държиш на разстояние маймуните на своите подчинени от себе си, толкова повече време може да отделиш на самите подчинени.

Image

Мисля си как да облекча работата на своите подчинени. По същество работя за тях, но не върша тяхната работа.

Image

Подчинените знаят колко подтискащо е да работят за началници, които никога не намират време за тях. Затова аз се стараех да им отделям повече време, отколкото те на мен. Това стана възможно, тъй като увеличих времето, посвещавано на тях, но съкратих времето, което те могат да ми отделят. Водех си бележки за развоя на взаимоотношенията ни и при всяка среща отбелязвах кой бърза да приключи разговора: ако те нямат достатъчно време за мен, това е сигурен признак, че са станали по-самостоятелни.

Image

Междувременно си спечелих славата на най-достъпния мениджър, когото познават. Могат да ме видят, когато пожелаят (това не става особено често) и за колкото време пожелаят (а то не е много).

Image

Ако успеете като мениджър да накарате подчинените си сами да хранят и гледат своите маймуни, вашите хора ще започнат да мениджърстват. А на вас най-сетне ви остава достатъчно време за планиране, координация, въвеждане на нови идеи, развитие на кадрите и всички други важни задачи на ръководителя, благодарение на което вашият екип ще функционира успешно и в бъдеще.

Image

Разговорът между началника и подчинените трябва да продължи до момента, когато всяка маймуна получи най-необходимото:

 • Дефиниция – определят се следващите й стъпки;
 • Притежател – маймуната се зачислява на определен подчинен;
 • Застраховки – премахва се рискът;
 • Храна и часове за преглед – определя се времето и мястото за контрол върху развитието й.

Image

Маймунският мениджмънт означава подходящите служители да извършат в необходимия момент по подходящ начин това, което трябва.

Image

Правилата на маймунският мениджмънт трябва да се прилагат само спрямо маймуни, които имат право на живот. А това не важи за всички. Ако не успеем да си отговорим убедително на въпроса “Защо правим това”, прогонете маймуната в пустинята, за да не се опитвате да изпълнявате ефективно задачи, с които изобщо не си е струвало да се захващате.

Image

Маймуните не са проекти или проблеми, а само онази належаща стъпка, необходима за осъществяването на проекта или решаването на проблема.

Image

Особености на четирите правила в маймунския мениджмънт:

Правило №1 – началникът и неговите подчинени не бива да се разделят, преди да са определени непосредствено предстоящите мерки.

Това правило носи три основни преимущества:

 • Когато моите хора знаят предварително, че разговорът ще завърши с определяне на належащите мерки, те подготвят разговора ни много по-добре.
 • При всяка ситуация се поставя акцента върху активността на подчинените. В повечето случаи абсолютно нищо не се задвижва, преди някой да направи първата стъпка.
 • Конкретното лице, определено да отговаря за маймуната, често получава четирикратна мотивация за действие:
  • колкото по-точно знаем какво трябва да се свърши, толкова по-енергично и усърдно се залавяме за работа;
  • облекчава извършването на първата стъпка, която обикновено е най-трудната;
  • проблемът бива разчленен на малки хапки, което ни плаши по-малко, защото трябва да мислим за непосредствените задачи;
  • дава ни възможност да редуваме своите цели и следващите стъпки и удоволствието, което постигаме при постигането им ни дава нови стимули.

Изисквам сътрудниците ми лично да представят своите докладни. Така мога да ги накарам да прочетат написаното. Обикновено предпочитат да обобщят написаното, което води до спестяване на две трети от времето, необходимо за прочитане на документа. Това ми дава възможност да размишлявам, да наблюдавам изражението му и да задавам въпроси.

Image

Правило №2 – разговорът между подчинения и началника не бива да приключи, преди всяка маймуна да бъде зачислена на някого от тях.

Как да се разпределят маймуните? Повярвайте ми: мястото на всички маймуни е на най-ниското организационно равнище, на което те се чувстват прекрасно!

 • Моите подчинени, взети заедно, разполагат с много повече време, енергия и познания за отглеждане на маймуни, отколкото аз;
 • Подчинените ми са по-близко до непосредствената си работа, отколкото аз и затова са по-способни да се грижат за собствените си маймуни;
 • Само ако не допускам в кабинета си чужди маймуни, аз бих могъл да си осигуря поне малко време, което да разпределя по свое усмотрение.

Можем да възпитаваме у хората чувство за отговорност само ако ги товарим с отговорности.

Ние не можем да имаме проблем. Проблем имам или аз, или моят подчинен. Така не оставям маймуната да направи шпагат – тя остава на гърба на законния си собственик.

Понякога и мълчанието или друга неудобна ситуация предизвикват подчинения да грабне маймуната си и да се махне.

Image

Правило №3 – преди за приключи разговорът между началника и подчинения, всяка маймуна трябва да си има осигуровка.

Когато подчинените придобият правото да действат сами, те допускат и грешки. Затова маймуните се застраховат с цел да се гарантира, че подчинените ви ще правят само поправими грешки.

Съществуват два вида застраховки за маймуни:

 • Предлагаш и тогава действаш – прилага се, когато очакваш от подчинения да извърши непоправими грешки, в резултат от които няма да можеш да го изхвърлиш от работа, тъй като няма да си негов началник. Отнемаща повече време за контрол и ограничаваща свободата на подчинения, но надеждна;
 • Действаш и веднага след това информираш – прилага се спрямо маймуни, които успешно могат да бъдат овладени от подчинения. Осигурява необходимата за подчинения свобода и спестява значително време за контрол, но се погасява със значително напрежение и в последния момент в случай на неуспех.

В повечето случаи подчинените сами избират вида на застраховката, като решението им трябва да ме удовлетворява. Предпочитат втория вид само когато са уверени, че не бих имал нищо против да решат въпроса според своите виждания и да ме информират впоследствие. В противен случай предпочитат първия.

Ако не съм съгласен с подхода им, имам възможност да го променя. При това се ръководя от принципа “максимална самостоятелност и оптимален контрол”:

 • Окуражавам подчинените си да изберат по възможност втората застраховка;
 • Изисквам от тях, ако се налага, да предпочетат първата степен на застраховка.

Image

Правило №4 – преди да приключи разговорът между началник и подчинен, трябва да се определи час за преглед на маймуната.

Маймуните се преглеждат по две причини:

 • За да се види колко добре си вършат работа подчинените ни и да ги похвалим за това;
 • За да се установят проблемите и да се вземат коригиращи мерки, преди да се стигне до криза.

Image

Поверяването на маймуните – висша степен на маймунския мениджмънт

При възлагане на задачите става дума за отделни маймуни, при поверяването им – за цяло стадо.

Стъпки при осигуряване на поверяването:

 • Мога да поверявам проект едва след като са разсеяни всичките ми съмнения;
 • Мога да поверявам едва след като се уверя до известна степен, че подчинените ми знаят в най-общи линии какво трябва да направят;
 • Глупаво би било да се поверява проект на човек, който не гарантира, че може да обезпечи необходимите предпоставки – време, информация, хора, подкрепа и пълномощия;
 • Мога да поверя ръководството на друг човек едва след като съм се уверил, че разходите, сроковете, качествените и количествените аспекти са приемливи;
 • Колкото повече сътрудници са ангажират с даден проект, толкова по-голям е шансът да го изведат до успешен край. Или колкото по-амбицирани са моите подчинени, толкова по-лесно е за мен да им поверявам.
 • Това не изчерпва стъпките по поверяването, но те поясняват метода.

Щом и двете страни стигнат до убеждението, че е избран правилния път и у мениджъра е нараснало доверието към подчинения му, той му поверява стъпка по стъпка по-голямата част от отговорността. Първоначалното разпределение на задачите се извършва само до момента, в който подчиненият може сам да поема инициативата.

Поверяването не е еднократен акт, а положение, до което се стига с достатъчно дълго въвеждане, даващо на мениджъра правото да поверява с пълно чувство за отговорност.

Image

Достатъчно опитният играч насочва топката в определена посока още преди партньорът му да се е отправил натам.

Image

Маймунският мениджмънт ни дава възможност да овладеем времето, изядено ни от подчинените.

Image

За да преуспееш като мениджър, трябва да поддържаш баланс между три категории време:

Време на шефа – време за неща, които не бихте правили, ако нямахте началник. Най-често поне да го информираш. Прави винаги това, което иска шефът ти. Ако не ти допада, накарай го да промени исканията си, но прави винаги това, което желае той. Това не значи, че винаги трябва да поддържаме шефа си: точно обратното – ако винаги сме на едно мнение с шефа си, единият от двамата е излишен;

Време за системата – необходимо за удовлетворяваме административни и други искания от различни хора, различни от началници и подчинени. Формалностите крадат много време, но не може да се избегнат никога изцяло. Опитвайки се да ги заобиколим, губим повече време;

Време за лични инициативи – време, през което вършим неща, предпочетени от самите нас. Представлява сбор от творческо време (добър вариант) и грижи за маймуните на подчинените си (недобър вариант).

Image

По-добре да нанеса прав удар с крива сопа, отколкото цял живот да се мъча да я изправя. Трябва да отделям нужното време за администрацията, за да работи за мен.

Image

Измервам успеха си по това, колко успяват да свършат подчинените ми, а не колко успявам да свърша аз.

Image

Научих се да извличам удовлетворение от това, което постигат моите подчинени.

Image

Ако в една фирма всеки сам се грижи за маймуните си, не може да се различи кой е изпълнител и кой – мениджър, защото всеки върши всеотдайно това, което е необходимо, за да се постигнат най-високи резултати.

Image

Към нас винаги се устремяват повече маймуни, отколкото може да гледаме. Докато не преценим извънредно внимателно за кои животинки да поемем отговорност, лесно ще грешим и най-ценните екземпляри ще чезнат зад някой ъгъл, лишени от грижи. Ако лекомислено поемем грижата за цялото стадо, ще се разпилеем толкова, че нито една маймуна няма да прокопса.