Галина Михайлова & Антон Иванов
черна магия

Кой може да ви помогне във вашата беда

Много са тези, на които злото им дава сила да правят черна магия, която причинява мъки, страдания и смърт. А го затова, защото ние хората станахме лоши и, поддавайки се на съблазните на злото, сами предизвикваме неговата намеса. Като прибавим към тези, които умеят и правят черна магия, мошениците и шарлатаните, които използват човешката трагедия, за да се облагодетелстват, бихме добили донякъде представа за ходенето по мъките на хилядите страдащи и обезверени хора в нашата страна. За съжаление малко са тези, които биха могли да ви помогнат във вашата беда, да ви отърват от последствията, но, макар че те са единици в България, все пак ги има, те съществуват и са обикновени хора като вас. Ще се опитам да обясня по какво и как можете да ги откриете.

Съдбата ме е срещала с някои от тях (вече описах случката с ясновидката Елфидя), но преди всичко искам да определя тези хора като скромни и честни в отношенията си с хората, вярващи в силата на доброто, отдали живота си, за да му служат. За техните възможности и почти чудеса трябва да говорят не те самите, а хората, на които са успели да помогнат. Те не изтъкват знанията си и не налагат присъствието си, тях ги краси душевната чистота и състраданието. Разбира се, много по-често се срещат самозванците, но техните чудеса се свеждат до това да ви учудят с приказките си за своите възможности, за това колко много знаят и могат. Интересно е, че те наистина си вярват, обхванати от манията за собственото си величие, че са единствените и ненадминати пророци и лечители. Дразнят се от мисълта, че има хора, които си разбират от работата и не дай си Боже пред тях да споменете за някой, за когото сте чули, или сте научили, че може наистина да помага…

Не вярвайте на тези хора – те просто ви лъжат – съзнателно или не, за вас е без значение. Това само ще забави откриването на човека, който наистина може да ви помогне. Споменах вече, че има такива хора, а сега ще опиша техните възможности.

Ако наистина сте попаднали на човек, който служи на доброто, още при първото отиване при него, той би трябвало да може да ви каже колко магии имате, за какво са направени, какви са последствията от тяхното въздействие върху вашия организъм, психика, семейство, бизнес и т.н. Би ви обяснил какви ще бъдат последствията, ако магиите не бъдат махнати и не се преустанови тяхното действие. Ясновидецът в много от случаите, ако магиите са по-слаби, може да ви посочи с точност и местата, където са сложени или заровени, за да си ги намерите сами. Той ще опише с подробности дома, в който живеете, разположението на сградите, двора и насажденията в него, в случай, че магията е заровена в близост до дърво.

Това се отнася за случаите, когато ясновидецът, при когото сте попаднали, е с много силни способности.

Ако този, при когото сте отишли за помощ, не може да ви каже дори колко магии имате и какви са последствията от тях върху здравето ви, можете да бъдете сигурни, че този човек не може да ви помогне. Разбира се, това е важно тогава, когато вашето заболяване или беда са причинени от черната магия. Ако състоянието ви се дължи на заболяване, ясновидецът трябва да може да ви каже какво е заболяването и какви мерки за лечение трябва да вземете.

Често се случва дарбата на ясновидеца да стига дотук -да определи на какво се дължи вашето заболяване – дали е причинено от магия или от болест и, ако е от магия, да ви каже за какво е направена и какви ще са пораженията от нейното въздействие.

Единици са вече тези ясновидци, които имат дарбата, идвайки във вашия дом, да открият къде е сложена, заровена или излята, черна магия. Тези именно хора могат да ви помогнат и да открият магиите против вас, или ваши близки, премахвайки по този единствен начин въздействието на лошата енергия, заложена в тях. Споменах, че това е единственият и сигурен начин да се отървете от злото, защото от черна магия започнаха да разбират много самозванци, които подвеждат страдащите с твърденията си, че магията може да се развали по измислен от тях самите начин, или да се унищожи отрицателната енергия, заложена в магиите. Тези безотговорни хора би следвало да знаят, че за да бъде премахнато отрицателното въздействие на насочената и променлива по сила енергия, заложена в магиите, трябва да премахнат източника или генератора, излъчващ отрицателното влияние върху вас, т.е. магията, но затова трябва да имат дарбата да я откриват.

Много от вас биха си задали въпроса как, по какъв начин ясновидецът разбира точното място на едно късче хартия, с написан на него арабски текст, за да бъде намерено и унищожено? Вече се опитах да обясня по какъв начин черната магия влияе върху човека. Ще се опитам да обясня как още при самото гледане на даден човек имащите дарбата я откриват и как след това я намират и унищожават. За различните хора, притежаващи тази дарба, усещанията при откриването й са индивидуални. Единият от начините е ясновидецът от висока степен да попита помощниците си – души на мъртви, има ли направена магия за човека, на когото гледа, и да получи информация колко са магиите, за какво са направени, какви са последиците им за здравето му. Пак чрез помощниците си, той може да получи визуална представа за това къде са сложени магиите, описвайки с подробности дом, дадена местност и т. н. Получавайки вече визуална представа за мястото, където е сложена магията, ясновидецът може да ви каже примерно, че тя е зашита във възглавницата, на която спите, че е мушната под прага на вратата, че е заровена до стъблото на дърво или храст в двора и да ви опише какво е дървото и къде в двора се намира то. Така вие и сами можете да откриете и унищожите магията.

Унищожаването, след като вече сте я намерили, става само по този начин: накъсвате или нарязвате намереното (магията) в малък съд с вода и след това изхвърляте всичко в течаща вода, заедно със съда, който не бива да бъде затворен с капак. Когато я изхвърляте, не забравяйте да кажете: „Нека всичко лошо, което беше в тази магия, да отиде върху този, който е пожелал да се направи.“ Прекръстете се отново и вярвайте, че Бог най-добре познава тези изроди, които са ви сторили това зло и знае как да ги накаже.

Когато магията е по-силна и се наложи ясновидецът да дойде и да я премахне лично, той най-добре си знае къде и към кого да изпрати енергията, заложена в нея. Знаем, че в природата нищо не се губи, и тази човешка измет, която прави такова деяние, трябва да знае, че нищо чудно това, което са искали за някого, след време да сполети самите тях, чрез изпращането на лошото върху тяхната съдба.

Има и друг начин за откриване на черната магия, направена за даден човек. Тя може да се улови от излъчването на организма на страдащия или обречения. Тези хора имат някакво специфично излъчване, което може да бъде уловено единствено и само от ясновидец, даже и при среща на улицата, при ръкостискане, понякога и от разстояние. Ясновидецът образно вижда, че за дадения човек има направена магия или магии, колко са и за какво са, започва да се чувства зле в негово присъствие и заради това трябва или да му каже, което в много случаи е невъзможно, или да напусне компанията и дома му. Често хора, които нямат дарбата да улавят наличието на магия за даден човек, се чувстват зле в негово присъствие, или в жилище, в което има сложена магия. Много хора съвсем съзнателно, започват да избягват свои познати или не искат да ги посещават, без да осъзнават защо. Това се дължи на отрицателното въздействие на магията, сложена за тях. Най-често симптомите са повръщане, гадене, болки в стомаха, главата и сърдечната област, прилив на горещи вълни и изпотяване, които се появяват само в компанията на определен човек или при посещението в неговия дом.

Как ясновидецът открива къде е сложена или заровена магията? Тук усещането е строго индивидуално за всеки от тях. Винаги преди да тръгне да търси магията, ясновидецът произнася специфично заклинание на арабски език. То трябва да се пази в абсолютна тайна, като се произнася наум или шепнешком. Смисълът на заклинанието съдържа призив, нареждане или заповед към злите духове, изпълняващи написаното в магията да покажат на ясновидеца къде е сложено това, заради което те са в този дом. Казах призив, нареждане или заповед, защото тези понятия в заклинанието също зависят от степента на ясновидеца, търсещ магията. Колкото е по-силна неговата дарба, толкова по-лесно, по-бързо и повече от магии може да открие той.

В момента на откриването на мястото, където е сложена магията, върху ясновидеца се стоварва цялата заложена в нея енергия. За броени мигове той изживява адски болки, понякога причиняващи загуба на съзнание или изпадане в транс, при което ясновидецът може да назове името на този, които е поръчал да се направи магията, казва къде живее и описва му вид. Името може да бъде узнато и по време на за заклинанието, което ясновидецът произнася върху намерената и поставена в съд с вода магия. Тогава може да назове и името който е правил самата магия.

Начинът, по който духовете показват мястото на поставената магия, се възприема индивидуално от всеки ясновидец. Някои, след като произнасят заклинанието, виждат как точно на мястото, където е заровена магията, пръстта започва да се върти на едно място, а светещите точки в нея показват броя на сложените магии. Други виждат как от определеното място се подава светеща червена точка, трети го определят с усета на ръцете си или стъпвайки върху нея с крак. Това е възможно поради отрицателната енергия, заложена в магията, но пак възприятието е индивидуално и понятно единствено за имащия тази дарба. Заклинанието, което се произнася върху намерената вече магия, се прави с цел злите духове да напуснат дома или човека, при който са изпратени. Има случаи, когато магията е махната, а духовете не искат да си отидат, докато не получат нещо, което очакват. Това е някакво питие, което трябва да се излее на мястото на извадената магия и тогава наново се казва заклинанието, при което, ако ясновидецът пожелае, може да изпрати злите духове да мъчат този, който е сложил магията. Това аз не считам за грях – то е едно справедливо възмездие за тези, които вършат злини, мислейки, че никой не може да ги накаже за това.

Начини за намаляване силата на сложената магия има много и различни, но не са за препоръчване по простата причина, че помагат за кратък период от време. В крайна сметка сложената магия трябва да се махне. За съжаление нашата религия няма никакви сигурни средства за борба с черната магия, тя може само да разчита на вярата на хората в доброто. Вярно е, че светената вода помага, ако наръсим дома си – тя намалява силата на злото. Маслосветът също помага, но временно.

За разлика от нашата религия, хората изповядващи исляма, имат много и различни начини за намаляване въздействието на черната магия. Казвам „намаляване“, а не унищожаване, защото вече описах какъв е единственият възможен начин за това. И докато ние, християните, все още умуваме дали черната магия я има или няма, то ислямът изучава основно видовете черна магия и е предвидил много начини за противодействие. Разбира се, от черната магия страдат всички, без разлика на вяра, но съм сигурен, че, ако се направи една съпоставка каква е смъртността между българското и турското население в България, особено за последните няколко години, резултатите ще бъдат смайващи.

Вярата на мохамеданите е толкова силна, че и досега в селищата с предимно турско население ходжата е единствен и неоспорван водач, съветник и лечител. Бях в едно помашко село, когато от джамията се разнесе гласът на ходжата, приканващ за молитва. Всички по улицата, даже и малките деца, се заковаха на място и докато ходжата пееше, никой не мръдна. И досега, когато е болен някой от семейството, особено при по-възрастното население в турските села, винаги първо го водят при ходжата. Ако той каже, че болестта е за лекар, завеждат го, ако каже, че причината е магия, препоръчва да се заведе при човек, който познава начините за борба с черната магия, или ако той ги познава, се заема сам с лечението. Всеки от ходжите знае силата и възможностите си за борба с магиите и когато случаят е такъв, че той не е в състояние да помогне, насочва болния към друг, по-силен в тази област, без никаква завист от това, че някой може повече от него. Тяхната логика се базира единствено на вярата, че Бог е дал повече сила и възможности на другия, защото така е преценил. Някои от тях могат както да лекуват, така и да правят черна магия. Други са се отдали изцяло на злото, правейки само лошо и то благодарение пак на тези, които ходят за такъв вид услуга при тях, а те са най-вече християни. Трети, вярно и всеотдайно служат на доброто, помагайки на хората, попаднали под въздействието на черната магия. В случая лошото е това, че страдащият, тръгвайки по пътя на отчаянието, не знае на какъв ще попадне. Много от владеещите черната магия, особено след преименуването, се озлобиха и то с право и като се случи християнин да отиде за помощ при някой от тях, вместо да бъдат облекчени страданията му, става обратното.

Как лекуват тези от тях, които служат на доброто и какви са начините им за противодействие на черната магия?

Единият от начините е страдащият периодично да бъде воден при ходжата, за да му чете. Четенето, по-точно молитвите, които той чете от стари книги на арабски език, са именно за намаляване силата на магията. Страдащият наистина известно време се чувства добре, болките му временно намаляват или изчезват. Така той е свързан за цял живот със своя лечител, ако междувременно не намери друг, който да махне магията. Много ходжи дават за носене амулети, които наричат „муски за хубаво“ – техният текст на арабски противодейства на текста или заклинанието в магията. Ходжите дават също така текстове на арабски език, извадки от стари книги, като написаното се слага във вода, с която се къпят и която пият страдащите от магия. Всичко това помага до известна степен на болните, но винаги и при всички случаи е временно, защото източникът, причиняващ страданията – магията – си стои. Колкото повече стои поставената или заровена магия, толкова повече нараства силата на нейното въздействие, затова бих желал да подчертая отново, че единственият сигурен начин в борбата с черната магия е нейното намиране и унищожаване. Ще си позволя да дам и един съвет, който съм сигурен, че ще помогне на доста хора. Опитайте сами да изчистите дома си от евентуално сложените там магии, които причиняват страданията ви, по следния начин: Избирате някой почивен ден и започвате почистване на една от стаите. Изнасяте по-леките мебели и всичко, каквото има в стаята. Тежките мебели може само да изместите от местата им и да почистите зад тях, между тях и да надникнете отгоре. Вдигате постелките от пода, събирате абсолютно всичко и слагате на бяла хартия всички отпадъци, събрани от стаята и иззад мебелите и търсите внимателно. Обърнете внимание най-вече на отпадъците, изметени от местата зад мебели и секции, които не сте местили с години. Разгънете и огледайте всяка сгъната хартийка, особено ако има такава с триъгълна форма или топчета и триъгълничета, съшити от плат. Ако намерите такива, отворете ги внимателно, а в това, че много от вас ще ги открият, съм сигурен и по-нататък процедурата по унищожаването на магиите я знаете. След това извадете всичко от гардероби, дивани, секции и чекмеджета, разгъвайте един по един чаршафите, одеялата и гледайте добре какво евентуално но ще изпадне от тях при тръскането. Пребъркайте всички джобове на дрехите си, най-вече на тези, които не сте обличал отдавна. По този начин много от вас ще се отърват от неприятните усещания, страдания… Така почистете последователно всички помещения в дома си. Това можете да направите на служебното си място, в канцеларията, в офиса, в кабинета си ако усетите, че нещо неестествено става с вас, с бизнеса ви или здравето ви се влошава катастрофално, или ако почувствате симптомите, които описах по-горе. Не коментирайте пред никого какво и къде сте намерили, защото това ще амбицира злосторниците да ви напакостят отново. Ако и след като откриете и унищожите намерените мръсотии във вашето жилище, болките и страданията ви продължат или само намалеят, значи има още магии, които не сте успели да откриете, или са сложени на други места. Тогава трябва да потърсите помощ от тези, които откриват черната магия, защото в много случаи срещу вас може да има правени и другите разновидности на магията. Може да имате наръсено облекло, завивки, да ви е наръсено жилището или част от него. Тази невидима магия може да открие само този, който има дарбата за това.

Из „Срещи със злото“ – Димитър Дянков

Коментирай

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.