Галина Михайлова & Антон Иванов
Интервю: Подготовка

Интервю: Подготовка

Интервю: Подготовка

За да се подготвите добре за интервюто, трябва да имате представа какво ще представлява то и евентуалните негови разновидности, за да не бъдете изненадани в последния момент.

Не разчитайте да говорите на интервюто, особено на първото, със своя бъдещ работодател. Обикновено се извършва от професионалист, но това пък не бива да ви плаши. Дори си има определени предимства, ако сте запознат със същността на неговия професионализъм.

Явно вече голяма част от работодателите предпочитат да съчетаят чистото интервю с други методи – тестове, центрове за оценка и т.н.

Комбинираната система включва личностен въпросник, тест за способности, тест за диагностика на работоспособността, както и въпросник за професионалните интереси или други тестове.

Препоръчваната форма на заключителния разговор е „Оценяване на кръглата маса“, и има характер на взаимно изслушване. Кандидатът се представя в освободена от напрежение атмосфера, с отговорите си на различни въпроси има възможност да представи най-пълно себе си. Наред с това той получава и конкретна информация за позицията, работното място и фирмата. Съдействието на външния консултант се изразява в повишаване обективността на решението и е насочено към постигане на взаимно приемливо решение. Продължителността на заключителния етап е до два, максимум три часа.

Много работодатели или посреднически агенции предпочитат структурираното интервю. То се провежда в приветлива обстановка и в изолирано от шум помещение с удобни кресла и без телефони. Интервюираният представя, а интервюиращият преценява доколко образованието, професионалният опит и интереси, очакваното възнаграждение и др. отговарят на профила на изисквания на позицията. Разговорът не бива да трае повече от 25 минути, като на интервюиращия се падат около 20% от това време. Не е препоръчително този предварителен разговор да се води директно от мениджъра на фирмата. По-добре е когато интервюиращ-професионалист проведе разговори с всички заинтересовали го кандидатури, изготви кратък списък с най-подходящите от тях, и едва след това мениджърът проведе своите интервюта именно с онези кандидати, които най-добре се вписват в профила от изисквания за позицията.

Не изпадайте в паника. Помнете: колкото по-подготвени сте, толкова по-спокойни ще бъдете по време на интервюто. Колкото по-спокойни сте, толкова по-добре ще се представите. Колкото по-добре се представите, толкова по-вероятно е да получите работата. Има смисъл, нали?

Научете колкото е възможно повече за фирмата, длъжността и човека, който ще ви интервюира. Най-добрият източник за тази информация е консултантът от агенцията за подбор на кадри, който ви изпраща на интервюто. Не бива обаче да пропуснете да направите собствено проучване. Пийте вода направо от извора! Обадете се във фирмата и поискайте брошури и други материали, които могат да ви бъдат предоставени. Разгледайте подробно страницата на фирмата в Интернет. Едва тогава се обърнете към вторични източници на информация като пресата, каталози и браншови бизнес-указатели. Не забравяйте да разпитате приятели и близки.

Бъдете наясно защо искате работата. Вашето отношение и чувство за увереност трябва да казват на интервюиращия:“Назначете ме”. Бъдете готови да представите най-добрите си умения, които можете да предложите на фирмата. Когато описвате предишни свои инициативи, покажете как те са свързани със стратегическите планове на фирмата. Говорете за резултати, които са измерими.

Покажете пътя, по който сте постигнали успех, наблегнете на силните си страни.

Бъдете подготвени за стандартните въпроси на всяко интервю.
Един от най-често задаваните въпроси е “Кажете ми нещо за себе си”. Помнете, че интервюиращите обикновено изграждат отношението си към кандидата през първите няколко минути. Говорете за предишните си назначения, наблягайки на положителните постижения. Бъдете кратки в изказването си – ако интервюиращият е спрял да мига с очи, значи сте прекалили с многословието.

Друг въпрос е: “Коя е най-голямата ви слабост?” Винаги отговаряйте на въпроса, без да си правите психологическа дисекция. Целта на този въпрос е да открие дали се вглеждате в себе си, доколко се познавате и дали се смятате за съвършени или има неща, върху които бихте работили, за да ги подобрите.

Бъдете наясно защо сте напуснали предишната си работа. Обяснението трябва да бъде кратко и оптимистично, без да задълбавате в излишни детайли.

“Каква заплата очаквате?” Не повдигайте темата, преди да бъдете попитан, особено на първото интервю. Не обсъждайте размера на заплатата, преди да имате твърдо предложение – това е най-добрата позиция за договаряне. Не бъдете първият, който споменава конкретна цифра – изчакайте да ви предложат такава. Помнете, че тази цифра не е всичко – премиите и социалните придобивки могат да я удвоят.

Определете какви са желанията и нуждите ви и бъдете наясно с разликата между двете.

Подгответе въпросите, които желаете да зададете – те показват, че проявявате интерес към фирмата и длъжността. Задавайте само въпроси, на които не можете да си отговорите сам. Въпросите ви към компанията показват искрения интерес към евентуалния ви бъдещ работодател, както и доколко сте се подготвили за срещата. Помнете – вие сте страна в тези разговори и е нормално не само да отговаряте, но и да задавате въпроси, за да изградите своята преценка. Репетирайте! Помолете ваш приятел да ви зададе въпросите, за които вече сте се подготвили, но в разбъркан ред. Целта на това упражнение не е да наизустите отговорите си, а да добиете увереност, за да сте по-убедителен.

Ден преди самото интервю проверете дали знаете точния адрес на фирмата, как можете да стигнете дотам и за колко време. Подгответе дрехите, с които планирате да бъдете на интервюто – чисти, изгладени, копчета и ципове – налице и работещи.

Облечете се консервативно. Костюмът е най-подходящ за случая, особено ако не е в ярък цвят. Господа, белите чорапи са по-подходящи за тенискорта, отколкото за подобен официален случай. Дами, бъдете умерени в грима и прическата си – естествените цветове изглеждат най-добре.

Ако вие сте от групата кандидати, които биха отишли на фризьор преди интервюто трябва да имате предвид, че рискувате доста ако не сте умерен. Имате право, че трябва да изглеждате добре, но това не значи, че интервюиращият трябва да се взира през цялото време в прическата ви вместо да слуша това, което казвате.

Облеклото ви трябва да отговаря на стила на компанията, в която кандидатствате: Ако ще се срещате с представител на дизайнерски отдел на рекламна агенция малко вероятно е интервюиращият да носи костюм, следователно вие бихте изглеждали странно в строго бизнес облекло. От друга страна, ако ви предстои среща с представител на одиторска компания, тениската и дънките ще бъда счетени за доста неподходящи.

Жените не бива да се опитват да впечатлят интервюиращите ги с къси поли и впити в тях блузи, а при мъжете не се окуражават опитите да бъдат оригинални със светлите си чорапи и маратонки.

Когато обличате нова дреха направете, така че да сте я носили поне веднъж преди това. В противен случай по време на интервюто може да се окаже, че тя ви е толкова тясна, че едвам дишате.

Силно се препоръчва да се опитате да се погледнете от страни и да оцените доколко адекватно се държите по време на интервю.

Поради факта, че по време на интервюто вниманието на кандидатите е изцяло погълнато от това какво казва и прави интервюиращият те често не успяват да наблюдават поведението си, като в резултат не могат да забележат силните и слаби страни в представянето си. Възможно “лекарство” е само-наблюдаваният монолог пред огледалото: той не е признак на нервно безпокойство, а е опит да погледнете отстрани вашия образ си и да го оцените от гледна точка на изказ, жестове и стойка.

Трябва, също така, да обърнете внимание на подхода ви към започване на разговор: бъдете критични към начина, по който се обръщате към отсрещната страна, както и към думите, с които “разтопявате леда”.

Обърнете внимание на това как ще изразите своята мотивация за кандидатстване и на това как ще представите самия себе си. Опитайте се да направите списък с причините, поради които работодателят трябва да Ви наеме, дефинирайте силните си страни и бъдете подготвен да говорите и за слабите си страни (но само ако ви попитат) по начин, който ги прави безспорно предимство.

Преди да отидете на интервю се уверете за сетен път, че сте запознат с основната информация за компанията. Съберете информация за произхода на компанията, собствеността й, сферата на бизнес, продуктите и услугите й, имиджа й, тенденцията на развитие и общата стратегия. Днес е далеч по-лесно да намерите подобна информация за компаниите, тъй като повечето от тях разработват собствени Интернет страници или са споменавани в други. Ако сте попадали на статия за компанията или интервю с някой от нейните мениджъри, намерете ги, препрочетете ги и бъдете готови да изкажете своите поздравления или добри впечатления по време на интервюто. Това ще бъде оценено, като сериозен интерес от Ваша страна към потенциалния работодател.

Ако знаете името на човека, с когото ще се срещнете по време на интервюто, се опитайте да получите впечатленията на хора, които го познават:

Ще бъдете доста по-фокусиран и уверен в представянето си ако сте подготвен за подхода на интервюиращия при взаимоотношенията му с хора. Освен това, може да се окаже, че ще имате панелно интервю или поредица от последователни интервюта. Поради това е по-добре да сте информиран за тази вероятност предварително, така че да не бъдете хванат в неудобно положение.

Разговорите с ваши познати, обаче не трябва да имат за цел да ги накарате да окажат натиск върху интервюиращия или да ходатайстват пред него за вас. Професионалистите незабавно ще станат подозрителни или ще се раздразнят от факта, че се опитвате да влияете на преценката им.

Ако не знаете името на интервюиращия е трябвало да попитате за него още когато са ви се обадили с покана за интервю. Така че не забравяйте да го направите следващия път, когато ви потърси потенциален работодател.

Също така е важно да знаете на какъв език ще се говори по време на интервюто.

Интуитивно вие знаете, че е абсолютно неприемливо да пиете алкохол преди интервю. Ясното съзнание и увереното поведение са незаменими, а нито едното от тях не е функция на алкохола.

Обикновено в края на интервюто ще ви бъде предоставена възможност да задавате въпроси. Освен че вие ще имате нужда да получите допълнителна информация за самата работа, вашите въпроси ще засвидетелстват искрения ви интерес към съответната възможност за работа. В идеалния случай трябва да си подготвите предварително списък от въпроси, които бихте искали да зададете на интервюиращия; те могат да се отнасят до опита на компанията и общите политики и организация на дейността във връзка с длъжността, за която кандидатствате; може да помислите за въпроси, свързани с корпоративните изисквания и идея за перфектното съответстващия на позицията кандидат и т.н.

Уверете се, че знаете къде точно се намира офиса, в който трябва да отидете и колко време ще ви отнеме да стигнете до там. В противен случай рискувате да закъснеете, а това няма да направи добро впечатление на интервюиращия. По принцип е редно да пристигнете на уреченото място, в уречения ден около 5 минути по-рано. Когато изчакате в приемната трябва да се държите сякаш интервюто вече е започнало за вас; не забравяйте, че ви наблюдават; много често впечатленията на секретарката и другите служители, преминаващи покрай вас се оказват от съществено значение за крайното решение на интервюиращия.

Все още е времето, когато може да оказвате влияние върху крайния изход от конкурса. Внимателната подготовка ще ви спести нервност и притеснения по време на интервюто, както и ще увеличи вашите шансове за успех.

Коментирай

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

%d bloggers like this: